Cobouw: Bouwwereld vreest CO2-lockdown door klimaatafspraken Parijs

Datum:
 • vrijdag 23 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Nieuwbouw zou per vandaag CO2-neutraal moeten zijn.


  23-9-2022  Cobouw: Bouwwereld vreest CO2-lockdown door klimaatafspraken Parijs


  Van een onzer correspondenten.

  In de Nederlandse bouwwereld is er flinke discussie over de normering van CO2 in bouwprocessen. Komt er een dwingend CO2-budget voor de bouw? Maar komen de bouwers daarmee in dezelfde situatie terecht als de boeren? Er heerst veel onduidelijkheid.

  Cobouw:

  ‘Krijgt de sector van huizen, wegen, winkels en scholenbouw op een dag ook te maken met een meedogenloze overheid die zegt tot hier en niet verder?’

  Voor een woning van 100 vierkante meter heeft een bouwer 18 ton CO2 beschikbaar. Men vraagt zich af hoe er dan moet worden gebouwd? Veel lichter bouwen, alles ‘biobased’ en zomaar stoppen met paalfundering? ‘Daar gaan we helemaal de mist mee in’, aldus een deskundige.

  ‘… volg je de klimaatafspraken van Parijs dan is de grens (ook) voor de Nederlandse bouw over 2,5 jaar bereikt.’


  De CO2-uitstoot wordt in de bouw verdoezeld en niet wezenlijk beperkt, zo is de analyse. De uitstoot die tijdens de productie- en bouwfase vrijkomt gaat nauwelijks omlaag. Zelfs aanscherping van de normering van de Mpg – de Milieuprestatie van gebouwen- zal de bouw niet helpen te verduurzamen.

  Ook op het terrein van dataverzameling ontbreekt het overzicht en de overheid is terughoudend om bepaalde partijen en producten uit te sluiten.

  ‘Nieuwbouw zou per vandaag CO2-neutraal moeten zijn. Doen we dat niet, dan vergroten we het probleem voor de bestaande miljoenen huizen. Die moeten namelijk ook allemaal worden verduurzaamd. Ook dat vergt een deel van het CO2-budget.’

  Aldus een analyst.

  Tweede Kamerleden van D66, GroenLinks, VVD en CDA gingen niet in op vragen van Cobouw. Minister De Jonge evenmin. Volgens zijn woordvoerder verschijnt er dit najaar een brief.

  De verwachting is dat de bouwsector te maken kan krijgen met een reeks aan rechtszaken om de bouw dwingend CO2-reductie op te leggen.

  ***

  Voor het hele artikel, zie hier.

  ***


  0 reacties :

  Een reactie posten