Open brief aan Giselle van Cann, directeur NOS Nieuws

Datum:
 • donderdag 10 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • ... niet een overweldigende meerderheid deelt die mening, het is de mening van een minderheid. 


  10-11-2022


  Open brief aan Giselle van Cann, directeur NOS Nieuws


  Een bijdrage van Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.  Geachte mevrouw Giselle van Cann,

  Met interesse volg ik hoe het NOS-Journaal verslag doet van de klimaatconferentie in Egypte.

  De uitspraak van UNO secretaris-generaal Antonio Guterres:

  ’We zitten op de snelweg naar de klimaathel, met de voet op het gaspedaal.’

  Verder in zijn toespraak had hij het over onhoudbare klimaatchaos en over een gezamenlijke zelfmoordactie.

  Dit zijn politieke uitspraken die een beeld oproepen dat ver afligt van de werkelijkheid als we kennis nemen van de opvattingen van gerenommeerde klimaatwetenschappers die de ontwikkelingen van het klimaat daadwerkelijk wetenschappelijk bestuderen.


  In het NOS-Journaal kwam een vertegenwoordiger van het KNMI, onze nationale IPCC tak, aan het woord.

  Waarom worden de Nederlandse kijkers en luisteraars niet op de hoogte gebracht van de opvattingen van wetenschappers die de klimaatontwikkeling daadwerkelijk kritisch volgen en bestuderen, maar andere conclusies trekken dan deze alarmistische uitingen, zoals die van Guterres?

  Wij worden regelmatig geconfronteerd met de opvatting dat er massieve communis opinio zou zijn over de ontwikkeling van het klimaat. Nog recent beweerde Rudy Bouma in het NPO programma #Ophef dat 99,1 % van de klimaatwetenschappers het eens was. (Zie hier.)

  Nadere studie levert het resultaat op dat deze opvatting van Bouma onjuist is. Er is enige jaren geleden op basis van 12.000 abstracts, waarin opvattingen over de klimaatontwikkeling staan, nagegaan hoe die meningen kunnen worden gekarakteriseerd. Men deelde die in,  in zeven categorie├źn. In de eerste categorie zat de opvatting dat de mens de oorzaak is van de klimaatverandering. In categorie vier de opvatting dat de mens niet de oorzaak is. Die categorie bevatte 8.000 abstracts. Vervolgens werden die niet meegeteld voor het eindresultaat.  Dat wil zeggen dat op basis van 33,3%  van de abstracts het eindoordeel is gebaseerd. Als van dat deel van de abstracts 97% van oordeel was dat de mens de oorzaak van de klimaatverandering is, is in feite slechts 32,3% van de oorspronkelijke 12.000 abstracts dat van mening.

  Met andere woorden niet een overweldigende meerderheid deelt die mening, het is de mening van een minderheid. Deze gang van zaken is wetenschappelijke propaganda. Ik kan u verwijzen naar Marcel Crok voor alle details.

  Op basis van het Mission Statement van de NOS zou Het NOS-Journaal deze propaganda behoren te ontzenuwen.

  Guterres heeft zich in zijn toespraak gepositioneerd als een klimaatalarmist. Dat het klimaat verandert is van alle tijden. Tegenover deze activistische opstelling van de secretaris-generaal van de VN staan de klimaatrealisten. Waarom krijgen die geen podium in het NOS-Journaal? We hebben in Nederland bijvoorbeeld twee instellingen die de realiteit van het klimaat bestuderen. De Stichting Clintel en www.Climategate.nl. In een eerder email heb ik u die beide instellingen reeds genoemd.

  In Taken & Missie van de NOS staat dat die zich ervan bewust is dat het NOS-Journaal de primaire informatiebron is voor de Nederlandse burger om te oordelen over ontwikkelingen de wereld. U behoort daarbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit te hanteren. Daaraan wordt niet voldaan als het NOS-Journaal alleen de IPCC-verhalen naar voren brengt. Zo doende worden bronnen die al jarenlang bezig zijn met het klimaat, en  een andere opvatting  hebben, genegeerd. Het NOS-Journaal doet op deze manier mee aan een cancelcultuur die niet alleen strijdig is met de eigen Taken & Missie, maar ook schadelijk is voor de oordeelsvorming van de Nederlandse burgers over dit belangrijke onderwerp.

  Onlangs beweerde minister Rob Jetten in Buitenhof dat de luchtvaart een grote uitstoter van broeikasgassen zou zijn en er niets aan deed. De feiten zijn dat de luchtvaart met 2% van de uitstoot van broeikasgassen geen grote vervuiler is. Bovendien is de luchtvaart de afgelopen dertig jaar 50% zuiniger geworden in energiegebruik per passagier. En men werkt aan verdergaande verbetering. Minister Jetten weet dus niets van luchtvaart, maar krijgt wel van de publieke omroep een podium om deze nepinformatie naar voren te brengen.

  Wanneer krijgen andere instanties, Stichting Clintel, Marcel Crok en/of Hans Labohm van www.climategate.nl  een podium op het NOS-Journaal, om zodoende de Nederlandse burger zorgvuldig, betrouwbaar, ongebonden, pluriform en objectief te informeren? Zo staat het in uw Taken & Missie!

  Of is daarvoor nodig dat zij, net als de klimaatactivisten, zich vastlijmen op een tafel of aan kunstwerken, wellicht vliegtuigen tegenhouden?

  Ik heb beide instanties van dit email op de hoogte gebracht.

  Vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

  Met vriendelijke groet,

  Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten