De overheid leerde ons ook om te liegen

Datum:
 • zondag 16 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  De democratie zelf is tegenwoordig een leugen geworden  De overheid leerde ons ook om te liegen


  (Door: Paul Craig Roberts – Vertaling: “Malpaso”)

  Kan iemand één belangrijk onderwerp aanwijzen waarbij de overheid ons de waarheid heeft verteld? In de wereldoorlogen? De Vietnamoorlog? De moord op Kennedy? Afghanistan? Irak’s massavernietigingswapens? Covid? Oekraïne? U zult het gemakkelijker vinden dit lijstje aan te vullen dan om voorbeelden te vinden waarbij ze u echt de waarheid hebben verteld.

  Maar ondanks hun 100% leugenscore vallen mensen altijd weer voor hun volgende leugen, en tegen de tijd dat ze merken dat ze weer zijn voorgelogen, is de regering weer verder gegaan. Het is heel moeilijk om die leugens te corrigeren. Geschiedenisboeken, historische romans en films bewaren ze, professoren en leraren beschermen ze. Het is veel gemakkelijker om elk jaar dezelfde soort lezingen te geven dan om nieuwe lezingen voor te bereiden. Ook de menselijke geest beschermt de leugens. Wat mensen hebben geleerd, beschouwen velen nog steeds als waarheid en ze verdedigen “de waarheid” zoals die hen wordt geleerd, wat meestal een generatie of meer duurt om gevestigd te worden. Tegen de tijd dat de echte waarheid bekend wordt, zijn de meeste betrokkenen bij die gebeurtenis al dood en begrijpen de nieuwere generaties de relevantie ervan niet meer.

  De democratie zelf is tegenwoordig een leugen geworden

  Democratie zou gebaseerd moeten zijn op zelfbestuur via gekozen vertegenwoordigers. Maar de volksvertegenwoordigers zijn tegenwoordig niet alleen afhankelijk van stemmen, maar van campagnebijdragen en media-ondersteuning, en deze komen vooral van georganiseerde belangen- en lobbygroepen die hun verkiezing kopen door hen te betalen of te ondersteunen. De volksvertegenwoordiger dankt zijn positie aan die organisaties, en zijn loyaliteit is aan hen. Ze doen misschien wat ze kunnen voor gewone mensen, maar nooit ten koste van de belangen van de organisaties of groepen die hen steunen. Nog niet lang geleden oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat campagnebijdragen een grondrecht zijn en dus dat belangenorganisaties het recht hebben om de overheid te kopen die uiteindelijk hun belangen dient in plaats van die van het volk. Zolang dit systeem blijft, is het onmogelijk voor deze democratie om echt het héle volk te vertegenwoordigen.

  Mogelijk hadden gewone mensen zelfs een betere vertegenwoordiging onder de aristocratie en koningen dan onder de huidige democratie. De koning en aristocratie hadden de regering door geboorterecht en hoefden hun ziel niet te verkopen aan belangengroepen. Daarom waren ze vrij om rekening te houden met de belangen van het volk en deden dat ook, omdat het voortbestaan van hun land afhankelijk was van gewone mensen die bereid waren zich te gedragen en dienstbaar te zijn. Pas toen koning en aristocratie helemaal opgingen in hun privileges en het volk totaal verwaarloosden, werden de Franse koning en aristocratie offer van de Franse Revolutie van 1789. De aristocratische regimes profiteerden ook van etnische loyaliteit; een Engelsman was een Engelsman, of hij nu een afstammeling was van de Kelten, Angelsaksen of Noormannen. En iedere Fransman was gewoon een Fransman.

  De vis rot vanaf de kop

  Aan wie is een volk in een diverse, multiculturele Toren van Babel nog loyaal? Dit is dé vraag van de tijd voor elk westers land. In vroegere tijden van mijn leven leefde ik nog in een land waarin iemands woord hem bepaalde. Afspraken waren er met een handdruk gewoon in een mondelinge deal. Iemand die zijn woord niet nakwam, werd afgebrand. Maar nu?

  Bedrijven als PayPal komen zelfs op het idee dat ze geld in beslag kunnen nemen van mensen wier uitspraken men afkeurt. En hoe komen ze op zulke ideeën? Dat hebben ze van de overheid geleerd. De Amerikaanse overheid legt al beslag op eigendommen van mensen, omdat het (eigendom) “een misdaad faciliteerde”, wat betekent dat een misdaad plaatsvond op het eigendom van iemand, niet per se door de eigenaar zelf. De Amerikaanse regering nam het goud van Venezuela in beslag, omdat ze de politiek van Venezuela afkeurde. Regeringen legden beslag op de reserves van de Russische centrale bank toen Rusland in Oekraïne tussenbeide kwam. Sta hier eens even bij stil. Als PayPal blijkbaar $ 2.500,- van uw account kan halen, omdat een woke freak bij dat bedrijf uw mening ‘aanstootgevend’ vindt, kan straks uw bank dat misschien ook. Uw creditcardmaatschappij kan straks een boete berekenen voor elke ‘aanstootgevende’ mening van u en die overdragen aan deurwaarders als u niet betaalt. Misschien worden dan uw auto of huis in beslag genomen. Zodra centrale banken digitaal geld verplichten voor hun zorgeloze bevolking, kunnen mensen vervolgens naar believen worden beroofd door élke ‘officiële’ partij, voor élke denkbare zogenaamde overtreding.

  Dit beleid van regeringen om beslag te leggen op eigendommen die ze in beslag wíllen nemen, verspreidt zich wereldwijd. Als de democratie en rechtsstaat willekeurig kunnen doen wat ze willen, kan elke regering, die bijvoorbeeld zegt dat ze overweegt om boerderijen in beslag te nemen, dat ook. Met andere woorden; er is geen rechtsstaat meer. Het zou duidelijk moeten zijn dat de westerse beschaving niet langer bestaat. Een beschaving wordt gedefinieerd door haar waarden, zoals vrijheid van meningsuiting en het recht op je eigendom. Wanneer zelfs zulke grondwaarden niet meer worden gerespecteerd, bestaat de beschaving niet langer.

  Bron:
  freewestmedia.com
  Door: Paul Craig Roberts

  Vertaald uit het Engels door:
  “Malpaso”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten