Achter het masker van D66

Datum:
 • donderdag 29 december 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  “Vrijheid van het individu”…? Laat me niet lachen! 


  29-12-2022
  Achter het masker van D66

  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  D66 staat – vreemd genoeg nog steeds – voor ‘Democraten’ 66. Gezien hun optreden en misselijkmakende gedrag (!) vraag ik mij terdege af of zij het (Griekse) woord democratie (waar het volk zelf zou mogen bepalen…) nog wel begrijpen zoals het ooit werd uitgelegd. Vermoedelijk is, naast de waarheid en de ‘wetenschap’ die ook door het globalisme gesneuveld zijn, óók het begrip democratie honderdtachtig graden omgedraaid en herschreven naar een soort van zogenaamde wereldwijde ‘samenhorigheid’ waarbij ‘niemand uitgesloten mag worden’, TENZIJ u een zelfstandig, helder denkend mens bent met een duidelijk eigen/andere mening. D66 zegt sociaalliberaal te zijn, wat betekent dat zij ‘vrijzinnig’ links zijn en denken dat de overheid een taak heeft “ter bevordering van de vrijheid van de burgers”. Het sociaalliberalisme gaat daarmee uit van – let op: “de vrijheid van het individu…”. Dat blijkt eenzelfde ‘vrijheid’ echter als die reeds eeuwenlang waarneembaar was/is onder expliciet dictatoriaal ‘gezag’.

  Van geheel GroenLinks (en haar aanhang) weet u al hoe dom, hypocriet, corrupt en doorgesnoven zij zijn. Sigrid Kaag, Kajsa Ollongren, Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma en Tjeerd de Groot echter zijn voor mij de vleesgeworden schoolvoorbeelden van compleet doorgedraaide (WEF-gehersenspoelde) beroeps’politici’ die de basis van de letter D (van D66) totaal niet begrepen hebben of er in hun zieke brein zelf een geheel eigen invulling/uitleg aan hebben gegeven. Gelijkwaardig aan hoe de ene ‘gelovige’ de Bijbel en de Koran interpreteert als ‘de basis voor een vredige wereld’, maar andere ‘gelovigen’ het voor zichzelf en hun toehoorders honderdtachtig graden tegengesteld uitleggen en de hele wereld in onderwerping en onderdrukking van misdaad en geweld willen storten en dat goedpraten uit naam van ‘god’ en Allah. Zij HOEVEN zelf ook niet na te denken, want in de Bijbel en de Koran staat namelijk al exact omschreven hoe zij moeten denken en handelen… Niemand (!) die het daar heeft over zelf nadenken, laat staan ook maar enige zelfreflectie! Van Kaag en Ollongren weten we inmiddels wel dat zij behept zijn met het IQ van een strontvlieg (een strontvlieg heeft een neus voor stront en haalt daar zijn/haar genoegen, voeding en levensbestaan uit). Paternotte, Sjoerdsma en de Groot echter lijken volledig globalistisch-gehersenspoeld en/of geestes-gestoord te zijn en in hun narcisme uiteraard overtuigd van HUN ‘gelijk’. Hen straalt werkelijk de haat tegen alles wat anders denkt uit de ogen. Deze haat- en wraakzuchtige mensen zijn niet alleen DOM, maar ook nog eens in-en-in SLECHT (!) én zijn daar klaarblijkelijk nog trots op ook…

  D66 staat derhalve – vreemd genoeg – voor ‘Democraten’66 die, gezien hun optreden en zeer discutabele gedrag de betekenis van het woord democratie absoluut niet hebben begrepen zoals het ooit werd uitgelegd. Het globalisme heeft het begrip democratie uitgehold en veranderd in een soort van wereldwijde ‘samenhorigheid’ waarbij ‘niemand uitgesloten mag worden’, tenzij u een zelfstandig, verstandig denkend mens bent met een duidelijk eigen/andere mening en dat ziet u terug in hun psychopathische gedrag. Dit uit zich in een tomeloze agressie tegen-, uitsluiting van-, verboden op-, en censuur op steekhoudende, goed overdachte en onderbouwde argumenten van helder redenerende partijen/mensen die NIET blind in de globalistische/fascistische 4.0 ideologie meegaan. Kaag reageert dan ook zogenaamd ‘fatsoenlijk’ op een tweet van Geert Wilders en benadrukt dat het “weer moet met schelden” etc. Hoe hypocriet Kaag’s D66 echter is? D66 maakt als geen ander, élke dag weer, iedereen (!) die afwijkt van haar extreemlinkse – en derhalve fascistische! – gedachtegoed (maar dat absoluut NIET is!), uit voor xenofoob, islamofoob, extreem rechts, fascist, Nazi, antisemiet (er schijnen zelfs Joodse (!) antisemieten te bestaan…) of racist, maar die termen zijn klaarblijkelijk heel gebruikelijk binnen het D66-vocabulair, dus dat valt uiteraard NIET onder schelden… En maar janken dat “woorden ook kwetsend kunnen zijn…”. Zij zien en horen zélf echter niet wat zij allemaal aan kwetsende termen uitkramen, laat staan dat zij zichzelf zouden toetsen aan hun eigen ‘normen en waarden’… Dit is overigens iets waar gluiperd Paul Rosenmöller (mijns inziens nog altijd de opdrachtgever achter de schermen voor de moord op Pim Fortuyn) in Nederland ooit mee begonnen is en wat geheel links blijkbaar als uitermate onfatsoenlijke, maar doeltreffende ‘strategie’ heeft overgenomen. Feitelijk een zowel fysieke als mentale zwakheid-in-hoofdletters van deze zogenaamde ‘afgevaardigden’ van géén gekózen, maar een – middels een eerder in de VS positief geteste/gebruikte frauduleus ‘Corona-maatregelen’-papieren-stem-systeem, GESTOLEN (!) parlement/kabinetsformatie. Hun zienswijze van democratie ligt derhalve héél dicht tegen het wereldwijd georganiseerd fascisme aan dat heden ten dage globalisme heet en wordt ondersteund en uitgedragen door ‘ons’ WEF-koningshuis. En u weet het: de NSDAP was extreemlinks, het fascisme was sowieso altijd al  extreem LINKS en is dat nog steeds! En extreem (uitgelokt) geweld komt derhalve óók nog altijd van LINKS, maar wordt uiteraard – volgens de honderdtachtig graden ‘strategie’ – omgedraaid naar extreem RECHTS…

  Middels hun (VN/WHO/EU/WEF en derhalve D66/GroenLinks, VOLT en ‘ons’ koningshuis) ‘gewenste’/zelf gecreëerde ‘crisissen’ en oorlogen/vluchtelingenstromen, waar zij via het WEF naarstig naartoe hebben gewerkt en u derhalve hebben opgedrongen, hebben zij nu het zogenaamde sociale kredietsysteem voor u klaarstaan. Een systeem wat u, net als in China (hét door Klaus Schwab (de WEF) bejubelde ‘voorbeeld voor de rest van de wereld’) zal onderwerpen aan hún ziekelijke ideologie/psychopathische beleid. Een naar vermeend ‘sociaal’ systeem, waarbij iedereen een zeer gering basisinkomen krijgt, maar wat zij – net als China al doet – absoluut zullen hanteren als een (door overheid en banken uitgevoerd!) A-sociaal STRAFsysteem als u anders handelt en/of denkt dan door hén ‘gewenst is’/ZIJ van u eisen!  “Vrijheid van het individu”…? Laat me niet lachen! Een gedwongen onderwerping aan het globalistisch fascisme zult u bedoelen, waarin elk ‘individu’ hetzelfde MOET denken en doen en er uitsluitend ruimte is voor de al dan niet kunstmatig gecreëerde en/of gekleurde buitenkant van een ‘individu’. Die uiterlijke vorm van een ‘individu’ is namelijk de enig door hen geaccepteerde vorm van ‘diversiteit’! Een andere binnenkant (als anders voelen en denken) wordt namelijk (financieel ‘geprikkeld’) afgestraft. Opkomen voor uw rechten (anders dan het door hen gefinancierde opgedrongen WOKE, BLM, klimaathysterie en ‘eenheidsdenken’) wordt afgestraft. Commentaar op de over-evident zijnde omkoopschandalen van de Midden-Oosterse islam op de EU om ‘invloed’ te krijgen/de islamisering van Europa er doorheen te rammen, wordt onder het tapijt geschoven. De gehele linkse kant van EU is doorspekt van corruptie en gefinancierd door onder andere de VN, de WHO en derhalve door Soros en Gates om de natte droom van Adolf Hitler alsnog postuum uit te voeren. U zult hen GEHOORZAMEN! en zo niet, dan zult u wat meemaken!

  Het positieve hieraan is dat het wereldwijd, maar met name bij D66, GroenLinks en PvdA,  uitermate slappe en LAFFE (!) mannetjes en vrouwtjes betreft die het uitsluitend moeten hebben van zogenaamde ‘gekwetstheid’, stemverheffing en overschreeuwen, maar als het erop aan komt geen raad weten behalve weg te vluchten en/of in de slachtofferrol (onder) te duiken. Laat ze derhalve aan hun karaktertrekken gehoorzamen en leg hen het heetste (persoonlijke!) vuur na aan de schenen wat u kunt vinden. LAAT ze vluchten! Zij kunnen niet ver genoeg weggejaagd worden.

  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)  0 reacties :

  Een reactie posten