’Kleine windmolens’ ontlopen overvol stroomnet: oplossing voor landbouwbedrijven Hollands Kroon die willen verduurzamen

Datum:
 • vrijdag 27 januari 2023
 • in
 • Categorie: ,
 •  

  Kleine windmolens’ ontlopen overvol stroomnet: oplossing voor landbouwbedrijven Hollands Kroon die willen verduurzamen


  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA 
  In Schagen worden het microturbines genoemd, in Hollands Kroon ’gewoon’ kleine windmolens, wat het in feite ook zijn.


  Lars van der Bel 27-1-2023


  De gemeenteraad van Hollands Kroon denkt op zijn minst nog een sessie nodig te hebben voordat de wettelijke kaders zijn ingetekend en boerenbedrijven op termijn kunnen verduurzamen met de windvangers.


  De kleine windmolens vormen een welkome alternatieve energiebron voor de vele honderden landbouwbedrijven in de gemeente Hollands Kroon. Dinsdagavond bleek nog dat het stroomnet overbelast is en dat er steeds minder ruimte is voor toenemende vraag naar en teruglevering van elektriciteit. ’Het op oranje gaan betekent dat het net vol zit’, verklaarde relatiemanager Tony Nader van Liander ten aanzien van de overbelasting, maar ook: ’dat wij als Liander met ondernemers uit de regio gaan onderzoeken wat er op korte termijn mogelijk is.’ Hij adviseerde de gemeente daarbij open te staan voor alternatieven die vanuit overheden, bedrijfsleven en particulieren worden aangedragen.


  De kleine windmolens lijken zo’n alternatief. Het stelt ondernemers in staat om hun bedrijf te verduurzamen zonder over te moeten schakelen naar een zwaardere netaansluiting voor grootverbruik - en leverantie (grootverbruik is een aansluiting van meer dan 3x80 Ampère en sinds deze week niet langer toegankelijk voor bedrijven die hier nog geen gebruik van maken).


  Opmars

  De kleinere windmolens maken een opvallende opmars de laatste jaren en dat kan niet los gezien worden van hun omvang en mogelijkheden die zij bieden op het gebied van verduurzaming. Steeds meer gemeenten geven er, onder bepaalde voorwaarden, goedkeuring voor zoals Opmeer afgelopen oktober en Schagen de zomer daarvoor.


  In Schagen worden windmolens met een ashoogte tot vijftien meter toegestaan, mits zij op of dicht rond een (boeren)erf in het buitengebied gebouwd worden. Het idee erachter is dat zij door de beperkte hoogte - vergelijkbaar met een volgroeide boom - wegvallen tegen omliggende bebouwing en begroeiing. Vanwege de omvang blijft ook de geluidshinder binnen de perken en is het bij harde wind niet veel meer dan het geruis van bomen op de achtergrond. Al met al kunnen de molens daardoor op aanzienlijk meer draagvlak rekenen onder bevolking dan de grotere varianten, ondervindt de gemeente Schagen.


  Tegelijkertijd zijn de molens in staat om op jaarbasis een slordige 40.000 kilowattuur op te wekken. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van een gemiddelde veehouder, maar is veel meer dan dat van een gemiddeld huishouden (zo’n 3000 kilowattuur). Gezien de windsnelheden in de Noordkop kwamen de initiatoren in Schagen er al achter dat een investering van rond de 70.000 euro binnen zeven tot negen jaar terugverdiend wordt, en dat was nog buiten de energieprijzen van vorig jaar gerekend.


  Lees ook: Microturbines op boerenerven volgende ’kleine’ stap richting verduurzaming


  Trillingen

  Vorige week werd door de gemeenteraad van Hollands Kroon een eerste licht geworpen op de materie van de kleine windmolens. De teneur: goed idee, maar slagschaduw, trillingen en geluidshinder blijven iets om rekening mee te houden. Dit vanwege omwonenden, maar ook vanwege vleermuizen- en vogelpopulaties. Ook kwamen er vragen of particulieren en collectieven van particulieren gebruik kunnen maken van dergelijke windmolens.


  Op termijn volgt er een nieuwe bijeenkomst. Daar zullen de wensen van de raad opnieuw geïnventariseerd worden voordat er wettelijke kaders op papier worden gezet. Met het dichtslibben van het net en de sterk fluctuerende energieprijzen van afgelopen tijd, zullen de kleine windmolens bij diverse ondernemers met open armen ontvangen worden.


  Navraag bij de gemeente Schagen leert dat in nog geen half jaar tijd zes agrariërs zich gemeld hebben voor goedkeuring voor de bouw van een ’microturbine’. Vorig jaar februari toonden meer dan vijftig agrariërs uit de gemeente Schagen interesse bij een informatiebijeenkomst.


  Lees ook: Een knap molentje, waar niemand zich aan stoort. En hij draait alleen voor de eigen boerderij


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten