VN: De “vergrijzende” EU moet tot 2050 minstens 60 miljoen migranten opnemen

Datum:
 • dinsdag 22 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De EU beweert dat de “grote vervanging” een samenzweringstheorie zou zijn,....  VN: De “vergrijzende” EU moet tot 2050 minstens 60 miljoen migranten opnemen


  (Vertaling: E.J. Bron)

  De EU beweert dat de “grote vervanging” een samenzweringstheorie zou zijn, maar de VN beweert dat Europa tot 2050 wel 60 miljoen migranten zou moeten opnemen – vooral uit Afrika.

  In dezelfde week, waarin het Europees Parlement voor een resolutie stemde, waarin de “Great Replacement”-theorie “racistisch” genoemd werd, berichtte de Spaanse krant “La Vanguardia” dat de Verenigde Naties, het Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital in Oostenrijk en het Center for Global Development in Washington D.C. zich er allemaal voor inzetten dat Europa in de komende decennia minstens 60 miljoen migranten nodig heeft “om te overleven” en dat het grootste deel van deze immigratie uit Afrika zou moeten komen.

  De VN, die zich sinds lang voor een “vervangingsmigratie” als oplossing voor de vergrijzende bevolking van Europa inzet, waarschuwt nu dat Europa deze migranten niet zal winnen “als het niet ophoudt een vesting tegen de immigratie te zijn”, aldus de Spaanse krant.

  De VN schat dat er in het jaar 2050 in de EU 60,8 miljoen arbeidskrachten zullen ontbreken, en het Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital gaat ervan uit dat dit tekort zelfs nog hoger zal zijn, namelijk ongeveer 72,7 miljoen. Beide organisaties maken gebruik van hun eigen schattingen om voor een verdere massa-immigratie te pleiten.

  “Het zal niet volstaan om de pensioenleeftijd te verhogen, meer vrouwen op de arbeidsmarkt te brengen of de geboortecijfers te verhogen. Het zal ook niet volstaan om de productieve economie verder te robotiseren of de verlenging van arbeidsplaatsen voort te zetten, zoals we dat al gedaan hebben”, zegt Charles Kenny, Senior Fellow aan het Center for Social Development in Washington D.C. “Niets daarvan zal Europa tegen een vergrijzende bevolking redden.”

  Hij vervolgt: “Afrika moet Europa voor de demografische crisis redden (…). Alleen immigratie kan deze onevenwichtigheid corrigeren, en immigratie van Afrikaanse herkomst is de natuurlijkste weg om de voor de instandhouding van de groei benodigde arbeidskrachten beschikbaar te stellen.”

  Kenny´s bewering dat Afrikaanse immigranten – potentieel tientallen miljoenen van hen – Europa´s arbeidskrachten moeten leveren, zou niet alleen de demografie van het continent radicaal veranderen, maar ook maatschappelijke en zelfs effecten betreffende de civilisatie teweegbrengen. Wat betreft Kenny´s beweringen over de redding van de Europese arbeidsmarkt door immigratie zijn er al omvangrijke data uit een serie landen, die twijfel aan het idee doen opkomen dat “alleen immigratie” Europa en zijn arbeidsmarkt kan redden.

  Per slot van rekening heeft er al rijkelijk immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten plaatsgevonden en tot nu toe heeft dit tot slechte resultaten geleid. Data uit Duitsland bijvoorbeeld tonen aan dat bijna de helft van de migranten, die tijdens de crisis van 2015 en 2016 naar Europa zijn gekomen, nog steeds werkeloos zijn, en zelfs diegenen die een baan hebben, werken meestal als laag gekwalificeerde arbeidskrachten en verdien vaak zo weinig dat ze aanspraak kunnen maken op sociale uitkeringen van de staat.

  In werkelijkheid heeft de Europese migratiebevolking in veel landen de staatsfinanciën belast, zoals in Denemarken, dat jaarlijks € 5 miljard aan integratie-inspanningen uitgeeft – inspanningen, die grotendeels mislukt zijn. In werkelijkheid is de niet-westerse migrantenbevolking zo slecht geïntegreerd, dat de Denen met overweldigende meerderheid tegen de opname van meer immigranten zijn. Zelfs de linkse minister-presidente Mette Frederiksen heeft zich voor een politiek van de “nul asielzoekers” uitgesproken.

  “Eén op de vijf jonge mannen met niet-westelijke achtergrond, die in 1997 werd geboren, heeft de wet overtreden voordat hij 21 werd. Dat zijn niet allemaal. Maar er zijn te veel jonge mannen die anderen van hun vrijheid beroven, de toekomst van kinderen afpakken, gevangenenbewaarders intimideren en een lang spoor van onveiligheid achterlaten”, zei Frederiksen in het jaar 2021. Haar standpunt over migratie is zo populair, dat ze bij de vervroegde verkiezingen op 1 november niet alleen een nieuwe regeringsmandaat kreeg, maar haar partij ook veruit de grootste in Denemarken is.

