Waarom de werkelijke oversterfte erger is dan u denkt

Datum:
 • donderdag 15 december 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Het is al TE LAAT voor bijna 1,5 miljard mensen die kunnen sterven van covidprikken


  14-12-2022


  Waarom de werkelijke oversterfte erger is dan u denkt


  Oversterfte is een signaal, dat u kan vertellen of er iets mis is in de algehele bevolking. We weten op basis van de leeftijdsopbouw van de bevolking hoeveel mensen er in een bepaald jaar zouden moeten sterven. Sinds 2020 is dit aanzienlijk gestegen. Naarmate de stijging langer aanhoudt, wordt het echter zorgwekkender, want op oversterfte, vooral onder ouderen, zou een tekort aan sterfte moeten volgen, schrijft Rintrah.

  En daar komt het probleem om de hoek kijken. Laten we terugreizen in de tijd naar maart 2020, toen ik schreef:

  Waar niemand op zal wijzen, is dat de huidige stijging van het sterftecijfer, gevolgd zal worden door een latere daling van het sterftecijfer. De mensen die nu in Italië sterven, zijn mensen die waarschijnlijk een paar maanden of een paar jaar later aan een reeds bestaande aandoening zouden zijn overleden.

  Dit was correct, in die zin dat er in de zomer van 2020 minder sterfgevallen waren dan je zou verwachten, althans hier in Nederland. En toch begon uiteindelijk de oversterfte weer, waarbij 2022 nu bijzonder slecht was. En dat is belangrijk, want ongeveer een derde van de mensen die in 2020 stierven aan COVID in westerse landen waren verpleeghuisbewoners.

  Gemiddeld verblijf je zo’n twee jaar in een verpleeghuis. De gemiddelde dode verpleeghuisbewoner in 2020 zou iets meer dan halverwege zijn “normale” verblijf in een verpleeghuis zijn geweest (omdat degenen die sterven gemiddeld zieker zijn dan de gemiddelde verpleeghuisbewoner), als er niets was gebeurd.

  De oververtegenwoordiging van verpleeghuisbewoners onder de doden is een indicator voor de mate van slechte gezondheid die je moest hebben om te sterven aan COVID. De ouderen die buiten verpleeghuizen sterven aan COVID zouden niet veel gezonder zijn geweest, dus ook daar zou je een lage levensverwachting hebben gezien als ze niet eerst aan COVID waren gestorven.

  Met andere woorden, de sterfgevallen in 2020 zouden zich vandaag moeten vertalen in een negatief sterfteoverschot. En toch, zelfs als je alleen kijkt naar oversterfte onder ouderen, zie je geen teken van negatieve oversterfte.

  Als u dit simpele feit in aanmerking neemt, is het sterfteoverschot voor 2022 echt slecht.

  Kijk hier eens naar:

  De hier gegeven schatting is 11.000 voor Portugese burgers vanaf 75 jaar, wat overeenkomt met mijn verwachting. Het jaar is nog niet voorbij, dus laten we zeggen dat we 10.000 negatieve sterfgevallen hebben die in de statistieken zouden moeten verschijnen, maar die er niet zijn. Dus kijk wat er gebeurt als we rekening houden met het tekort dat we geacht worden te hebben geërfd van de afgelopen twee jaar:

  Nu ziet u het echte probleem, wanneer u rekening houdt met het negatieve sterftecijfer. Dit is wat de meeste mensen lijken te missen. Wat mensen schaadt, wordt erger, wat je pas beseft als je rekening houdt met de mensen die in de voorgaande twee jaar zijn gestorven.

  De vaccins hadden een gemakkelijke overwinning moeten behalen: De oversterfte had lager moeten zijn dan 2020, simpelweg omdat de meest kwetsbare ouderen al waren overleden en de eerste twee golven zouden hebben geleid tot natuurlijke immuniteit bij de overlevenden. Wat er in werkelijkheid is gebeurd, is dat de oversterfte omhoog is geschoten, maar dat we dat niet direct merken omdat we geen rekening houden met negatieve oversterfte.

  Een jaar geleden waarschuwde ik al voor dit vooruitzicht. De massale vaccinatiecampagne zou veel doden veroorzaken:

  Doorbraakinfecties zijn ernstiger dan infecties voordat we vaccins hadden. Deze doorbraakinfecties zullen mettertijd vaker voorkomen. Het belangrijkste is echter dat we kunnen verwachten dat de doorbraakinfecties mettertijd ernstiger zullen worden, omdat we niet langer voldoende ongevaccineerde vatbare mensen hebben, wier lichaam een negatieve selectieve druk uitoefent tegen antilichaamontsnapping/ADE spike-eiwitmutaties. De druk op de ziekenhuizen zal dus toenemen en uiteindelijk het punt bereiken waarop de ziekenhuizen de patiënten niet allemaal meer aankunnen, met een verdere toename van de sterfte tot gevolg.

  Dit is wat er nu speelt. We beginnen nu een oversterfte te zien als gevolg van het feit dat ziekenhuizen niet alle patiënten kunnen behandelen:

  Het lijkt mij dat regeringen dachten dat de enige manier om te ontsnappen aan de voortdurende lockdowns die economisch onhoudbaar waren, was om mensen te vaccineren, omdat anders de massahysterie niet zou verdwijnen. Waar niemand rekening mee heeft gehouden, is dat wanneer vijftig bedrijven vaccins ontwikkelen, maar de meeste afhaken omdat ze inzien dat hun kandidaat niet werkt, er onethische bedrijven overblijven die er niet om geven dat hun product gevaarlijk is. Zo eindigden we met een obscure biotech die mRNA vaporware ontwikkelde die nooit tot een echt product had geleid (Moderna) en het bedrijf dat de grootste boete in de geschiedenis van de farmaceutische industrie betaalde (Pfizer).

  Het tweede probleem waar niemand rekening mee lijkt te hebben gehouden. was de evolutionaire dynamiek waarmee je te maken krijgt als je de hele westerse bevolking fixeert op een uitgestorven versie van het virus. Westerse politici worden voornamelijk geselecteerd op sociale competentie en optimisme, niet op intelligentie of daadwerkelijk begrip van de wereld waarin wij leven. Het feit dat China en Noord-Korea de mRNA-producten wisten te ontwijken is een sterk argument tegen democratie: het beschermt mensen tegen het soort regering dat ze verdienen. Niemand is zo afschuwelijk als de persoon die een meerderheid van de bevolking zover kan krijgen dat ze hem als leider kiezen.

  Zoals ik inmiddels al vele malen heb betoogd, hebben deze hypersociale pathologisch optimistische debielen met een laag IQ een existentiële bedreiging voor de hele mensheid gecreëerd: Dit is niet alleen de eerste keer in de geologische geschiedenis dat een sarbecovirus zich verspreidt onder een bevolking van miljarden primaten. Het is de eerste keer dat wij collectief onze kaarten hebben gezet op een sarbecovirus: We hebben iedereen een soortgelijke immuunrespons gegeven waardoor dit virus affiniteit verliest voor de antilichamen die dit virus neutraliseren, terwijl de affiniteit voor antilichamen die de replicatiecyclus ondersteunen, behouden blijft. En omdat de respons bij elk individu zo gelijk is, zal welke variant bij de ene persoon goed werkt, ook goed werken bij de andere mensen die dat individu tegenkomt.

  Als de feiten veranderen, verandert het verhaal. Ik weet dat veel mensen dit niet graag horen, maar als je je uiterste best doet om een existentiële bedreiging te creëren, dan is dat wat je krijgt. Zolang het grootste deel van de bevolking meerdere keren per jaar geïnfecteerd raakt, zal het sterftecijfer stijgen. Uw lichaam is niet berekend op meerdere jaarlijkse infecties door een sarbecovirus, sorry.

  Er is het acute risico dat mensen ademhalingsproblemen krijgen, maar veel zorgwekkender is het simpele feit dat het grootste deel van de bevolking nu enige mate van immuunschade oploopt, wat nog jaren gevolgen kan hebben. De lockdowns worden nu onder de bus gegooid, om te voorkomen dat de vaccins de schuld krijgen. In 2020 zou dit ondenkbaar zijn geweest, om de lockdowns de schuld te zien krijgen van drommen zieken.

  En als ik een gewaagde voorspelling mag doen, denk ik dat de vaccins uiteindelijk ook onder de bus zullen worden gegooid, waarbij de bijwerkingen worden erkend als verantwoordelijk voor een te hoog sterftecijfer, om het veel zorgwekkender feit te verdoezelen dat dit een ecologische verandering van het menselijke viroom is, die ons nog jaren, zo niet decennia, zal treffen.

  Wanneer je de vissen in de oceaan doodt, zie je soms dat ze zich niet herstellen wanneer je stopt met het doden ervan. In hun afwezigheid zal het aantal kwallen toenemen. De restanten van dode kwallen zullen dan uiteindelijk bacteriën voeden, in plaats van de planten die vissen moeten eten. Het gevolg is dat je opgescheept zit met een door bacteriën en kwallen gedomineerde oceaan, waarin de vissen zich niet kunnen herstellen tot de vorige situatie.

  De gruwelijke realiteit is niet alleen dat zij dit virus in staat hebben gesteld een effectief permanente aanwezigheid in onze bevolking te vestigen. Ook is de infectiedruk hoog genoeg om aanzienlijke positieve feedback te veroorzaken: Door onze immuunsystemen te beschadigen, verandert dit virus onze lichamen in meer compatibele gastheren, waardoor verdere herinfecties mogelijk worden. Wat u moet onthouden is dat deze virussen vleermuizen blijven infecteren. De immuunschade die na besmetting bij mensen wordt vastgesteld, verklaart voor een groot deel hoe ze dit voor elkaar krijgen.

  Nieuwe SARS-COV-2-varianten vertonen tekenen van toenemende interferonresistentie, aangezien de interferonrespons noodzakelijk is om een infectie in een vroeg stadium af te breken. Maar belangrijk is dat na milde infecties de plasmacytoïde dendritische cellen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de interferonsecretie, gedurende ten minste zeven maanden zijn uitgeput. Bij voldoende snelle herinfecties wordt uw lichaam dus uiteindelijk voor alle praktische doeleinden getransformeerd, zoals kwallen dat doen met de oceaan.

  Dit alles was te voorkomen. Sarbecovirussen infecteren miljoenen mensen over de hele wereld, maar ze hebben normaal gesproken moeite om zich van mens tot mens te verspreiden of een permanente aanwezigheid in ons lichaam te vestigen, omdat ze moeten concurreren om gastheren met virussen die veel beter geschikt zijn om zich tussen mensen te verspreiden. Het is alleen door toedoen van mensen zelf dat we ooit in de huidige situatie terecht konden komen.


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER


  0 reacties :

  Een reactie posten