Jetten mag na volgende Prinsjesdag € 29, 674 miljard klimaatgeld inzetten

Datum:
 • maandag 26 september 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Deze week werd bekend dat het Klimaatfonds pas in de volgende begrotingsperiode operationeel is.


  Van een onzer correspondenten. 26-9-2022


  Voor het op te richten klimaatfonds is inmiddels al ruim € 5 miljard van de eerder begrootte 35 miljard ingevuld om klimaattransities in gang te zetten zoals ‘dekking van de generale problematiek’.

  Het concept-wetsvoorstel Klimaatfonds ligt nu bij de Raad van State en de verwachting is dat in het najaar van 2022 de Kamer er kan over debatteren. Bij aanname in het parlement is de beschikbaarheid van de gelden een feit en kan een ‘broeikasneutrale energievoorziening’ wat Minister Jetten betreft voor 2050 worden gegarandeerd.

  Het kabinet is ontevreden over zichzelf zo blijkt uit de begrotingsbrief:

  ‘Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren ligt Nederland niet op koers om de doelen voor broeikasgasreductie te behalen, zoals die zijn vastgelegd in de Klimaatwet. De integrale sturing en regie op de transitie en de inzet van beleidsinstrumenten moet worden versterkt.’

  De President van de Algemene Rekenkamer had eerder dit jaar forse kritiek op de plannenmakerij van het klimaatbevlogen kabinet:

  Visser vreest nu dat het in de komende jaren nog ingewikkelder wordt, omdat het nieuwe kabinet kiest voor tientallen miljarden aan extra uitgaven via speciale fondsen. Zo komt er een fonds voor stikstofreductie en natuurherstel (25 miljard euro) en een fonds voor klimaatbeleid (35 miljard euro). Het Centraal Planbureau concludeerde eerder deze week dat mede door die fondsen de staatsschuld op termijn oploopt tot 92 procent van het bruto binnenlands product, een forse overschrijding van de limiet van 60 procent die tot nu toe gold.’ (Bron: Volkskrant.)

  Veel blijft nog onduidelijk bij de besteding van de klimaatmiljarden, al overweegt het kabinet om nog meer te investeren in windturbineparken op de Noordzee, met alle mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur. Zie hier.

  Nu Jetten teruggekeerd is van een energieforum in Amerika kunnen we stellig snel vernemen of het zijn inzichten heeft verdiept en hoe hij verder de klimaatmiljarden denkt te kunnen uitgeven.

  ***

  0 reacties :

  Een reactie posten