  Dat geldt niet alleen voor het liberale Denemarken. In Noorwegen werkt slechts ongeveer de helft van de migranten, hoewel er € 6,6 miljard in de beroepsintegratie werden geïnvesteerd. In Frankrijk kost de immigratie het land € 25 miljard per jaar. En veel migranten blijven ook na jaren nog werkeloos. Duitsland kondigde twee jaar geleden aan om € 64,5 miljard voor onderwijs, sociale uitkeringen, woonruimte en taalcursussen uit te geven om de al in het land levende buitenlanders te integreren. Deze enorme bedragen werden uitgegeven, nog voordat er dit jaar nog eens bijna 1,5 miljoen migranten in Duitsland aankwamen.

  Als je geloof hecht aan het VN-bericht en Kenny´s beweringen, dan zouden deze migranten als dringend benodigde versterking voor Duitslands arbeidskrachten aangeprezen moeten worden. De realiteit ziet er echter zo uit, dat 12 van de 16 Duitse deelstaten hun grenzen al volledig voor nieuwe vluchtelingen gesloten hebben, met de motivering dat hun woningsysteem, sociale systeem en onderwijssysteem op het randje van overbelasting staan.

  De data weerleggen ook het argument dat er in het begin integratieproblemen zullen zijn, die echter niet opwegen tegen de voordelen die de migranten uiteindelijk opleveren. De Turkse bevolking bijvoorbeeld, die in veel gevallen al meerdere generaties in Duitsland leeft, geldt volgens veel maatstaven als de slechtst geïntegreerde groep in het hele land. Ook de belofte van de voorstanders van de massa-immigratie om artsen, advocaten en ingenieurs het land binnen te halen, is niet vervuld. De meeste migranten beschikken over geringe kwalificaties en weinig ontwikkeling; in enkele gevallen zijn de kwalificaties van de migranten zo gering, dat er voor hen geen gangbare weg op de Europese arbeidsmarkt bestaat.

  Anderen geven er gewoon de voorkeur aan om van sociale uitkeringen te leven in plaats van zich in te spannen voor lage lonen en lage banen. Zelfs in gevallen, waarin artsen en ingenieurs uit Afrika werden aangeworven, werpt dit verontrustende morele vragen op. Heeft Europa het verdiend om de beste en slimste koppen uit landen te halen die dringend competente geschoolde krachten nodig hebben? Wanneer de economieën alleen maar jonge mensen nodig zouden hebben, om een betere toekomst te hebben, dan zou Afrika op weg zijn naar economisch succes. Maar ondanks de overvloed aan jonge mensen worden deze landen door corruptie geteisterd, hebben met betrekking tot patenten en innovatie weinig te bieden en onderscheiden zich door extreme onveiligheid en hoge criminaliteit.

  Om deze jonge mensen gewoon naar Europa te importeren, zal volgens veel politici, intellectuelen en beleidsmakers niet functioneren. De Hongaarse minister-president Viktor Orbán bijvoorbeeld heeft gezegd dat de toekomst van de Afrikanen in Afrika zou liggen; hij heeft een alternatieve weg voorgesteld, die de verhoging van het geboortecijfer van de Europeanen inhoudt.

  “In heel Europa zijn steeds minder kinderen, en het antwoord van het Westen daarop is migratie”, zei Orbán in 2018. “Zij willen dat er net zo veel migranten binnenkomen als er kinderen ontbreken, opdat de cijfers kloppen. Wij Hongaren hebben een andere manier van denken. Wij willen niet alleen aantallen, wij willen Hongaarse kinderen. Migratie is voor ons capitulatie.”

  Veel van de agressieve familievriendelijke maatregelen hebben al geloond, maar er is waarschijnlijk een georkestreerde actie in heel Europa nodig, opdat deze strategie werkelijk loont. Een dalend bevolkingsaantal en beperkingen voor internationaal kapitaal zouden de demografische situatie van Europa inderdaad ten goede komen, doordat ze bijdragen aan een ontspanning van de huizenprijzen en garanderen dat de Europeanen zich de huizen en woningen kunnen veroorloven die ze nodig hebben om zich bij het stichten van een familie zeker te voelen. Tegelijkertijd deinzen de Europeanen er in toenemende mate voor terug hun kinderen naar scholen met een hoge diversiteit te sturen, zodat ouders gedwongen zijn om in plaats daarvan voor dure privéscholen te betalen – een trend die de demografische situatie alleen maar zou kunnen verslechteren en met een toenemende immigratie nog problematischer zou kunnen worden.

  Een vertrek van geschoolde krachten in Afrika op grond van de immigratie-agenda van de westelijke landen zal waarschijnlijk alleen maar tot meer onlusten en conflicten leiden op een continent, dat met een bevolkingsexplosie geconfronteerd wordt, zodat conservatieven in Europa sinds lange tijd argumenteren dat de slimste immigranten in hun land zouden moeten blijven om te kunnen bijdragen aan de opbouw van een functionerend systeem.

  Ondanks deze morele bedenkingen – samen met integratieproblemen en toenemende criminaliteit van migranten – hebben landen zoals Duitsland aangedrongen op nog hogere immigratiecijfers. De huidige linkse regering heeft al lange tijd laten weten dat ze van plan is om het aantal immigranten naar Duitsland drastisch te verhogen en de immigratiebepalingen te versoepelen, terwijl buurlanden zoals Oostenrijk, Denemarken en Polen aandringen op minder immigratie.

  Bron:
  contra24.online

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten