Pieter Omtzigt over regels tegen corruptie regering: "Afgelopen jaren werd noodzaak duidelijk"

Datum:
 • dinsdag 25 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft tijdens een commissievergadering de noodzaak omtrent heldere regels voor integriteit nog maar eens benadrukt.


  25-10-2022


  Nederland maakt zelf deel uit van een orgaan dat zich in zet tegen corruptie, maar regels om de integriteit bij de eigen overheid te vergroten kent Nederland nog niet. Hoogste tijd dat deze regels er komen.

  Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen (Volt) hebben tezamen een initiatiefnota ingediend voor wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen. 

  Beide Kamerleden schrijven over de noodzaak het volgende: 'Het vertrouwen in de Nederlandse politiek en het openbaar bestuur staat onder druk. Door verscheidene incidenten is de roep om een nieuwe bestuurscultuur het afgelopen jaar steeds luider geworden. Om het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie te waarborgen moet de integriteit van bewindspersonen en topambtenaren boven elke twijfel verheven zijn. Dit is in het belang van de samenleving, de Kamer en de bewindspersonen zelf. De Nederlandse aanpak van het waarborgen en het versterken van de politiek-bestuurlijke integriteit laat tot op heden ondanks alle signalen stevig te wensen over. De Nederlandse bestuurscultuur is ondoorzichtig en in zichzelf gekeerd en daarmee kwetsbaar voor (verborgen) corruptie, belangenverstrengeling en integriteitsproblemen.'

  'Deze problematiek hangt niet alleen samen met een gebrek aan duidelijke regelgeving maar dringt door tot het niveau van de (politieke) cultuur zelf, waarin funderende waarden als nuance, mildheid, openheid en begrip grotendeels naar de marge lijken te zijn verdwenen. De leden Dassen en Omtzigt roepen het kabinet op de waarborgen voor politiek-bestuurlijke integriteit van bewindspersonen en topambtenaren te verbeteren en doen hiervoor middels deze initiatiefnota concrete aanbevelingen. Zij doen dit aan de hand van de aanbevelingen van GRECO, die Nederland tot nu toe niet heeft opgevolgd.'

  Tijdens het commissiedebat hierover benadrukt Omtzigt het belang van deze wetgeving om de schijn van politieke corruptie voor te blijven. Als voorbeeld haalt Omtzigt de energiecrisis aan: twee oud-bewindspersonen vervullen een enorm belangrijke rol in het bestrijden van deze crisis. Maar om de integriteit te bewaken zijn regels nodig, ook in een land als Nederland. 


   

  0 reacties :

  Een reactie posten