Saoedische kroonprins zegt 10 miljard bomen te willen planten

Datum:
 • zondag 23 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  ‘Groene top’ aan de vooravond van de Klimaattop COP27 ...


  23-10-2022


  Van een onzer correspondenten.

  In de complexe dynamiek van geveinsde klimaatbevlogenheid enerzijds en een na te streven nationaal belang anderzijds, heeft oliestaat Saoedi Arabië toegezegd 10 miljard bomen te gaan planten in eigen land en in de regio 50 miljard. Het land organiseert, samen met een groep landen uit het Midden-Oosten een zogenaamde ‘Groene top’ aan de vooravond van de Klimaattop COP27 in de Egyptische badplaats Sharm el Sheikh. Tevens wil kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed  30% van alle land- en zeeoppervlakte bestempelen als beschermde natuur. Het Islamitische koninkrijk is 53 keer groter dan Nederland.

  Climate Action Tracker beoordeelt de klimaatdoelstellingen en het beleid van Saoedi-Arabië als ‘zeer onvoldoende’

  Hoezeer ook op weg naar een duurzame toekomst, het land krijgt een zware onvoldoende van klimaatwaakhond Climate Action Tracker:

  ‘De toezeggingen van Saoedi-Arabië nemen de zorgen over zijn rol als een van ’s werelds grootste exporteurs van fossiele brandstoffen niet weg. De geactualiseerde toezegging van de Overeenkomst van Parijs is expliciet gebaseerd op een scenario met substantiële export van fossiele brandstoffen en heeft een ‘uitstapclausule’ als het internationale klimaatveranderingsbeleid deze export negatief beïnvloedt. Kort voordat de Saoedische regering haar bijgewerkte emissiebelofte uitbracht, kondigde de nationale oliemaatschappij Saudi Aramco aan dat ze ernaar zou streven de olieproductiecapaciteit gedurende dit decennium te vergroten.’

  Het land heeft weinig actie ondernomen uitgezonderd enige investeringen in openbaar vervoer en spoorvervoer, en eerste stappen om hernieuwbare energie te ontwikkelen. Sinds 2013 heeft de Saoedische regering verschillende doelstellingen voor hernieuwbare energie aangekondigd, maar uitvoering ontbreekt nog. De laatste doelstelling is dat in 2030 50% van de elektriciteit met hernieuwbare energie is opgewekt. Toch werd in 2019 slechts ongeveer 0,1% van de elektriciteit opgewekt met hernieuwbare energie.

  Climate Action Tracker beoordeelt de klimaatdoelstellingen en het beleid van Saoedi-Arabië als ‘zeer onvoldoende’. Het geeft aan dat het klimaatbeleid en de toezeggingen van Saoedi-Arabië minimale tot geen actie weerspiegelen, wat leidt tot stijgende in plaats van dalende emissies en helemaal niet in overeenstemming zijn met de 1.5-temperatuurlimiet van de Overeenkomst van Parijs.

  Eerder dit jaar verhoogde de oliestaat, na het bezoek van president Biden, de dagelijkse olieproductie tot 13 miljoen vaten per dag.

  Wat de komende top betreft stelt de Saoedische klimaatonderhandelaar Khaled Abuleif:

  ‘We hebben nu dertig jaar gepraat, maar niet echt veel fundamentele zaken aangepakt. COP27 zal de klimaattop zijn waar we juist grote dingen vanaf de grond zullen opbouwen.’

  ***

  Bronnen hier en hier.

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten