Studie Agrifirm: stikstofdoel grotendeels via innovatie te behalen

Datum:
 • donderdag 1 september 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 •  Het door het kabinet gestelde stikstofdoel is grotendeels te bereiken door innovaties in stalsystemen. 


  1-9-2022


  Studie Agrifirm: stikstofdoel grotendeels via innovatie te behalen

  Het door het kabinet gestelde stikstofdoel is grotendeels te bereiken door innovaties in stalsystemen. Dat blijkt uit een studie van Agrifirm die donderdag door Lennaert Haanstra van de jongerenraad van het bedrijf is aangeboden aan minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

  De techniek die nodig is om de emissies vanuit de landbouw te verminderen is beschikbaar. Volgens de berekeningen kan 80 tot 90% van de door het kabinet gestelde doel (39 kiloton ammoniakreductie in 2030) worden behaald met bestaande en bewezen technieken.

  Met de emissiereductie wordt – zo is de aanname – bereikt dat in 74% van het voor stikstof gevoelige areaal in Natura 2000-gebieden de stikstofnorm (Kritische Depositiewaarde) niet langer wordt overschreden. Dat is het doel dat volgens de wet in 2035 moet worden bereikt, en dat het huidige kabinet in het coalitieakkoord heeft versneld tot 2030.

  Agrifirm is bij de studie mede uitgegaan van de Brabantse routekaart stalaanpassingen 2024. Voor de ammoniakemissie is 2019 als basisjaar genomen – het laatste jaar waarvoor de emissiewaardes van de veehouderij bekend zijn.

  RAV-factoren

  De studie gaat in op de kritiek die er is op de zogenoemde RAV-factoren, de berekende ammoniakemissies voor emissiearme stallen. De huidige systematiek faalt, aldus Agrifirm in het rapport. Emissiereductie werkt en is ook wetenschappelijk voldoende onderbouwd, stelt Agrifirm. Maar om daadwerkelijk controle te houden op de emissievermindering, moet de boer zelf meer aan het stuur zitten om de emissies op het eigen bedrijf in de hand te houden. Daarom moet er een systeem komen waarbij daadwerkelijk rondom de stal wordt gemeten.

  Vergunning op de daadwerkelijk gemeten emissies is het devies – wat de landbouworganisaties ook onder de aandacht hebben gebracht tijdens de stikstofgesprekken onder leiding van Johan Remkes.

  Innovatie en emisssiearme huisvesting

  Hoe het ook zij, via de weg van innovatie en emissiearme huisvesting kan een forse vermindering van de ammoniakuitstoot worden gerealiseerd. De helft daarvan kan worden gerealiseerd door innovaties bij de stal, de opslag en de verwerking van mest en de andere helft bij de aanwending van mest, aldus Agrifirm.

  Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

  Boerderij

  0 reacties :

  Een reactie posten