Van voormalig NOS-directer Bauke Geersing.


Geachte mevrouw Giselle van Cann,

Ik werd recent geattendeerd op de brief van prof. dr. Guus Berkhout, thans nog lid van de KNAW.

Hij schreef op 1 januari 2022 een brief aan de rector van de TU Delft i.v.m. het voornemen aan Frans Timmermans een eredoctoraat te verlenen. Het NOS-Journaal besteedde er destijds aandacht aan.

In zijn brief wijst Berkhout erop dat waarheidsvinding niets te maken heeft met wat de politieke meerderheid wil. Hij wijst erop dat Timmermans in het verleden zo’n beetje alles heeft gedaan om de wetenschap te misbruiken. Timmermans meent dat waarheidsvinding gelijk te stellen is met politieke meerderheidsvorming.


Dat heeft geleid tot verheerlijken van een klimaattheorie die niet overeenkomt met wat we in de natuur waarnemen en die heeft geleid tot de invoering van een klimaatbeleid dat Europa in een energiecrisis heeft gestort. En die energiecrisis betekent dat Europa in een negatieve sociaaleconomische spiraal is terecht gekomen, aldus Berkhout in die brief.

We zien in Nederland daarvan thans de gevolgen die de opvatting van Berkhout bevestigen.

Als u op internet de brief van Berkhout vindt (zie hier), treft u daarbij een You Tube video aan. Daarin leggen prof. dr. Peter Bloemers, dr. Bas van Geel en prof. dr. Arthur Rörsch uit dat de natuurlijke klimaatverandering bepalend is.

 

Over CO2 worden verscheidene inzichten te berde gebracht die aangeven dat die een positieve invloed heeft op de voedselproductie en het groen worden van de aarde. Bloemers zegt dat er wetenschappelijk geen causaal verband is vastgesteld tussen de ontwikkeling van de CO2 en stijging van de temperatuur. Hij is niet de enige wetenschapper die een dergelijk standpunt huldigt.

Op die video spreekt ook Timmermans zich uit en bedrijft hij inderdaad politiek en misbruikt de wetenschap, gaat uit van een in de wetenschap niet bestaande meerderheidsregel. Bij de video staat de tekst: ‘Overweldigend bewijs van het onbenul van staatssecretaris Timmermans.’

Timmermans is sedertdien niet van zijn klimaatovertuiging van destijds afgeweken en is bezig vanuit zijn machtspositie, samen met zijn rechterhand Diederik Samsom, de lidstaten en de inwoners ervan te confronteren met draconische maatregelen.

Die zijn onuitvoerbaar (alleen elektrische auto’s m.i.v. 2035), schadelijk voor de concurrentiepositie van Europa in de wereld en bevorderen de ongelijkheid voor de bewoners binnen de lidstaten aanzienlijk (de nieuwe CO2 privĂ©budget maatregel).

Dit beleid dat koerst op afhankelijkheid van China (elektrische auto maatregel) is vanuit een geopolitieke overweging opmerkelijk.

Ik mis dat het NOS-Journaal over deze onderwerpen de Journalistieke Code volgt, daarbij voldoet aan wat de omroepombudsman in het rapport d.d. 30 november jl, schrijft i.v.m. haar onderzoek naar tv-programma’s van ON!, en evenmin de eigen taakstelling en missie in acht neemt.

In gewoon Nederlands, het NOS-Journaal volgt de meerderheidsopvatting en biedt geen evenwichtige ruimte aan de critici van het eenzijdige verhaal van de klimaatalarmisten.

In uw email d.d. 14 oktober jl. staat dat u de door mij aangeduide vraagstukken nader gaat bestuderen. Kennelijk heeft de bestudering van de bronnen die ik u noemde niet tot vragen geleid. Althans die hebt u niet aan mij voorgelegd, dat zou u doen als die rezen, zo schreef u mij.

Ondanks het feit dat alles u duidelijk is, heb ik tot nu toe in de uitzendingen van het NOS-Journaal geen verandering gezien, als het onderwerp klimaat daarin aan de orde was.

Ik zal het NOS-Journaal de komende dagen en weken blijven volgen. Als blijkt dat er geen verandering hoorbaar, noch zichtbaar is, die duidt op evenwichtige en objectieve berichtgeving, die ook de critici van de politieke meerderheidsopvatting een zelfde podium biedt, zijn nadere activiteiten onvermijdelijk.

Het kan niet dat het NOS-Journaal actief meewerkt aan een eenzijdige framing van dit maatschappelijk belangrijke onderwerp.


Er zijn recent drie boeken uitgebracht die het inzicht in enkele maatschappelijk belangrijke onderwerpen hebben vergroot.

Coen de Jong bracht onlangs het boek Woke Land uit, dat geeft inzicht hoe media op de loop zijn gegaan met een ideologie die voortspruit uit het cultuurmarxisme van Cramsci. (Alle mensen zijn intellectuelen, 2019) Een ‘religie’ die een ernstige bedreiging vormt voor een democratische samenleving en voor de waarden van de Verlichting.

Roderick Veelo schreef het boek: De schijn regeert. Hij geeft daarin aan dat beeldvorming bepaalt hoe naar mensen en gebeurtenissen wordt gekeken en wat die ervan vinden. Hij wijst daarin op de taak van de media de feiten te leveren, niet de meerderheidsopvatting te steunen en te grossieren in eigen opvattingen.


Wierd Duk, schreef het boek, Wierd Duk in NEDERLAND, en laat zien hoe door een eenzijdige focus door de media en de Randstedelijke elite, wordt voorbij gegaan aan belangrijke problemen waarmee mensen worden geconfronteerd, door o.m. het klimaatbeleid van klimaatalarmisten.

Het lijkt erop dat sprake is van het opbouwen van een nieuwe hegemonie (de term is van Gramsci) door een elite van hoger opgeleiden, politici en media, die vanuit die positie bezig is met een cultuuroorlog in Nederland. De slachtoffers van die ‘oorlog’ treden gelukkig nu uit de duisternis en laten zich steeds meer horen.

Bertholt Brecht (1898 – 1956) leerde ons al in zijn beroemde Dreigroschenoper: ‘Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und mann sieht die im Lichte. Die im Dunkeln sieht man nicht.

Het is bij uitstek de taak van het NOS Journaal het licht te laten schijnen op ook de andere kant van het verhaal en niet vooral de ‘elite-opvatting’ in de beeldvorming centraal te stellen en de critici ervan niet een vergelijkbaar podium te geven.

Ik wens u mooie kerstdagen (feest van het licht) en een gezond en uitdagend 2023.

Hartelijke groet,

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

***

Voor de eerdere brief zie hier.