Politieke onvrede en de oplossing

Datum:
 • woensdag 12 oktober 2022
 • in
 •  Onvrede heerst, algehele tevredenheid is een uitzondering. Kijk naar de stijgende prijzen, coronabeleid, Oekraïne betrokkenheid, Groningen, toeslagenouders, boeren, asiel-ellende, afkeer van de politiek in het algemeen en Rutte & Kaag in het bijzonder.


  Rients Hofstra 12-10-2022 


  Dit hierboven en heel veel andere problemen (wonen, stikstof, personeelsgebrek, faillissementen, enz., enz.) oplossen lijkt een klus gelijk het reinigen van een Augiasstal. Niet meer stemmen, anti-stemmen op bv. SP, PVV, FvD, kiezen voor CDA, 66, GL, of PvdA dan maar? Lost protesteren en demonstreren wel iets op? Wat doen petities? Referenda dan, die door 66 de nek om zijn gedraaid.
  Zelf het heft in eigen hand nemen en parallelle samenlevingen opzetten? Of is het wachten op een bloederige volksoproer?

  Eensgezindheid in het afkeuren van bijna alles wat ‘Den Haag’ arrogant uitvaardigt, is ver te zoeken. Dus gebeurt er niets wezenlijks en kunnen Rutte, Kaag en de rest van de psychopatische machtswellustelingen rustig hun gang gaan. Wie welk ministerie gaat leiden is totaal niet van belang. Kennis en kunde is ondergeschikt aan partijbelangen en ego-ambities. De meerderheid van de Kamer steunt dankzij een wurgende fractiediscipline het beleid kritiekloos, ook als het beleid duidelijk niet in het belang van het volk is, of zelfs tegen de belangen van grote groepen burgers indruist.

  Kijken we naar alle uitingen van de onvrede, dan zullen we zien dat die bijna niet tot helemaal geen effect sorteren, dus in wezen zonde van de moeite zijn. Alleen de geuite frustratie is bij de een wellicht aanmerkelijk intenser dan bij de ander.

  • 1. Niet meer stemmen. Nou, daar liggen ze in Den Haag wakker van. Door niet te stemmen wordt de kiesdrempel ietsje lager, waardoor een kandidaat net nog wel gekozen kan worden. Dit zou een eenling van een splinter kunnen zijn, aannemelijker is dat het een grote partij ten goede komt. Heel democratisch zou zijn wanneer alle niet stemmers de kiesdrempel halen. Dan zou dat permanent een lege zetel op moeten leveren.

  • 2. Anti-stemmen. Denk aan SP, PVV en FvD. Deze partijen worden genegeerd als het om coalitiebesprekingen (zeg maar kiezersbedriegende afspraken!) gaat. Ook splinters blijven buitenspel staan, behalve wanneer er eentje nodig is voor een meerderheid. Die kleine kan onevenredige eisen stellen, waardoor een standpunt, gesteund door nog geen 5% ineens een meerderheidsstandpunt kan worden binnen het kabinet.

  • 3. Uit afkeer van Rutte dan maar CDA, 66, GL of PvdA stemmen? Maar met Kaag aan het roer belanden we van een regendrup in een stortbui. Er wordt niets opgelost. Het systeem blijft onaangetast, de poppetjes verschillen fractioneel. Psychopaten en machtswellustelingen zullen nooit een systeem veranderen waarin zij zelf kunnen gloriëren. Psychopaten en narcisten kunnen alleen geholpen worden als ze zelf last hebben van hun afwijkende handicap. En dat hebben dit soort gasten eigenlijk nooit. Dus zijn zij niet te veranderen.

  • 4 Protesteren en demonstreren zorgt voor roering maar ook voor verbroedering. Het opbouwen van saamhorigheid is moreel versterkend. Maar het risico is dat bij elke demonstratie mensen worden geraakt, fysiek, maar ook psychisch vanwege intimidatie door agenten, ME’ers, romeo’s en waterkannonnen. Helaas ook door niet demonstranten omdat opstoppingen, uitval van openbaar vervoer enz. hen zwaar irriteren. De kans op tweespalt (wat de overheid juist toejuicht) ligt op de loer. Kijk maar eens naar de gevolgen van het coronabeleid, het regeringsstandpunt t.a.v. Oekraïne! Protesten kunnen wel enige deelsuccesjes opleveren, maar het systeem en de personen daarin veranderen niet. In andere bewoordingen komen de bekritiseerde items even later gewoon terug. Denk aan noodwetten en de boeren.

  • 5 Referenda oude stijl zijn ondingen. Het vereist een groot aantal handtekeningen en het onderwerp per referendum is ontzettend ingewikkeld, domweg niet geschikt voor een simpel ja of nee. Zie het Oekraïne associatieverdrag en dat over de EU-grondwet. Veel stemmers dachten bij gebrek aan inhoudelijke kennis: Is Den Haag voor, oh, dan ben ik tegen. Na de negatieve uitslag werden een paar regeltjes veranderd en de ‘nieuwe’ tekst ging zonder nogmaals een referendum naar Brussel, waar vóór het referendum al ¾ was vastgelegd. Het betrof een raadgevend referendum, een wassen neus derhalve!

  • 6 Petities verenigt mensen vaak in hun afkeer van iets. Stikstof, uit huis geplaatste kinderen, behoud van een stuk natuur, overlast van bepaalde industrieën, enz., enz.

  • Petities, ondertekend door duizenden worden netjes (soms ook schofterig niet!) in ontvangst genomen, om er daarna nooit meer iets van te horen.
  • De regentenelite laat zich door het plebs toch niet opleggen wat wel en niet goed is voor datzelfde rapaille.

  • 7 Dan maar vreedzaam de regering in Den Haag -maar ook het eigen gemeentebestuur- de rug toekeren en in groepjes ‘gelijkgestemden’ het heft in eigen hand nemen? Zelf bepalen waar voedsel wordt verbouwd of wordt gekocht. Systemen opzetten om met gesloten beurzen elkaar diensten te bewijzen, of zelfs een ‘eigen’ munt optuigen. Zelf scholen opzetten, meer aan alternatieve, preventieve en holistische zorg doen. Maar zijn al die mensen binnen die alternatieve groepen wel op alle vlakken gelijkgestemd? En zijn ze tolerant genoeg indien toch weer andersdenkenden binnen de groep af willen wijken? In zo’n groep kunnen ouders zitten die allemaal een eigen visie nastreven. De een wil Montessori, de ander Rudolf Steiner met de vrije school. Maar er zijn ook ouders die willen dat hun kinderen een ‘degelijke’ opleiding krijgen met orde, regelmaat en klassikale lessen. Sinds kort kan ook voor de Renaissance school worden gekozen.

  • Maar als zo’n groep echt succesvol wordt, gaat de overheid ingrijpen. De belastingdienst komt langs, op goed renderende stukjes grond komt een ander bestemmingsplan, de inspecteur gaat in opdracht van de minister de scholen wat strenger bezoeken en de Vereniging tegen Kwakzalverij zal regelmatig gelijk krijgen van rechters die partijpolitiek vanuit Den Haag zijn aangesteld.

  • 8 Dan ten slotte een bloederige revolte. Rutte en Kaag volgen het voorbeeld van Johan en Cornelis de Witt die in 1672 (Rampjaar) onder de Gevangenpoort nabij het Binnenhof volledig uit elkaar zijn gescheurd. Het volk raakt buiten zinnen, plundert en moordt en weet het daarna niet meer. Er is een kans dat enkele wijze mannen/vrouwen die het schavot hebben gemist orde op zaken gaan stellen, met een Rutte 2.0 als uitkomst. Maar wat ook kan is dat het leger ingrijpt, of nog erger: Brussel. Dan krijgen we een Kaag 3.0 onder streng toezicht van Brussel. Zijn we dan even gelukkig?

  Is er derhalve helemaal geen hoop meer? Moeten we de status quo maar accepteren met een redelijk voorspelbaar resultaat dat de lijntjes van Den Haag met Brussel en Davos steeds wat strakker worden aangetrokken, of is er nog een ontsnappingsroute?

  Ja, die is er wel degelijk, maar dan moeten alle ontevreden mensen de handen in elkaar slaan. Dat kan zelfs vanuit de luie stoel. Ook de mensen van alle parallelle samenlevingsinitiatieven tot en met Society 4.0 zullen dan (gecontroleerd gesanctioneerd) verder kunnen gaan met hun plannen.
  Die oplossing ligt beschreven in AS (Het Alternatief Staatsbestel) met een inhoudelijke uitwerking onder de titel: De Pluchen Revolutie

  ])Leg de voordelen van het huidige bestel en die van De Pluchen Revolutie eens langs een democratische meetlat, daarna alle nadelen van beide. Dan zult u zien dat AS niet perfect is. Uiteraard niet, want Utopia bestaat niet. Echter, is er iets mis om van een vette 3 min (huidig systeem) te streven naar een dikke 7 plus (AS-systeem) Er hoeven alleen maar partijen (die grondwettelijk niet verboden kunnen worden) op te staan die AS naast al hun partijpolitieke standpunten als speerpunt gaan toevoegen. De 1e is er al: De 1e Demokritische Volksbeweging


  Rients HofstraPluchen Revolutie
  0 reacties :

  Een reactie posten