Milieudefensie dreigt nu zelfs accountants grote bedrijven

Datum:
 • woensdag 28 september 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Niet alleen grote bedrijven worden door Milieudefensie aangeklaagd, maar inmiddels ook hun accountants. De milieu-activist probeert in een nietsontziende juridische klimaatactie steeds meer greep te krijgen op het bedrijfsleven.


  Van een onzer correspondenten.


  Vier grote accountantskantoren zijn aangeschreven. ‘Accountants moeten gevaarlijke klimaatverandering aanmerken als kernpunten in de controle van de jaarrekening’, stelt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

  Er is geen sprake van vrijblijvendheid. Actie is een verplichting.

  De brief is verstuurd naar KPMG, Deloitte, PwC en EY. Deze accountantskantoren controleren de boeken van 29 in Nederland gevestigde bedrijven die sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen die volgens klimaatwetenschappers de oorzaak is van de steeds snellere opwarming van de aarde. Onder deze bedrijven zijn bijvoorbeeld ING, Ahold, Schiphol en BAM.

  Behalve op het maatschappelijke belang wijst Milieudefensie er in de brief op dat bedrijven door klimaatverandering ‘met legio financiële risico’s worden geconfronteerd die per definitie van materieel belang zijn indien die bedrijven niet handelen in lijn met de Parijsdoelstelling’. Dat wil zegen: ze komen in de problemen als ze niet hun bijdrage leveren aan het wereldwijde klimaatdoel om de opwarming onder de 1,5 graad C te houden.

  Dat bedrijven hier ook aan moeten meewerken, werd in mei vorig jaar bevestigd door de rechtbank in Den Haag. De rechters oordeelden dat klimaatverandering een bedreiging is voor de mensenrechten en veroordeelde Shell tot het verlagen van de uitstoot die het veroorzaakt. In 2030 moet die met 45 procent zijn verminderd. Dat geldt zowel voor de eigen activiteiten van Shell als voor de indirecte CO2-uitstoot door het gebruik van de brandstoffen die Shell verkoopt. Op dat laatste punt is de uitspraak wel iets zachter, want daar gaat het om een inspanningsverplichting.

  Inmiddels is er ook maatschappelijk verweer, zoals door stichting Clintel. Zij proberen de steeds sterker wordende machtsgreep van de zeer vermogende milieuclub aan banden te leggen. Zie hier voor hun juridische actie.

  … als deze opgave niet wordt vervuld, rechtvaardigt dat bedrijven een eventueel nadeel voor hun korte termijn verdienmodel zullen moeten accepteren.


  Milieudefensie wijst er in de brief op dat bedrijven door klimaatverandering én regelgeving mogelijk versneld bepaalde bezittingen moeten afschrijven. Daarnaast zou het kunnen dat door toenemend bewustzijn over de grote gevolgen van klimaatverandering ‘de vraag naar producten en diensten van de ondernemingen waarvan u de jaarrekening controleert zal gaan afnemen’, waarschuwt de organisatie.

  ‘Hoe langer deze bedrijven stil blijven zitten, hoe groter de mogelijke effecten zijn.’

  ***

  Bronnen hier en hier.
  1 reacties :

  Anoniem zei

  Clintel zegt dat Geoengineering niet bestaat. Dat het klimaat niet beïnvloed wordt door weermanipulaties. Zeer zeer moeilijk en je geraakt er niet meer uit he wat er aan de hand is.

  Een reactie posten