Provincie hoeft voorlopig niet op te treden tegen acht boeren zonder natuurvergunning

Datum:
 • maandag 5 december 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De Raad van State heeft de provincie Overijssel verlost van zijn plicht om bij acht boeren te onderzoeken of ze illegaal werken.


  3-12-2022


  Milieuorganisatie MOB eiste eerder dat de provincie optreedt, omdat de boeren zonder natuurvergunning hun land beweiden en bemesten. Volgens de provincie hebben de boeren geen natuurvergunning nodig vanwege oude rechten. De Zwolse rechtbank eiste nader onderzoek.

  De Raad van State heeft dit oordeel van de rechtbank nu voorlopig geschorst. Daarbij wijst de Raad naar zijn recente uitspraak in een vergelijkbare zaak. In die recente uitspraak gaf de Raad aan dat een natuurvergunning niet vereist is, als een boer op een peildatum in het verleden al toestemming had voor het beweiden en bemesten.

  Geschorst

  Die toestemming kon er zijn op grond van een toen geldend bestemmingsplan of een verleende milieuvergunning. Of de boer toen feitelijk ook zijn vee weidde en zijn land bemestte, is voor de Raad niet van belang. Voor de Raad telt alleen of de boer daarvoor toestemming had.
  Die uitspraak staat lijnrecht tegenover de uitspraak van de Zwolse rechtbank. Maar de Raad van State heeft als hoogste bestuursrechter het laatste woord. De verwachting is dat het oordeel van de Zwolse rechtbank begin volgend jaar wordt vernietigd. Tot die tijd is het oordeel geschorst.

  Feitelijke of vergunde situatie

  MOB voerde aan dat de Raad en de provincie niet moeten kijken naar de toestemming die een boer toen had volgens het geldende bestemmingsplan. De gevolgen voor de natuur zijn toen namelijk nooit goed onderzocht, daarom moet alsnog worden onderzocht of de betreffende boer in die tijd ook echt zijn land beweidde en bemestte. Is dat niet het geval, dan heeft hij volgens MOB ook zijn oude rechten verspeeld en moet hij alsnog een vergunning hebben.
  Woordvoerders van MOB hebben ook kritiek op de Raad van State, omdat die uitgaat van wat er is vergund. Daarmee wordt volgens hen het stikstofprobleem in Nederland vergroot.
  Zo hebben veel boeren een vergunning gekregen met veel meer stikstofruimte dan ze voor hun bedrijf nodig hebben. Die onbenutte stikstofruimte verkopen ze voor veel geld aan anderen die de ruimte wel benutten voor uitbreiding van een veehouderij of aanleg van een snelweg.
  Daarmee komt er alsnog meer stikstof in het milieu. "Dit is dweilen met de kraan open en het kost onnodig veel belastinggeld om boeren daarna weer uit te kopen", zegt MOB-voorzitter Johan Vollenbroek.

  0 reacties :

  Een reactie posten