’Agrarische hoofdstad’ Hollands Kroon in de ijskast? ’De huisvesting die voor duizend migranten is aangevraagd, is ook toegewezen. Dat lijkt me niet gezond’

Datum:
 • donderdag 13 oktober 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  HOLLANDS KROOON - ANNA PAULOWNA

  De gemeenteraad zal donderdagavond naar alle waarschijnlijkheid een vernietigende uitspraak doen over ’artikel zes’.  !3-10-2022  Het voorstel daartoe komt uit de koker van het nieuwe college en poogt het meest omstreden artikel van de ’Beleidsregels logies tijdelijke medewerkers’ definitief nietig te verklaren. De gevolgen voor de agrarische ambities van Hollands Kroon worden betwijfeld.


  Het zesde artikel is al jaren punt van discussie omdat het volgens tegenstanders leidt tot inconsequent beleid waar duidelijkheid en een langetermijnvisie nodig is. Voorstanders zien het artikel als noodzaak omdat permanente opvanglocaties voor arbeidsmigranten nog lang op zich laten wachten en een oververhitte huizenmarkt om snelle maatregelen vraagt.


  Waar het zesde artikel zich onderscheidt van de overige artikelen is dat het agrariërs en overige werkgevers van arbeidsmigranten flexibiliteit verschaft indien zij geen huisvesting kunnen realiseren die aan artikelen één tot en met vijf voldoet.


  Die artikelen wijzen op onder meer de vierkante meters slaap-, recreatie- en woonruimte, de maximale duur van het verblijf, de mate van toezicht en vooral: de maximale grootte van de huisvestingslocatie ten opzichte van de omgeving.  Met het zesde artikel wordt gesteld dat huisvesting ook buiten de kaders van de eerste vijf artikelen gerealiseerd mag worden als eerst het college en daarna de raad een ’positieve grondhouding’ kennen ten opzichte van het initiatief.


  In de praktijk heeft artikel zes sinds oktober 2019 geleid tot veertien verzoeken en duidelijk is dat ruim duizend arbeidsmigranten daarmee tijdelijk van onderdak zijn of worden voorzien.

  Maas in de wet

  Het CDA is in de bres gesprongen voor het zesde artikel. Volgens hen heeft het ondernemers mogelijkheden voor huisvesting opgeleverd die anders onmogelijk waren geweest, en daarmee de huizenmarkt ontlast omdat arbeidsmigranten anders in ’normale’ woningen terecht waren gekomen. Daarbij wordt onder meer gewezen op een onderzoek uit de zomer van 2021 waar in de Noordkop een tekort van drieduizend bedden voor reeds aanwezige arbeidsmigranten werd geconstateerd.


  „Het is best tegenstrijdig”, stelt CDA-raadslid Matthé van Lierop. „Want je gaat jezelf een instrument ontnemen bij het huisvesten van de arbeidsmigranten die nu geen plek hebben. Dat is waar wij tegen ageren. In het kader van de agrarische hoofdstad van nu en van de toekomst moet je zorgen dat het huisvestingsbeleid ruimhartig blijft.”


  De huidige coalitie van Hollands Kroon, aangevoerd door Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK), ziet artikel zes vooral als ’escape artikel’, als een maas in de beleidsregels. „De meeste huisvesting die onder de huidige beleidsregels is aangevraagd, is ook toegewezen”, weet Alexander Bügel van OHK. „En de meeste huisvesting die is toegewezen, is aangevraagd onder artikel zes. Dat lijkt me geen gezonde situatie.”

  Agrarische hoofdstad

  Toch is het niet zo dat het huisvestingsvraagstuk hiermee wordt vermeden, benadrukt Bügel. Laat staan dat de agrarische ambities overboord worden gegooid. „Als een agrariër tot veertig arbeidsmigranten op zijn eigen perceel wil huisvesten, kan dat gewoon. De gedachte erachter is dat we meer gaan denken vanuit een breed welvaartskader. Wat we ons moeten afvragen is: moeten we alleen economische belangen voorop stellen, of ook kijken wat de gevolgen zijn voor de gemeenschap? De problematiek waar we mee te maken hebben, is namelijk ontstaan nadat dergelijke uitbreidingen zijn gefaciliteerd en nu door de samenleving als nadelig worden ervaren.”


  Agrarische schaalvergroting die leidt tot werkgelegenheid waarvan men vooraf kan invullen dat het tot meer arbeidsmigranten zal leiden, zal aan banden worden gelegd. Volgens Bügel zal hiermee met name de alsmaar groeiende bedrijvigheid op Agriport een halt worden toegeroepen, zonder lokale akkerbouwers en bollenboeren te schaden.


  „Het laatste wat wij willen is de welvaart in Hollands Kroon inperken en we herkennen en erkennen dat er iets aan huisvesting gedaan moet worden”, vervolgt Bügel. „Maar we hoeven als Hollands Kroon niet overal voorop te lopen. Het heeft prioriteit, maar wel in een breder verband van de Noordkop. Wat ons betreft nemen de gemeenten Schagen en Den Helder ook een deel voor hun rekening.”


  Lees ook: Waar is nog plek voor totaal drieduizend arbeidsmigranten? Veertien plekken in beeld, van Den Helder tot Warmenhuizen en Middenmeer  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten