Veel bezwaren tegen het nieuwe trafostation. Kritiek op hoogte van gebouw, locatie en de spiegelende ramen

Datum:
 • dinsdag 29 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • SINT MAARTEN - Met de komst van een transformatorstation naar de Sint Maartensweg tussen Sint Maarten en Sint Maartensbrug moet er meer ruimte komen op het stroomnet in de regio.  Mike Deutekom 29-11-2022  Omwonenden hebben nog wel wat opmerkingen over de plannen. Bij de gemeente kwamen na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het voorjaar 23 zienswijzen binnen.

  Zo viel het getekende ’spiegelpaleis’ niet bij iedereen in goede aarde. Woensdag 30 november staat het punt voor het nieuwe bestemmingsplan op de oordeelsvormende vergadering van de Schager gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en wethouders van Schagen heeft een deel van de ingestuurde opmerkingen van omwonenden verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan, zo valt in de stukken te lezen. Veel zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan gingen over de hoogte van het pand, de gekozen locatie ’midden in de vlakke Zijpe - en Hazepolder’, het verlies van uitzicht vanaf de weg en de grote spiegelende ramen van de voorgevel. 

  Volgens Liander en de gemeente is het zoekgebied voor een transformatorstation bij Sint Maarten beperkt. Vanwege de ’verstopping’ op het stroomnet moet een nieuwe transformatorstation op een plek komen waar deze optimaal in het energienet past. Om te voorkomen dat er meerdere stations moeten worden gebouwd, moet het transformatorstation daar worden neergezet waar meerdere stroomnetten zijn te bedienen. „Op de plek langs de Sint Maartensweg komen twee zogenoemde middenspanningsringen bij elkaar, zodat dit transformatorstation op beide ringen is aan te sluiten. Het nieuwe transformatorstation dient beide middenspanningsringen te voeden. De middenspanningsringen overlappen elkaar tussen Sint Maartensbrug en Sint Maarten. Dit is dan ook het zoekgebied voor een locatie voor het benodigde transformatorstation”, aldus de gemeente.

  Het pand wordt met de ’mooie’kant naar de weg gebouwd, zodat de in beton geplaatste transformatoren minder zichtbaar zijn. Over de hoogte schrijft de gemeente dat het pand 4,5 meter de lucht ingaat en niet zoals gedacht zeven meter. Alleen de bliksemspitsen krijgen een hoogte van zeven meter.

  Eerder waren de dorpelingen in Sint Maarten en Sint Maartensbrug al boos op de gemeente en netbeheerder Liander omdat ze pas nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd, op de hoogte werden gesteld van de plannen. Schagen en Liander erkennen dat dat beter had gekund en hebben dat proberen te repareren met een informatieavond eind augustus.


  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Mensen moeten niet zeuren, er wordt immers van ze verwacht dat ze in het klimaat sprookje geloven en daar moeten ze dan maar wat voor over hebben, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een warmte pomp, elektrische auto, elektrisch koken, enz.
  Zonder die ingrijpende "van het gas af" veranderingenveranderingen zou er ook niet zo'n groot transformator station nodig zijn.
  Gemeentes tegenwoordig hebben geen enkele boodschap aan burgers, die moeten hun belasting betalen en verder niet lastig zijn, gelijk hebben of niet, het interesseert het ambtenaren apparaat niet.

  Een reactie posten