Overtuiging of geïndoctrineerd?

Datum:
 • zaterdag 12 november 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  We hebben hier te maken met fascisme 4.0!
  Overtuiging of geïndoctrineerd?


  (Door: Drs. E.N. Schilder)

  Veel mensen met een religieuze ‘overtuiging’ reageren vol agressie en haat. Niet alleen op MIJN stukjes, maar op IEDEREEN die hen de spiegel voorhoudt. Ook hier steekt van tijd tot tijd weer een nieuwe Messias de kop op die de bijbel en ‘god’ komt promoten, maar zij weigeren te zien dat ook ZIJ vanaf hun prille jeugd gehersenspoeld zijn met ‘god’ (of Allah). Moslims noemen het zelfs een ‘cadeau’ dat zij van hun ouders gekregen hebben! Een ‘cadeau’, dat in werkelijkheid een alles en iedereen onderdrukkend controlesysteem is om door ‘heilige’ of  ‘deug’machtswellustelingen grip op u te krijgen (en te houden) en u uw vrije gedachten en vrije filosoferen ontneemt, gewoon omdat men er kennelijk vanuit gaat dat de meeste mensen nu eenmaal niet intelligent (of fatsoenlijk) genoeg zijn om normaal (mèt elkaar!) in de maatschappij te functioneren.

  En voor een groot deel van de gemakkelijk beïnvloedbare (naïeve) mensheid zijn dit helaas de dagelijkse feiten. Waar ik echter moeite mee heb, is dat dergelijke mensen denken u en mij te moeten ‘overtuigen’ van de onzin waar ZIJ van klein kind af aan mee geïndoctrineerd zijn. Of het nu gaat om het ‘geloof’ in ‘god’, Allah, de klimaatleugens of de Corona-misdaden, zij nemen klaarblijkelijk alles wat onzichtbaar en op basis van verzinsels en leugens ‘bewezen’ is, voor zoete koek aan en noemen dat ‘overtuiging’, terwijl ÌK al meteen zie dat het de grootste onzin is. Dat er namelijk ALTIJD een angst en verdoemenis STRATEGIE (!) achter zit – wat eigenlijk de meest duidelijke oogopener zou moeten zijn ! – ZIEN en begrijpen zij echter niet. Dit zijn echter de feiten: als men u iets wel of juist niet wil laten doen, maar men daar klaarblijkelijk angst en geweld voor nodig heeft om u te ‘overtuigen’ en te ‘motiveren’, dan weet u dat het een misdadige methode betreft om u te overheersen en te onderwerpen, hoe ‘deugdzaam’ ze het ook brengen of willen laten lijken! Als u derhalve mééwerkt aan die angst en geweld-INSTRUCTIES, omdat u zich hersenloos en blind heeft laten meenemen in de indoctrinatie, bent u even schuldig! GÉÉN “Ich habe es nicht gewußt!” GÉÉN amnestie voor u! U heeft namelijk ruim de tijd en ruimte gehad om te vertrouwen op een van uw aangeboren menselijke vaardigheden die u onderscheiden van een reptiel, en die heet NADENKEN voordat u iets doet. Maar zèlf eerst nadenken, schijnt niet meer van deze tijd te zijn. Eerst nadenken lijkt te zijn vervangen door blind reageren op (oorlogs)ophitserij en vermeende ‘onderbuikgevoelens’… ofwel ‘luisteren’ naar het door intriganten vergiftigde hart in plaats van naar het verstand!

  En dat brengt mij één-op-één bij de klimaatonzin, de Corona-misdaden en de ‘overtuigingen’ van ‘meneer’ Rutte. Hier gebeurt namelijk exact hetzelfde als binnen welke ‘religie’ dan ook! Voorwaarden is/zijn dat het onzichtbaar en ongrijpbaar moet zijn, het gebruikt kan worden (en wordt!) om u angst aan te jagen en het DOEL is om u onder controle te krijgen! Hier wordt middels doordachte indoctrinatie en hersenspoeling gebruikt om de naïefste mensen (helaas de meerderheid) te laten doen wat die gluiperige puppetmasters/reptielen WILLEN dat ze doen, en vervolgens spreekt men van ‘overtuiging’ dat zij ‘het goede’ doen. Uit naam van ‘god’, uit naam van Allah, voor het ‘klimaat’, voor ‘elkaar’… Maar het is een HOAX mensen! U wordt ge- en misbruikt voor de natte dromen van Schwab en zijn even machtsgeile, geesteszieke (rijke) vriendjes die úw wereld en úw leven willen VERNIETIGEN en be- en OVERheersen! U wordt gebruikt! Omdat gelukkig steeds meer mensen zien wat er voor de zoveelste keer in de wereld gaande is en ze in paniek raken, wordt alles nu in de hoogste versnelling gezet en doorgevoerd. Ze zien namelijk zelf ook dat hun smerige plannetjes en systemen in elkaar storten, maar relateren dat niet aan hun eigen domheid en doorzichtigheid! Zij relateren dat aan de mensen die het doorzien en in VERZET komen! Het wereldwijde Verzet tegen het wereldwijde fascisme 4.0 dat zichzelf Globalisme noemt! De ooit natte droom van Adolf Hitler die (door zijn Nazi-ouders!) verworden is tot de natte droom van Klaus Schwab, die Markje Rutte en die al die andere ‘young global (!) leaders’ op afstand bestuurt. Rutte, die altijd overal van ‘overtuigd’, is maar er altijd naast zat/zit. Zo wist hij zeker dat de naar het buitenland uitgeweken grote bedrijven in Nederland zouden blijven en dat èlke Nederlander minimaal DRIEDUIZEND euro netto aan inkomen heeft… Voor hèm is het klaarblijkelijk maar een klein verschil, het verschil tussen zijn ‘overtuiging’ en de werkelijkheid waar ú mee moet dealen. Wat doet zo’n op afstand bestuurbare idioot in vredesnaam nog steeds op die plek?

  En exact hetzelfde geldt voor de Oranjes, het Kaagserpent, Hoekstra, Grapperhaus en zijn vervanger Dilan Yeşilgöz, De Jonge en zijn vervanger Kuipers, Rosenmöller en zijn vervangertje Klaver, leeghoofden als Westerveld, Paternotte, Sjoerdsma, Ollongren, dombootje Kuiken of haatzaaier Simons en al die andere volstrekt incompetente, Onbetrouwbare (!) uit hun nek kwakende psychiatrische patiënten! De Tweede Kamer is een open inrichting geworden!

  Het ENIGE waar zij zich namelijk daadwèrkelijk mee bezighouden, is het uitvoeren van KlauSSwchwab’s Great Reset en de totale vernietiging van úw leven en úw bestaan en verder NIETS! Zij breken (Rutte heeft dit letterlijk uitgesproken!) daarbij willens en wetens èlke wet “die nodig is” om het blauwe fascisme te installeren en weten zich daarbij de (minimaal) laatste zeven jaar gesteund door de volstrekt corrupte ‘politici’ van VWS, Justitie, het Nederlands ‘recht’-KROM!-systeem en hun gewelddadige ‘politie’-bruinhemden die sinds de jaren dertig slechts van tenue gewisseld zijn en hun volgnummers verwijderd hebben.

  Net als in Nederland en andere landen is en wordt er nog steeds stemfraude en corruptie gepleegd om het blauwe fascisme aan de macht te houden en úw leven volledig te ontregelen en te vernietigen! (De huidige Midterms in de US zijn er wederom het voorbeeld van). Waarna het blauwe fascisme straks ‘ineens’ dé oplossing heeft… namelijk de “build it back better” strategie na de totale vernietiging – the great reset – van ons systeem door Herr Schwab en zijn misdadige consorten.

  Het rechtssysteem is net als tijdens de tweede wereldoorlog bijna volledig gecollaboreerd met de nieuwe bezetters. Onze landen zijn door een coup van buitenaf, van binnenuit bezet door corrupte en misdadige ‘politici’ die door Schwab zorgvuldig zijn uitgekozen op hun ‘vaardigheden’: ofwel hun hersenloze, agressieve en empathieloze manier van handelen om vervolgens op de betreffende posities gemanoeuvreerd te zijn om te ‘regeren’. Na de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland is nu ook Groot-Brittannië volledig WEF-bezet gebied geworden en wordt het land van binnenuit bestuurd door een WEF-geïndoctrineerd reptiel. Waarbij reptiel staat voor koudbloedig, empathieloos en slechts handelend op basis van het reptielenbrein, ofwel: ZIJ leven ten koste van úw onderwerping/slavernij of van/door úw dood! Zo leven reptielen namelijk óók! Zij wachten geduldig tot hun prooi zich veilig waant, door giftanden gebeten kan worden om een vreselijke dood te sterven om vervolgens te worden verslonden.

