’Zijn gewend eigen plannen in middelpunt te plaatsen’: energieplan provincie vraagt om bezinning, stelt de gemeente Hollands Kroon

Datum:
 • woensdag 30 november 2022
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Zeven weken nadat de energieplannen van de provincie kenbaar zijn gemaakt, komt de gemeente Hollands Kroon met een officiële reactie. 

   Lars van der Bel 30-11-2022


  De boodschap: stel inwoners centraal, onderbouw de plannen en vergeet het platteland niet.


  De reactie is het sluitstuk van een periode waarin de relatie tussen gemeente en provincie op de proef werd genomen. Eerst was er het bericht met de plannen in deze krant waar de gemeente door overvallen werd, daarna volgden vele reacties van college, gemeenteraad en inwoners van Hollands Kroon waar de provincie op haar beurt toch een beetje van moet zijn geschrokken.


  Immers betreft de Concept Energievisie Noord-Holland Noord ook andere gemeenten, maar nergens is al zo vroeg in zulke klare taal gesproken over de plannen van de provincie als in Hollands Kroon. Klare taal is ook precies wat de gemeente van de provincie verwacht als de plannen meer vorm krijgen. ’We tekenen aan dat wij de Concept Energievisie een document voor specialisten en ingewijden vinden. Voor het gesprek dat wij voor ogen hebben is bewerking voor een breder publiek nodig.’


  De gemeente stelt daarbij dat de plannen nu wel heel veel gaan over overheden, netbeheerders en bedrijven en veel te weinig over de inwoners. Daarom zouden zij hier op enigerlei wijze bij betrokken moeten worden. „Bij de participatie moet het perspectief en de belevingswereld van inwoners centraal staan”, bepleit wethouder van Klimaat en openbare ruimte Lilian Peters. „Niet die van afzonderlijke overheidsorganisaties, die gewend zijn hun eigen plannen in het middelpunt te plaatsen. Een gecoördineerde aanpak is vereist.”

  Datacenters


  Naast de manier waarop betwijfelt de gemeente het ook het doel an sich. Zo plaatst de gemeente vraagtekens rondom berekeningen die uitgaan van een sterk toenemende energievraag bij Agriport en in hoeverre hier rekening is gehouden met datacenters. ’Het huidige college van burgemeester en wethouders wil namelijk een pas op de plaats maken met het mogelijk maken van grote energieverbruikers als datacenters. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit minder toeneemt dan eerder gedacht.’


  Aan de andere kant ziet de gemeente dat landelijke gebieden, zoals Wieringen, er juist bekaaid vanaf komen in de plannen. ’Hollands Kroon wil de agrarische hoofdstad van Nederland zijn. We moeten helaas vaststellen dat het landelijk gebied achterloopt als het gaat om goede elektrische infrastructuur. In het verleden is vaak de keuze gemaakt om stedelijke ontwikkeling te laten voorgaan op ontwikkelingen in het landelijke gebied. Een voorbeeld hiervan is het 3 kV netwerk dat nu nog op Wieringen ligt, terwijl de landelijke standaard inmiddels 10 kV is. Door de lagere netcapaciteit is het daar veel moeilijker om grote hoeveelheden stroom te kunnen afnemen, of terug te leveren.’


  Ook verzoekt Hollands Kroon de provincie nadere studie te maken van mogelijkheden in de vorm van moleculen en andere ondergrondse alternatieven. Dit omdat de gemeente, net als veel inwoners, voorziet dat behoud van het landschap op geen enkele manier te rijmen valt met bovengrondse hoogspanningskabels zoals deze nu zijn ingetekend.


  De gemeente besluit: ’Wij realiseren ons het belang en de urgentie van versterking van het energienetwerk. Ons motto daarbij is: het gaat over ons, en dus moet het mét ons en mag het nooit zonder ons.’

  De verwachting is dat de provincie begin maart met meer duidelijkheid komt over de Concept Energievisie.  Lees ook: Noordkop wordt ’landelijke energiehub’, als het aan de provincie ligt. Hollands Kroon zit daar duidelijk niet op te wachten


  Lees ook: ’Gevoelig onderwerp’: Hollands Kroon als nationale energiehub komt er niet zonder slag of stoot. ’Publieke discussie over datacenters ligt nog vers in geheugen’


  Lees ook: Relatie met provincie onder hoogspanning: Hollands Kroon pleit voor inspraak bij rol in energietransitie


  Lees ook: ’Energiehub’ Middenmeer, een kortzichtig plan? ’Het is belastinggeld waar Google en Microsoft van profiteren’


  Lees ook: Is energiehub Middenmeer bestemd voor stedelijke gebieden? ’Dat is waarom deze mensen naar deze plek zijn gekomen’


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten