RIVM: 84 procent coronapatiënten is nu volledig gevaccineerd, meer dan 40 procent kreeg herhaalprik

Datum:
 • woensdag 2 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Van de 785 coronapatiënten tussen 23 augustus en 18 september was 84 procent volledig gevaccineerd, 69 procent was ook geboost en 40 procent had ook een herhaalprik tot zich genomen.


   1-11-2022  In september 2022 had een groot deel van de coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen de basisserie van het coronavaccin ontvangen: 84 procent in totaal. Voor patiënten op de intensieve zorg was dit 81 procent. Het grootste deel van de coronapatiënten in de ziekenhuizen was drie of vier keer ingeënt en van de 60-plussers had 48 procent een herhaalprik genomen. Dit beeld komt naar voren uit een berekening op basis van twee rapporten van het RIVM. Hierin staan de cijfers vermeld over de vaccinatiestatus van coronapatiënten.

  Het RIVM maakte onlangs bekend dat het in oktober 2022 geen cijfers publiceert over de vaccinatiestatus van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Volgens het rijksinstituut ligt de oorzaak in problemen met de datakwaliteit.1 Het niet openbaren van de ziekenhuiscijfers komt op een ongelukkig moment, want de campagne voor de vijfde coronaprik is momenteel in volle gang.

  Om de effectiviteit en de noodzaak van coronavaccins te beoordelen is informatie over de vaccinatiestatus van ziekenhuispatiënten van belang. Vorige maand kwam namelijk naar voren dat in de loop van dit jaar 80 procent van de coronapatiënten ten minste twee prikken had gekregen tegen het coronavirus. Ook werd bekend dat ruim de helft van de coronapatiënten was geboost of een herhaalprik had genomen.

  Kernpunten coronapatiënten in september 2022

  Van de coronapatiënten van 12 jaar en ouder was 84,3 procent volledig gevaccineerd, geboost of viervoudig gevaccineerd. Dit percentage is hoger dan de vaccinatiegraad van 80,2 procent, die geldt voor personen vanaf 12 jaar.

  Van de coronapatiënten van 60 jaar en ouder was 48,3 procent viervoudig gevaccineerd. Van deze groep had 54,2 procent de herhaalprik genomen.


  • Het kleine voordeel voor ouderen wordt mogelijk teniet gedaan door

  • vaccinatiedoden en ziekenhuisopnames door neveneffecten van de 

  • vaccins; er zijn nu 5.763 meldingen van dergelijke bijwerkingen door Lareb verwerkt.


  Van coronapatiënten is nu 40 procent viervoudig gevaccineerd


  De rapportages van het RIVM Epidemiologie en Surveillance team 

  over de vaccinatiestatus van coronapatiënten beslaan doorgaans 

  langere perioden. Dit geeft een vertekend beeld over de actuele 

  stand van zaken. Om een actueel beeld te krijgen is daarom een 

  berekening uitgevoerd aan de hand van twee RIVM rapporten van

   augustus2 en september 20223. Uit deze berekening komt onder 

  andere naar voren dat in september 40,3 procent van de 

  coronapatiënten viervoudig was gevaccineerd.

  84 procent van coronapatiënten kreeg meerdere coronavaccins

  Door de rapportages naast elkaar te leggen, kan berekend worden wat 

  de situatie in de ziekenhuizen was in september 2022. Het eerste rapport 

  gaat  over de periode van 15 maart tot 23 augustus. Het tweede over 

  15 maart tot 18 september. De situatie is als volgt: tussen 23 aug. en

  18 september 2022 zijn 785 coronapatiënten van 12 jaar en ouder 

  opgenomen. Hiervan was 84,3 procent volledig gevaccineerd, 69,0 

  procent had ook een boosterprik genomen en 40,3 procent had ook 

  een herhaalprik genomen om zich te beschermen voor 

  ziekenhuisopname.

  Het valt op dat het percentage gevaccineerde patiënten in de zieken-

  huizen hoger ligt dan de vaccinatiegraad in Nederland. Van de 

  12-plussers is namelijk 80,2 procent volledig gevaccineerd.4 Dit 

  betekent dat het effect tegen ziekenhuisopname van de prik voor de 

  gehele bevolking per saldo negatief is.


  Van de 60-plussers in ziekenhuizen kreeg 48 procent herhaalprik

  Zoals bekend zijn het vooral ouderen die met het coronavirus in het 

  ziekenhuis worden opgenomen: ruim vier op de vijf coronapatiënten

  is ouder dan 60 jaar. Van deze groep werden tussen 23 augustus en 18 

  september 662 coronapatiënten opgenomen. Van hen had 87,3 procent 

  de basisserie afgerond, 73,3 procent was ‘opgepept’ met een 

  boosterinjectie en 48,3 procent had ook een herhaalprik genomen.

  Het percentage viervoudig gevaccineerde coronapatiënten ontloopt de 

  vaccinatiegraad voor de herhaalprik onder 60-plussers nauwelijks; deze 

  was in augustus namelijk 54,2 procent.5 Voor 60-plussers lijkt er op 

  basis van deze percentages wel sprake te zijn van een klein voordeel.


  Ziekenhuisopnames en vaccinatiedoden ook meetellen

  Bij het beoordelen van de effectiviteit zal men echter ook de 

  neveneffecten van vaccineren moeten bestuderen. Zo worden 

  vaccinatiedoden bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. 

  Vaccinatiedoden komen niet als coronapatiënt in het ziekenhuis terecht 

  maar voor een zuivere meting zullen zij wel meegeteld moeten worden. 

  Bijwerkingencentrum Lareb heeft sinds het begin van de 

  vaccinatiecampagne 716 meldingen van vaccinatiedoden ontvangen, 

  bekeken en verwerkt.

  Voor een volledig beeld over de vaccineffectiviteit zullen daarnaast 

  ook patiënten die in het ziekenhuis belanden als gevolg van de injectie 

  moeten worden meegeteld. Deze patiënten houden immers ook 

  ziekenhuisbedden bezet, hetgeen de autoriteiten met behulp van 

  injecties zeggen te willen voorkomen. Bijwerkingencentrum Lareb 

  heeft sinds de vaccinatiecampagne 5.047 meldingen van 

  ziekenhuisopname als gevolg van coronavaccinaties verwerkt.6


  Historische ontwikkelingen vaccinatiestatus van ziekenhuispatiënten

  Ruim veertien maanden na de start van de vaccinatiecampagne, maakte 

  het RIVM de eerste volledige cijfers over de vaccinatiestatus van 

  ziekenhuispatiënten openbaar. Toen bleek dat in maart 2022 65 procent

  van de ziekenhuispatiënten volledig gevaccineerd of geboost was. In 

  antwoord op Kamervragen liet minister De Jonge in januari echter al 

  weten dat 61 procent van de oudere ziekenhuispatiënten sinds de 

  zomer van 2021 was gevaccineerd. Dit was in november 2021 

  opgelopen naar 66 procent.

  Vorige maand werd bekend dat sinds maart 2022 79 procent van de 

  coronapatiënten was gevaccineerd, geboost of de herhaalprik tot zich 

  had genomen. De situatie in Nederland is vergelijkbaar met die in 

  België, waar de vaccinatiegraad iets hoger ligt. Bij onze zuiderburen 

  was tussen 19 september en 2 oktober 91 procent van de coronapatiënten 

  volledig gevaccineerd. Hiervan was 67 procent drie- of viervoudig 

  gevaccineerd, blijkens een gedetailleerde rapportage van Sciensano, 

  het Belgische federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid.7

  1

  https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid-19-ziekenhuis-

  opnames-per-vaccinatiestatus

  2

  https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-ziekenhuis-en-intensive-care-opnames-per-vaccinatiestatus-in-nederland-0

  3

  https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-ziekenhuis-en-intensive-care-opnames-per-vaccinatiestatus-in-nederland-1

  4

  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

  5

  https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/archief-wekelijkse-update-vaccinatiecijfers-2022

  6

  https://www.lareb.nl/coronameldingen

  7

  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly_report_NL.pdf

  ____________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten