#997: 'Dit is geen echte democratie.' Een gesprek met Eva Rovers

Datum:
 • woensdag 14 september 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Het vertrouwen van de burger in de overheid was nog nooit zo laag, ...  8-9-2022  Beste kijker Op woensdag 14 september viert De Nieuwe Wereld haar duizendste uitzending. Een bijzonder moment van ons, en hopelijk ook voor onze kijkers! Daarom horen wij graag wat DNW voor jullie heeft betekend de afgelopen jaren Wat waardeer je aan ons? Wat is jouw visie op de rol van alternatieve media in het gehele medialandschap? Zet je antwoord in de comments of stuur een (video)boodschap naar redactie@denieuwewereld.tv -- In deze aflevering van gastgesprekken gaat Marian Donner in gesprek met historica Eva Rovers over burgerparticipatie en haar boek ‘Nu is het aan ons.’ “We vertrouwen onze democratie, maar niet onze politici.” Het vertrouwen van de burger in de overheid was nog nooit zo laag, blijkt uit een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het aantal afhakers neemt met iedere nieuwe crisis toe. Tegelijkertijd wordt het contact tussen burgers en politici steeds eenzijdiger, en raakt de stem van het volk in toenemende mate bedolven onder technocratische propaganda en regelgeving. Om deze redenen, en meer, pleit Eva Rovers voor de inpassing van het burgerberaad in onze representatieve democratie. “Men zegt dat de burger te weinig vertrouwen heeft in de politiek. Maar het probleem is dat de politiek te weinig vertrouwen heeft in burgers,” zegt zij aan tafel bij De Nieuwe Wereld. “We zijn het in Nederland gewend om alles dicht te regelen. Dan wordt inspraak heel eng.” In gesprek met Marian Donner wijdde Rovers uit over de drie stappen van het burgerberaad – leren, delibereren en concluderen – en hoe deze kunnen werken als correctief op het huidige model: “Als je alleen maar in het stemhokje of met je portemonnee kan stemmen is dat geen echte democratie.” Over volk, vaderland en vertrouwen, met Eva Rovers. Het rapport Burgerperspectieven van het SCP vind je hier: file:///C:/Users/wille/Downloads/SCP-Burgerperspectieven_2022_bericht_1.pdf Het rapport Atlas van Afgehaakt Nederland, door Josse de Voogd en René Cuperus, vind je hier: https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapp... Het lobbyrapport van OESO vind je hier: https://www.oecd.org/corruption-integ... -- 0:00 intro 0:15 Waarom denk jij dat we niet naar de politiek moeten kijken voor oplossingen? 2:44 Wat is een burgerberaad precies? 7:44 Hoe wordt een burgerberaad van informatie voorzien? 11:13 Wat schort er aan de democratie zoals die nu wordt vormgegeven? 17:00 Wat bedoel je met schijnparticipatie? 28:51 Hoe lost het burgerberaad de zojuist benoemde problemen op? 37:12 Welke onderwerpen lenen zich voor een burgerberaad? 39:26 Wat zijn de nadelen van een burgerberaad? 43:20 Kunnen burgerberaden en parlementen naast elkaar bestaan? 54:18 Is het ook wel eens misgegaan met een burgerberaad? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van filosoof Ad Verbrugge in samenwerking met anchors Jelle van Baardewijk, Marlies Dekkers en Thomas Bollen. De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! https://linktr.ee/de_nieuwewereld Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...

  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten