Het Verraad van het HBO

Datum:
 • vrijdag 14 oktober 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  .....er is iets ernstigs mis  met het Hoger beroepsonderwijs in Nederland......  Het Verraad van het HBO

  (Door: Nicolai T.)

  Steeds meer mensen hebben een sluimerend vermoeden dat er iets ernstigs mis is met het Hoger beroepsonderwijs in Nederland; uit eigen ervaring of uit die van hun kinderen of familieleden. Steeds meer mensen, in binnen- en buitenland, hebben de teloorgang van de kwaliteit van het Hoger beroepsonderwijs aan den lijve ondervonden.

  Leerlingen voelen zich gedwongen een studie te kiezen. Ondanks de fancy websites, de open dagen en de voorlichting kunnen ze zich geen wegwijs maken door de jungle van al die opleidingen met die aantrekkelijke, Engelse namen.

  Een studie moet vooral leuk zijn, bij het kiezen van een studie moet je vooral je hart volgen. Deze gangbare opvattingen hebben meer effect dan het gezond verstand dat zegt dat je tijdens een studie ook een vak wil leren en dat je met een diploma ook een baan wil vinden.

  Ouders hebben zo hun bedenkingen bij die mooie praatjes over vraaggestuurd onderwijs en zelfonderzoekend leren.

  Docenten zijn verworden tot coach en worden al lang niet meer gewaardeerd om hun vakinhoudelijke expertise. De ware docent met liefde voor het vak en restanten van beroepseer en beroepsethiek ziet het al jaren met lede ogen aan.

  Studenten blijken in de praktijk helemaal niet zo goed te gedijen bij al die vrijheid waarmee ze zelf maar vorm moeten zien te geven aan hun opleiding en leerproces. Al helemaal niet wanneer de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs aan vele kanten rammelt. Menig student vraagt zich af wat ze nu eigenlijk leren of ze na het behalen van het diploma iets kennen en kunnen waar een werkgever op zit te wachten.

  Menig afgestudeerde ontbreekt het dan ook aan zelfvertrouwen wanneer het werkveld wordt betreden. Een werkveld waarvan het overigens nog maar de vraag is of het de omvang heeft zoals werd geschetst in de voorlichtingen en tijdens de opleiding. Voor veel van die baantjes heb je helemaal geen vierjarige HBO-opleiding nodig. Baantjes die dan ook worden ingevuld door stagiaires. Menig afgestudeerde ontwaakt uit een droom en realiseert zich dat het narratief over werk en werkveld dat hem tijdens de opleiding is voorgespiegeld weinig tot niets met de werkelijkheid van het leven na die tijd te maken heeft. Ze voelen zich belazerd, terecht.

  De Hogescholen zelf groeien maar door. Nog meer opleidingen: Bachelor, Master, AD, sinds kort de PD, alles in deeltijd en voltijd. Alles in het Nederlands, maar vooral ook in het Engels om studenten uit het buitenland te verleiden om aan een prestigieuze Nederlandse University te studeren. Dus niet alleen Havisten, MBO-ers, VWO-ers die de opleiding versneld af kunnen ronden, maar ook studenten uit Duitsland, Oost-Europese landen en natuurlijk uit China. Denk ook aan het volwassen onderwijs en de duale trajecten, want we doen tenslotte allemaal aan Life Long Learning.

  De Hogescholen zelf zijn horende doof en ziende blind voor kritiek van studenten en docenten. Tenzij er iets aan het licht wordt gebracht tijdens de accreditatie, een student een officiële klacht indient of er iets in de media dreigt terecht te komen. Dan volgt een hersteltraject, wordt de student gehoord en al dan niet gecompenseerd, staan even alle zeilen bij tijdens een korte periode van paniek … maar vervolgens kabbelt het leven op de Hogeschool weer verder en verandert er niets.

  Heel langzaam, schooljaar na schooljaar, schooldag na schooldag, worden generaties studenten met valse verwachtingen een Hogeschool binnen geloodst. Na vier jaar (maar vaak langer) collegegeld te hebben betaald, staat menig afgestudeerde met lege handen: met een diploma dat weinig kennis, kunde of werkgelegenheidsperspectief garandeert en met een studieschuld van tienduizenden euro’s maar zonder die beloofde startkwalificatie.

  Die teloorgang van het Hoger Beroepsonderwijs is een langzaam, sluimerend proces dat zich sinds de verheerlijking van het neoliberalisme van de jaren 90 heeft voltrokken. De symptomen en gevolgen worden eindelijk geopenbaard in Het Verraad van het HBO.

  Door:
  Nicolai T.
  (voor www.ejbron.wordpress.com

  0 reacties :

  Een reactie posten