Column Jaap Majoor - Is de natuur te redden?

Datum:
 • dinsdag 13 september 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  

  Wensnatuur van de natuurinstanties  Column Jaap Majoor - Is de natuur te redden?

  Door Jaap Majoor,

  Een groep wetenschappers vindt, dat de stikstofneerslag nog strenger moet worden aangepakt. Wel vreemd deze groep wetenschappers roepen over stikstof, maar zij denken niet na over wat er werkelijk aan de hand is.

  Wensnatuur van de natuurinstanties
  Veel natuur is gemaakt om de wensnatuur van de natuurinstanties te realiseren. De wens is heel schrale natuur, waar dan een zeldzaam plantje zich kan vestigen. Voor Nederland een bijzonder plantje, omdat Nederland van nature vruchtbare, stikstofrijke gronden heeft. De rivieren hebben immers miljoenen jaren hun vruchtbare slib op ons land afgezet. Vroeger zijn er stukken grond verschraald door de boeren, omdat zij door gebrek aan meststoffen, stukken grond afplagden en beweiden. Zo zijn onze heidevelden ontstaan. Omdat er nu wel meststoffen zijn, doen de boeren dat niet meer en gaan de grassen weer groeien op de plaatsen waar de hei staat. Om de wensnatuur te realiseren zijn onze natuurbeheerders wel heel drastisch te werk gegaan. Zij hebben de complete teellaag, welke in miljoenen jaren is ontstaan, afgegraven met de gedachte, zo weer schrale natuur te realiseren. De gevolgen van dit natuurbeheer zijn desastreus voor alle vormen van planten. Immers door het verwijderen van de teellaag is de bodem zijn vruchtbaarheid verloren.

  Naast stikstof zijn ook alle andere mineralen, nodig voor de groei van planten, verloren gegaan. Ook het zeldzame plantje wil bijna niet meer groeien en de wensnatuur wordt niet gerealiseerd. Het is wel heel gemakkelijk om te roepen: de stikstof is de schuld, om zo het wanbeheer van de natuurgebieden te verdoezelen. Wil je de natuur redden zullen er drastische maatregelen nodig zijn zoals bemesten met kalk, gips of steenmeel en weer het opbouwen van een teellaag, zodat de natuur weer mineralen en vergeet niet water, kan vasthouden. Ik las zelfs een artikel, dat natuurbeheerders in hun natuurgebieden stikstof aan het strooien zijn, om te zien of zij zo betere natuur kunnen realiseren. De wetenschappers spreken ook niet over de opwarming van de aarde en het vasthouden van water.

  Grasland is een topper in het vastleggen van CO2
  De gronden van onze boeren leggen ver weg de meeste CO2 en water vast, veel meer dan bossen. De natuurgebieden die gemaakt zijn voor wensnatuur leggen helemaal geen CO2 en water vast. Vooral grasland is een topper in het vastleggen van CO2 en water. Ga je landbouwgronden omzetten in natuur of bebouwing zal dat een enorme opwarming van de aarde en een verlies aan water tot gevolg hebben.

  Overheid dit kan toch niet de bedoeling zijn?. Laat u niet leiden door de natuurinstanties, maar volg eerst eens een cursus, gegeven door een onafhankelijke instantie, die verstand van zaken heeft, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van Staten. Neem nu ook weer het afschaffen van de derogatie: De gevolgen zullen zijn een toename van CO2 en verlies aan water, omdat de boeren hun grasland zullen gaan omzetten in maisland voor een optimale voeding van hun vee.

  Vergeet niet onze boeren oogsten 6 keer een snede gras. In de andere EU landen zijn de boeren blij met 2 tot 3 sneden gras. Als je deze opbrengsten vergelijkt, is de derogatie toch meer dan normaal. Om deze opbrengsten te blijven realiseren zal veel meer kunstmest nodig zijn met tot gevolg een forse toename van CO2. Zo ook zullen de voedselprijzen nog hoger moeten worden door de extra kosten.

  Minister Staghouder had beloofd een plan te publiceren met een verdienmodel voor de boeren die volgens het kaartje van minister van der Wal natuurvriendelijk moeten gaan boeren. Logisch, dat hij opgestapt is. Het enige verdienmodel kan bij halvering zijn, een meer dan verdubbeling van de prijzen. Hoe kan de consument dit nog betalen? Moet de halve Nederlandse bevolking zich bij de voedselbank melden ? Alleen hoe komt de voedselbank dan nog aan voedsel?

  De Nederlandse boer kan juist de oplossing zijn van het CO2 probleem, het vastleggen van water en de natuur. Laat hem op optimaal mogelijk boeren en stimuleer hem om de organische stof van zijn bodem zo hoog mogelijk te krijgen. Overleg en betaal hem als hij op een deel van zijn grond natuur aanlegt en beheert.

  Jaap Majoor
  Laag Zuthem


  Nieuwsgrazer

  0 reacties :

  Een reactie posten