EINDE RUTTE LSI PROGRAMMA SCHANDAAL?! WEER PIETER OMTZIGT.....

Datum:
 • donderdag 12 januari 2023
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)  10-1-2022


  met dank aan Kevin Nijland van commonsensetv.nl https://commonsensetv.nl/einde-rutte-... LANDELIJKE STUURGROEP INTERVENTIETEAM https://toezichttafel.wordpress.com/k... Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) Verschillende partijen werken samen in de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. In een convenant (2017, pdf) zijn daarover afspraken vastgelegd. De samenwerking is in 2003 gestart en in 2017 geactualiseerd en uitgebreid. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende ketenpartners: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederlandse Arbeidsinspectie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Sociale Verzekeringsbank (SVB) Belastingdienst Immigratie- en Naturalisatiedienst (de IND) Politie Openbaar Ministerie (OM) Gemeenten Alle gemeenten in Nederland kunnen (kosteloos en zonder verplichtingen) tot de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams’ toetreden. De LSI neemt onder andere beslissingen over welke projecten er binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Daarnaast duiden zij de problematiek als gevolg van oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen. Zie ook: Landelijke Stuurgroep Interventieteams (webpagina VNG) Communicatietoolbox LSI (webpagina VNG, MijnVNGaccount nodig) Kenniskaart Inlichtingenbureau Kenniskaart Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) Kenniskaart Fraude Signaleringsvoorziening (FSV) Kenniskaart Informatie-knooppunt Zorgfraude (IKZ


  Politiek Nederland PNL

  0 reacties :

  Een reactie posten