Meer mensen in problemen door prijs van energie

Datum:
 • vrijdag 11 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • Hollands Kroon schiet burgers te hulp en wil inkomensgrens verhogen 

  Lars van der Bel 10-11-2022  Regelingen moeten we nog verder uitwerken, maar in deze richting denken wij wel 

  De gemeente Hollands Kroon wil mensen te hulp schieten die als gevolg van de stijgende (energie)prijzen in de problemen komen. Anna PaulownaOm energiearmoede te bestrijden is al een energietoeslag en energietegemoetkoming van 190 euro in het leven geroepen, maar het college van Hollands Kroon wil verder gaan dan dat. 

   Aanleiding daartoe is een motie die op 13 oktober door de gemeenteraad werd aangenomen waarbij het gemeentebestuur verzocht werd een ’inventarisatie’ te maken van de toenemende financiële problemen onder huishoudens in de gemeente. De almaar stijgende prijzen zouden burgers namelijk recht doen hebben op meer hulp dan ze tot op heden geboden wordt. 

  240 aanvragen 

   Uit die inventarisatie blijkt nu dat er bij de gemeente ongeveer 240 aanvragen binnen zijn gekomen voor hulp in de vorm van energietoeslag die niet goedgekeurd konden worden omdat men boven de inkomensgrens van 120 procent van de bijstandsnorm zat. 

   Ook ziet de gemeente in 2022 een stijging van 23 procent in het aantal aanmeldingen voor de schulddienstverlening ten opzichte van het jaar ervoor. De Voedselbank heeft de gemeente te kennen gegeven in dezelfde periode een stijging van 19 procent te zien als het gaat om mensen die een voedselpakket bij hen afnemen. 

  Daarachter, zo denkt de gemeente, zit een grotere groep mensen die niet rond kunnen komen, maar nog geen hulp hebben gevraagd via de genoemde instanties. Om te voorkomen dat zij in grotere financiële problemen komen en schulden opbouwen waar zij nog jaren onder zuchten, denkt het college er goed aan te doen de inkomensgrens voor energietoeslag te verhogen. 

  Naar 150 procent 

   Zo willen zij de raad het voorstel doen om de grens op te schuiven naar 130 procent van de bijstandsnorm of in het uiterste geval zelfs 150 procent. Het scenario tot 150 procent zou betekenen dat alle 240 aanvragen die tot op heden niet gehonoreerd konden worden in één klap geholpen zijn; het is een groep die de gemeente niet rekent tot de lage inkomens maar tot de ’lage middeninkomens’. In het uiterste geval kost de gemeente dit een miljoen euro. 

  Verder constateert de gemeente dat steeds meer dorpshuizen, sportverenigingen, musea en ander ‘maatschappelijk vastgoed’ op de deur kloppen voor hulp. ’Als hun vaste energiecontract afloopt, zien ze zich geconfronteerd met soms een verdrievoudiging van de energiekosten. Ze geven aan die kosten niet te kunnen dragen en te vrezen voor hun voortbestaan.’ 

  Om hen een helpende hand te bieden wordt gewerkt aan een tweetal fondsen. Zo wil men een noodfonds van 750.000 euro in het leven roepen om organisaties met een sterk gestegen energierekening de winter door te helpen. 

  Een ’energiebespaarfonds’ met een miljoen euro in kas moet organisaties ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen in de vorm van isolatie, zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Daarbij wordt gedacht aan leningen die terugbetaald worden vanuit de bespaarde energiekosten. 

  In 2023 

  Alle regelingen moeten nog nader worden uitgewerkt door het college maar dit zijn wel de ’denkrichtingen’, betoogt wethouder Maarten van Versluis van financiën. Het doel is om bij aanvang van 2023 al met maatregelen te komen die burgers moeten helpen bij het betalen van hun rekeningen. 

  Mensen die ondersteuning wensen, kunnen terecht op de website van Hollands Kroon. Daarnaast zal bij ieder huishouden binnenkort een folder in bus vallen met meer informatie over de regelingen. 

  Energiearmoede in Nederland 

  Tien procent van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. 

   Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening waardoor het wordt aangeduid als energiearmoede.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Dank zij de steun van de aan de macht zittende partijen in Hollands Kroon wordt de BTW per 1 januari verhoogd van 9% naar 21%.
  Vooral de ratten van D'66 doen er alles aan om de Nederlanders aan de bedelstaf te brengen. Met ratten bedoel ik het meest verachtelijke soort mensen die er ooit hebben rondgelopen, daar is een echte rat nog een knuffeldier bij vergeleken. Ratten als Kaag, Ollongren, Paternotte, enz. behoren geëxecuteerd te worden en met executeren bedoel ik de nieuwe versie van de NPO, namelijk wegsturen.

  Anoniem zei

  Wel raar dat al die vaste energiecontracten in dit jaar ineens aflopen he' 🤔

  Een reactie posten