FVD-Senator Johan Dessing sloopt het falende beleid van Rutte: ”Geef de burger weer hun morele vrijheid terug.”

Datum:
 • woensdag 30 november 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Er moeten andere keuzes worden gemaakt, vindt Dessing.

  FVD-Senator Johan Dessing sloopt het falende beleid van Rutte: ”Geef de burger weer hun morele vrijheid terug.”

  Carlo van Remortel 30-11-2022


  FVD-Senator Johan Dessing sloopt het falende beleid van Rutte: ”Geef de burger weer hun morele vrijheid terug.”

  Forum voor Democratie senator Johan Dessing heeft kritiek geuit op het falende beleid van Rutte. De overheid geeft namelijk veel te veel belastinggeld uit aan zinloze linkse projecten terwijl de Nederlander steeds armer wordt.

  Er moeten andere keuzes worden gemaakt, vindt Dessing. “Deze machine van financiële herverdeling komt nu na een eeuw van onafgebroken draaien knarsend aan het eind van zijn economische levensduur. Mensen die bruto meer gaan verdienen zien hun besteedbare inkomen niet of nauwelijks stijgen.” Dessing spreekt in zijn betoog ook over onze jongere generaties. Jonge mensen kunnen namelijk nog altijd geen huis kopen en ook de wachttijden voor een sociale huurwoning stijgen nog steeds, mede door de nog altijd grote toestroom van vluchtelingen. “De politiek zou in dienst moeten zijn van haar burgers, en niet andersom zoals nu het geval is.” Benadrukt Dessing.

  Dessing maakt in zijn betoog ook duidelijk wat de koers van Forum voor Democratie is en benadrukt dat de vrijheid van burgers op het spel staat: “Daarom is Forum voor Democratie ook tegen de systematiek van prijsplafond voor energie. Omdat dit de regering een machtsmiddel geeft om door middel van een financiële prikkel een moreel beloningssysteem op te tuigen. Daarom is Forum voor Democratie tegen een financiële bonus voor gemeentes die vrijwillig extra asielzoekers openen. Daarom is Forum voor Democratie Tegen subsidies voor elektrische auto’s en extra belastingen voor fossiele brandstoffen. Daarom is Forum voor Democratie tegen een allesomvattend digitaal paspoort, die alle handelingen van de burger, ook de financiële transacties kan sturen en controleren.”

  Dessing legt met zijn betoog de vinger op de zere plek en vindt dat een morele herverdeling geen taak is van de overheid. Zo vindt hij dat de burgers weer hun eigen keuzes moeten kunnen maken. ”Geef de burger weer hun morele vrijheid terug.” Zo kunnen we weer toewerken naar een welvarend en vrij Nederland!

  DDS


  0 reacties :

  Een reactie posten