  Andere WEF-collaborateurs zijn Máxima Zorreguieta, Sigrid Kaag, Christine Lagarde, Barbara Baarsma… voor vrouwen die zichzelf verkopen (om daar persoonlijk beter van te worden) bestaat een vier of tien letter woord. Afhankelijk of het met een h, een s of een p gehanteerd wordt. Over reptielen gesproken!

  Hoe de jeugd wordt klaargestoomd voor de vrijwillige acceptatie van een (lekker makkelijk) microchip in hun hersenen en derhalve vrijwillige slavernij? Deelscooters zijn de nieuwe, elektrische, tegenwoordig werkelijk OVERAL (!) gedumpte (vaak zwaar beschadigde) goedkope oplossing voor de jeugd. En die vinden het geweldig, want het is niet van hen dus hoeven ze er niet fatsoenlijk of met respect mee om te gaan en hoeven ze geen auto te hebben… Voor hen snijdt het mes derhalve (nog) aan twee kanten. De jeugd is door de dagelijkse indoctrinatie sowieso al verloren. U kunt ze eigenlijk al vergelijken met de Hitler-Jugend. Onze meisjes hebben ten aanzien van de jongens sowieso nog een ander voordeel: als zij een asielzoeker nemen kunnen zij (als fok-schaap) wèl op ‘zichzelf’ gaan wonen… De rest zal namelijk thuis moeten blijven wonen, omdat ze geen huis kunnen krijgen en om voor hun ouders te zorgen, omdat de ouderenzorg waarschijnlijk compleet zal verdwijnen. Ouderen zijn volgens zèlf-lelijke-oude-fossiel-Lagarde namelijk een enorme financiële last en kostenpost…

  Wat heb ik hier nu feitelijk beschreven? Dat wie kinderen zo vroeg mogelijk kan beïnvloeden/hersenspoelen/indoctrineren een maatschappij kan creëren die gestoeld is op blinde volgzaamheid en domheid. ‘Religies’, de klimaatleugens, de vluchtelingen-bullshit, al het (aan)gestuurde geweld dat hier allemaal uit voortkomt en ÀLLE ‘’politieke miskleunen die moeten worden afgedekt en waarvan de kritische oppositie moet worden verboden en/of letterlijk en figuurlijk mag/moet worden uitgeschakeld (geëlimineerd heet dat tegenwoordig ‘netjes’), zijn gestoeld op dagelijkse hersenspoeling en indoctrinatie. 

  Op kleuter- en basisscholen, universiteiten, op de dagelijkse televisie kanalen, via ‘deug’reclames op tv… Àlles is gebaseerd op hersenspoeling en indoctrinatie ten behoeve van gedragsbeïnvloeding en verandering om onze jeugd om te vormen tot een Schwab-Jugend en daar moeten we met hand en tand tegen vechten. Hoe? Door de plannen van het blauwe fascisme te openbaren en zoveel mogelijk te delen en door samen een parallelle samenleving op te zetten waarmee we de huidige en snel doorgevoerde systemen aan alle kanten ondermijnen en laten ontsporen. Door eigen scholen te installeren (Moslims mogen dat ook)! Door een alternatief ruil/valuta systeem te creëren en vooral; door in Verzet te komen en terug te vechten op ÈLKE manier die daarvoor nodig is! We hebben hier te maken met fascisme 4.0! Het betreft hier gluiperige, misdadige, zeer gewelddadige straatvechters die nergens voor terugdeinzen en daar MOETEN en MOGEN we ons tegen verzetten. Het gaat nu namelijk om zelfverdediging en zelfbehoud! We moeten ÀL het WEF-tuig en zijn vazallen zèlf oppakken en vast gaan zetten. Maakt niet uit waar. We houden ze daar tot we ze kunnen uitleveren aan het tribunaal dat hen zal berechten, want ze uitlachen of bidden tot ‘god’ gaan u en uw geliefden ècht niet helpen of redden.

  Door:
  Drs. E.N. Schilder

  (voor www.ejbron.wordpress.com) 


  0 reacties :

  Een reactie posten