en exclusief onderzoek uitgevoerd door het team hier bij The Exposé heeft de officiële statistische dienst van de Europese Unie gedwongen een onderzoek in heel Europa te beginnen naar waarom er een aanzienlijke toename is van het aantal sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar sinds het Europees Geneesmiddelenbureau de injectie Covid-19 voor kinderen heeft goedgekeurd, bericht Expose-news.com.

Op 29 augustus 2022 onthulden wij exclusief dat de officiële sterftecijfers voor Europa een schokkende toename van 691% lieten zien van het aantal excessieve sterfgevallen onder kinderen tot week 33 van 2022 sinds het Europees Geneesmiddelenbureau in mei 2021 de vergunning voor noodgebruik van het Pfizer Covid-19-vaccin voor gebruik bij kinderen van 12 tot 15 jaar verlengde.

Bron

Vóór dit besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau lag het aantal sterfgevallen onder kinderen in 2021 onder het verwachte percentage. Maar na de vergunning voor noodgebruik ontdekten we dat het sterftecijfer onder kinderen tegen het einde van het jaar met een zeer verontrustende 1.599% was gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 2017 tot 2020.

Nu, drie weken na ons onderzoek, is EuroMOMO, dat de statistieken levert, gedwongen om de verhoogde oversterfte onder kinderen officieel te erkennen en een Europees onderzoek te starten naar de mogelijke oorzaken.

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd aan de hand van de gegevens die EuroMOMO heeft gepubliceerd in haar bulletin van week 33, 2022.

Hier is een snapshot van het bulletin dat EuroMOMO destijds publiceerde –

Bron

EuroMOMO maakte geen melding van de verhoogde sterfte onder kinderen van 0 tot 14 jaar.

Drie weken na ons onderzoek zijn zij echter gedwongen dit wel te doen, zoals te zien is in een momentopname van het bulletin van week 36 van EuroMOMO –

Bron

EuroMOMO voegde in zijn bulletin van week 36 nog een opmerking toe –

Bron

Toen we ons realiseerden dat we EuroMOMO hadden gedwongen om eindelijk te onderzoeken waarom zoveel kinderen in heel Europa sterven, besloten we de officiële gepubliceerde gegevens opnieuw te bekijken om na te gaan hoeveel meer kinderen er tussen week 33 en week 36 waren gestorven. Maar tot onze verbazing en afschuw ontdekten we dat EuroMOMO nu de basislijn heeft gewijzigd, wat betekent dat sinds ons onderzoek van week 33 alle gegevens over extra sterfgevallen van 2017 tot en met 2022 zijn gewijzigd.

Het volgende is een snapshot van de gegevens die EuroMOMO in week 36 beschikbaar heeft gesteld, en het toont 545 extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar tot week 36 in 2022.

Het volgende is echter een snapshot van de gegevens die door EuroMOMO beschikbaar zijn gesteld in week 33, en het toont 841 extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar tot week 33 in 2022.

Bron

Dit betekent dat EuroMOMO sinds ons onderzoek de baseline heeft gewijzigd om de ernst van het aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar kunstmatig te verminderen.

Wij kunnen dit bewijzen dankzij de gave van de ‘WayBackMachine’, een internetarchief van de meeste pagina’s die beschikbaar zijn op het wereldwijde web. De gearchiveerde pagina met de gegevens van week 33 kunt u hier bekijken.

Vanwege het uiterst verdachte besluit van EuroMOMO om de basislijn te wijzigen op hetzelfde moment dat een onderzoek in heel Europa wordt geopend naar de buitengewone stijging van het aantal extra sterfgevallen onder kinderen sinds het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau om het Covid-19 vaccin voor kinderen goed te keuren, zal The Exposé met spoed een ander onderzoek instellen naar de stijging van het aantal extra sterfgevallen op basis van de gewijzigde basislijn.

Maar voor nu kunt u hieronder ons oorspronkelijke onderzoek in zijn geheel lezen, dat de Europese Unie heeft gedwongen een onderzoek in heel Europa in te stellen naar de reden waarom zoveel kinderen sterven…

EuroMOMO is een Europese sterftebewaking. De organisatie stelt dat haar doel is “het opsporen en meten van excessieve sterfte in verband met seizoensgriep, pandemieën en andere bedreigingen voor de volksgezondheid”.

De 29 Europese landen of subnationale regio’s van het EuroMOMO-netwerk, dat wordt ondersteund door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wordt beheerd door het Statens Serum Institut in Denemarken, leveren wekelijks officiële nationale sterftestatistieken.

De volgende grafiek toont het wekelijkse sterfteoverschot in 2020 en 2021 bij kinderen van 0 tot 14 jaar in heel Europa. De grafiek is afkomstig van de EuroMOMO-website en kan hier worden geraadpleegd.

Bron

Zoals u hierboven kunt zien, lag het aantal sterfgevallen onder kinderen in 2020 over het algemeen onder het verwachte aantal. Deze trend zette zich voort in 2021 tot en met week 22, waarna wekelijks tot het einde van het jaar een sterfteoverschot werd geregistreerd.

Wat interessant is aan het feit dat in week 22 van 2021 overtollige sterfgevallen bij kinderen werden geregistreerd, is dat dit samenvalt met de week waarin het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) “een uitbreiding van de indicatie voor het COVID-19-vaccin Comirnaty (Pfizer) heeft toegekend voor gebruik bij kinderen van 12 tot 15 jaar“.

Bron

Slechts een paar maanden later gaf het EMA ook toestemming voor noodgebruik voor het Pfizer-vaccin om het toe te dienen aan kinderen vanaf 5 jaar.

Bron

De volgende grafiek, afkomstig van de EuroMOMO-website, toont het cumulatieve totale aantal overlijdensgevallen in zowel 2020 als 2021 vanaf week 22 (de week waarin het Covid-19-vaccin werd goedgekeurd voor kinderen) tot week 52 (het einde van het jaar).

Bron

Volgens EuroMOMO registreerde Europa 1.015 extra sterfgevallen onder kinderen gedurende dit tijdsbestek in 2021, terwijl er in 2020 491 minder sterfgevallen werden geregistreerd dan verwacht gedurende dit tijdsbestek.

De volgende grafiek toont het wekelijkse sterftecijfer onder kinderen van 0 tot 14 jaar in heel Europa in 2022. De grafiek is afkomstig van de EuroMOMO-website en kan hier worden geraadpleegd.

Bron

De gegevens bestrijken tot nu toe week 33 van 2022 (half augustus), en zoals u kunt zien is het sterftecijfer onder kinderen in de meeste weken duidelijk hoger dan verwacht. In week 24 was er een recordaantal van 101 sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar.

De volgende grafiek, afkomstig van de EuroMOMO-website, toont het cumulatieve totale aantal overlijdensgevallen in 2022 tot en met week 33.

Bron

Volgens EuroMOMO registreerde Europa in dit tijdsbestek 841 extra sterfgevallen onder kinderen in vergelijking met het verwachte percentage.

Sinds de EMA de Pfizer Covid-19 injectie in mei 2021 voor het eerst goedkeurde voor gebruik bij kinderen, heeft Europa 1.856 extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar geregistreerd in vergelijking met het verwachte percentage. Dit cijfer alleen al is misselijkmakend omdat het een ongelooflijke toename van 185.600% aan sterfgevallen vertegenwoordigt.

Maar omdat dat aantal zo ongelooflijk hoog is, zou het eerlijker zijn om het sterftecijfer onder kinderen na de vaccinatie met Covid-19 te vergelijken met het gemiddelde aantal sterfgevallen onder kinderen in de voorgaande jaren.

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2021 vóór de goedkeuring van het Covid-19-vaccin door het EMA voor 12- tot 15-jarigen in week 22, vergeleken met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Bron Data

Het gemiddelde aantal sterfgevallen onder kinderen in heel Europa tussen week 1 en week 21 in 2018 en 2020 bedraagt 191,3. In de eerste 21 weken van 2021 waren er echter 198 minder sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 389,3 minder sterfgevallen dan het gemiddelde van 2018 tot 2020.

De volgende grafiek toont het totale aantal extra sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2021 na de goedkeuring door het EMA van het Covid-19-vaccin voor 12- tot 15-jarigen in week 22, vergeleken met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Bron Data

Het gemiddelde aantal extra sterfgevallen onder kinderen in heel Europa tussen week 22 en week 52 in 2017 en 2020 bedraagt 59,75. Maar in dezelfde periode in 2021, na de goedkeuring door het EMA van het Pfizer Covid-19 vaccin voor kinderen, waren er 1.015 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 955,25 meer sterfgevallen dan het gemiddelde van 2017 tot 2020.

Dit betekent dat het sterftecijfer onder kinderen in heel 2021 na de EMA-goedkeuring van de Covid-19 injectie voor kinderen van 12 tot  15 jaar met 1.599% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 2017 tot 2020.

De volgende grafiek toont het totale aantal excessieve sterfgevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 tot nu toe (week 33) in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Bron Data

In 2022 is aan kinderen vanaf 5 jaar in heel Europa de Covid-19-injectie aangeboden, en aan kinderen vanaf 12 jaar maximaal drie doses.

Het gemiddelde aantal sterfgevallen onder kinderen tussen week 1 en week 33 van 2018 tot 2021 bedraagt 175. Maar in de eerste 33 weken van 2022 waren er 841 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 666 meer sterfgevallen dan het gemiddelde van 2018 tot 2021.

Dit betekent dat het sterftecijfer onder kinderen in heel 2022 tot nu toe na de EMA-goedkeuring van de Covid-19 injectie voor kinderen van 5 jaar en ouder, met 381% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van 2018 tot 2021.

Wanneer we de cijfers vanaf week 22 in 2021 tot week 33 van 2022 (1.856 oversterfgevallen) combineren en vergelijken met het gecombineerde gemiddelde van 2017 tot 2020 & 2018 tot 2021 (234,75 oversterfgevallen), stellen we vast dat het aantal oversterfgevallen onder kinderen in heel Europa met 691% is gestegen sinds het Europees Geneesmiddelenbureau in mei 2021 voor het eerst een Covid-19 vaccin voor kinderen van 12 tot 15 jaar goedkeurde.

Is dit slechts een ongelukkige samenloop van omstandigheden die moet worden toegevoegd aan de lange lijst van “toevalligheden” die zich sinds begin 2020 hebben voorgedaan? De autoriteiten willen graag dat    u dat denkt. Maar ze moeten nog steeds uitleggen waarom er in heel Europa duizenden kinderen meer sterven dan normaal wordt verwacht.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER



 Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over: