Van een onzer correspondenten.

Dit is een video van de natuurkundige Sabine Hossenfelder over ‘Dunkelflaute’.

Dit fenomeen is wel bekend bij de lezers van Climategate.nl maar dit is toch een mooie samenvatting, waarin aandacht wordt geschonken aan een flink aantal energieopslagtechnieken en hun nadelen. De conclusie is dat fossiele brandstoffen en kernenergie toch erg handig zijn. En dat voor een filmpje dat voor de ‘mainstream’-kijker gemaakt is.

Voor Nederland is het ook een actueel onderwerp omdat onze Minister van Klimaat een hoop geld dreigt te verspillen aan waterstof. De oplossing voor opslaan van energie is blijkbaar al gekozen (even als bij de opwekking).

Na het zien van dit filmpje krijgt men toch de indruk dat waterstof de nadelen cryogische en hogedruk energieopslag combineert met explosiegevaar en metaalcorrosie.

Daar zal wel weer veel publiek geld aan worden verspild voordat deze evidente en reeds bekende conclusie wordt getrokken. Op naar een nieuwe parlementaire enquête naar het zoveelste verdronken kalf.

***