Meer mensen in de problemen door energiearmoede: Hollands Kroon schiet burgers te hulp en wil inkomensgrens verhogen, mogelijk van 120 naar 150 procent

Datum:
 • woensdag 9 november 2022
 • in
 • Categorie: ,

 •  HOLLANDS KROONANNA PAULOWNA - De gemeente Hollands Kroon wil mensen te hulp schieten die als gevolg van de stijgende (energie)prijzen in de problemen komen.  Lars van der Bel 9-11-2022  Om energiearmoede te bestrijden is al een energietoeslag en energietegemoetkoming van 190 euro in het leven geroepen, maar het college van Hollands Kroon wil verder gaan dan dat. Aanleiding daartoe is een motie die op 13 oktober door de gemeenteraad werd aangenomen waarbij het gemeentebestuur verzocht werd een ’inventarisatie’ te maken van de toenemende financiële problemen onder huishoudens in de gemeente. De almaar stijgende prijzen zouden burgers namelijk recht doen hebben op meer hulp dan ze tot op heden geboden wordt.


  Uit die inventarisatie blijkt nu dat er bij de gemeente ongeveer 240 aanvragen binnen zijn gekomen voor hulp in de vorm van energietoeslag die niet goedgekeurd konden worden omdat men boven de inkomensgrens van 120 procent van de bijstandsnorm zat.

  Schulddienstverlening


  Ook ziet de gemeente in 2022 een stijging van 23 procent in het aantal aanmeldingen voor de schulddienstverlening ten opzichte van het jaar ervoor. De Voedselbank heeft de gemeente te kennen gegeven in dezelfde periode een stijging van 19 procent te zien als het gaat om mensen die een voedselpakket bij hen afnemen.

  Daarachter, zo denkt de gemeente, zit nog een grotere groep mensen die niet rond kunnen komen, maar vooralsnog geen hulp hebben gevraagd via de genoemde instanties. Om te voorkomen dat zij in grotere financiële problemen komen en schulden opbouwen waar zij nog jaren onder zuchten, denkt het college er goed aan te doen de inkomensgrens voor energietoeslag te verhogen. Zo willen zij de raad het voorstel doen om de grens op te schuiven naar 130 procent van de bijstandsnorm of in het uiterste geval zelfs 150 procent. Het scenario tot 150 procent zou betekenen dat alle 240 aanvragen die tot op heden niet gehonoreerd konden worden in één klap geholpen zijn; het is een groep die de gemeente niet rekent tot de lage inkomens maar tot de ’lage middeninkomens’. In het uiterste geval kost de gemeente dit een miljoen euro.

  Sportverenigingen


  Verder constateert de gemeente dat steeds meer dorpshuizen, sportverenigingen, musea en ander ‘maatschappelijk vastgoed’ op de deur kloppen voor hulp. ’Als hun vaste energiecontract afloopt, zien ze zich geconfronteerd met soms een verdrievoudiging van de energiekosten. Ze geven aan die kosten niet te kunnen dragen en te vrezen voor hun voortbestaan.’


  Om hen een helpende hand te bieden wordt gewerkt aan een tweetal fondsen. Zo wil men een noodfonds van 750.000 euro in het leven roepen om organisaties met een sterk gestegen energierekening de winter door te helpen. Een ’energiebespaarfonds’ met een miljoen euro in kas moet organisaties ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen in de vorm van isolatie, zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Daarbij wordt gedacht aan leningen die terugbetaald worden vanuit de bespaarde energiekosten.


  Alle regelingen moeten nog nader worden uitgewerkt door het college maar dit zijn wel de ’denkrichtingen’, betoogt wethouder Maarten van Versluis van financiën. Het doel is om bij aanvang van 2023 al met maatregelen te komen die burgers moeten helpen bij het betalen van hun rekeningen.

  Mensen die ondersteuning wensen, kunnen terecht op de website van Hollands Kroon. Daarnaast zal bij ieder huishouden binnenkort een folder in bus vallen met meer informatie over de regelingen.

  Energiearmoede in Nederland


  Tien procent van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening waardoor het wordt aangeduid als energiearmoede.


  Daarachter, zo denkt de gemeente, zit nog een grotere groep mensen die niet rond kunnen komen, maar vooralsnog geen hulp hebben gevraagd via de genoemde instanties. Om te voorkomen dat zij in grotere financiële problemen komen en schulden opbouwen waar zij nog jaren onder zuchten, denkt het college er goed aan te doen de inkomensgrens voor energietoeslag te verhogen. Zo willen zij de raad het voorstel doen om de grens op te schuiven naar 130 procent van de bijstandsnorm of in het uiterste geval zelfs 150 procent. Het scenario tot 150 procent zou betekenen dat alle 240 aanvragen die tot op heden niet gehonoreerd konden worden in één klap geholpen zijn; het is een groep die de gemeente niet rekent tot de lage inkomens maar tot de ’lage middeninkomens’. In het uiterste geval kost de gemeente dit een miljoen euro.

  Sportverenigingen

  Verder constateert de gemeente dat steeds meer dorpshuizen, sportverenigingen, musea en ander ‘maatschappelijk vastgoed’ op de deur kloppen voor hulp. ’Als hun vaste energiecontract afloopt, zien ze zich geconfronteerd met soms een verdrievoudiging van de energiekosten. Ze geven aan die kosten niet te kunnen dragen en te vrezen voor hun voortbestaan.’

  Om hen een helpende hand te bieden wordt gewerkt aan een tweetal fondsen. Zo wil men een noodfonds van 750.000 euro in het leven roepen om organisaties met een sterk gestegen energierekening de winter door te helpen. Een ’energiebespaarfonds’ met een miljoen euro in kas moet organisaties ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen in de vorm van isolatie, zonneboilers, warmtepompen of zonnepanelen. Daarbij wordt gedacht aan leningen die terugbetaald worden vanuit de bespaarde energiekosten.

  Alle regelingen moeten nog nader worden uitgewerkt door het college maar dit zijn wel de ’denkrichtingen’, betoogt wethouder Maarten van Versluis van financiën. Het doel is om bij aanvang van 2023 al met maatregelen te komen die burgers moeten helpen bij het betalen van hun rekeningen.

  Mensen die ondersteuning wensen, kunnen terecht op de website van Hollands Kroon. Daarnaast zal bij ieder huishouden binnenkort een folder in bus vallen met meer informatie over de regelingen.

  Energiearmoede in Nederland

  Tien procent van de huishoudens in Nederland heeft een te hoge energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening waardoor het wordt aangeduid als energiearmoede.


  Noordhollands Dagblad 


  1 reacties :

  Edgar Rice Burroughs zei

  Uitkering van 120 naar 150%. Wat gebeurt er met alle toeslagen? Men ontvangt meer geld dus je wordt dan op je toeslagen geminderd. Niet zeggen: "Zal ook wel omhoog gaan". Niets is meer normaal in dit land.

  Een reactie posten