Provincie Noord-Holland blokkeerde onterecht referendum over windmolens

Datum:
 • zaterdag 29 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • In Noord-Holland hebben de Provinciale Staten onterecht een referendumverzoek over windmolens geblokkeerd.


  28-10-2022


  Dat is de conclusie van de Hoor- en Adviescommissie van de provincie, zo blijkt uit een advies dat eerder deze week door hen werd gepubliceerd naar aanleiding van een bezwaarschrift. ‘Eindelijk krijgen Noord-Hollanders hun stem terug over dit absurde klimaatbeleid', reageert Forum voor Democratie. 

  Voor de reden van het referendumverzoek moeten we terug naar begin 2022. Tot op dat moment gold er een zogeheten afstandsnorm tussen windmolens en woningen. Daardoor mochten er geen windturbines gebouwd worden binnen 600 meter afstand van een huis. Deze norm werd echter afgeschaft waardoor de gemeente Amsterdam overal langs de randen van de hoofdstad windmolens kan gaan plaatsen. Veel omwonende zien de plaatsing van de soms honderden meters hoge windmolens vlak naast hun huis niet zitten en protesteerden. 

  Stichting Windalarm besloot vervolgens om een actie op touw te zetten. Deze stichting is speciaal in het leven geroepen om zich te verzetten ‘tegen de plannen tot het plaatsen van 150-200 meter hoge megawindturbines vlakbij woonwijken en de natuur’. Op hun website stelt de stichting onder meer niet verbonden te zijn aan een politieke partij. ‘Megawindturbines horen om gezondheidsredenen niet thuis binnen minimaal 1500 meter van woningen’, schrijft men. ‘Het huidige RES beleid zorgt voor het uitstrooien van windturbines over het land zonder dat daar een heldere visie inzake Ruimtelijke Ordening aan ten grondslag ligt. Nederland is zeer dichtbevolkt en de druk op ruimte en natuur is groot.’ 

  Mede daarom besloot de stichting om handtekeningen te gaan verzamelen voor een referendumverzoek. Het duurde niet lang voor er genoeg handtekeningen bij elkaar waren gesprokkeld. Desondanks vond de coalitie van de Provinciale Staten Noord-Holland het niet nodig om een referendum te houden. Het onderwerp is daar volgens hen ongeschikt voor. 

  De Provinciale Staten worden nu echter teruggefloten door de Hoor- en Adviescommissie van de provincie, waar een bezwaarschrift was ingediend: ‘De commissie komt op basis van de stukken en het besprokene tijdens de op 22 september 2022 gehouden openbare hoorzitting tot de conclusie dat het bestreden besluit herroepen moet worden’, schrijft men in het advies. Men verklaart de bezwaren die tegen het besluit van de Staten zijn ingediend dan ook gegrond en adviseert om een nieuw besluit te nemen. 

  FVD Noord-Holland reageert verheugd op het nieuws. ‘Het allereerste provinciale referendum ooit moet er toch gaan komen als het aan de bezwarencommissie ligt’, schrijft men op Twitter. ‘En terecht, zo oordeelde FVD al. Eindelijk krijgen Noord-Hollanders hun stem terug over dit absurde klimaatbeleid.’ 

  Het advies betekent overigens niet dat er nu een referendum gaat komen. De Provinciale Staten zullen het onderwerp wel opnieuw op de agenda moeten zetten.

   

  0 reacties :

  Een reactie posten