Rabobank raakt aan steeds lager wal

Datum:
 • maandag 8 augustus 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Onze eens zo veelbelovende toekomst raakt steeds sneller in verval. 
  Rabobank raakt aan steeds lager wal


  (Door: “Weethetwel”)

  Onze eens zo veelbelovende toekomst raakt steeds sneller in verval. Politici en talloze bedrijven keren zich nu regelrecht tegen het gewone volk. Eén van de schrijnendste voorbeelden is inmiddels de eens zo vertrouwde Rabobank. Met slimme campagnes, maar vooral met misbruik van een enorme financiële macht ontpopt deze zich als grote voorvechter van een Nieuwe Wereld Orde. In die toekomst is geen plaats meer voor individuele vrijheid. Het volk wordt slaaf van een systeem. Zelf denken de bestuurders dat systeem straks aan te mogen sturen, maar laat het volk het zo ver komen?

  Wat er aan vooraf ging

  Voor wie de laatste paar jaar onder een steen heeft geleefd even een korte samenvatting:

  Geld betekent macht. Wie het geld kan scheppen, is er wat dat betreft goed aan toe. Sinds de 17e eeuw is de geldschepping in handen van een beperkt aantal personen en families. Zij hebben vanaf het begin gezorgd dit geld zoveel mogelijk vast te leggen in economische macht: bedrijven opkopen, maar ook complete regeringen onder hun gezag brengen. Anno 2020 is praktisch de hele wereldeconomie in hun handen. Daarnaast zeggen ze met een grijns dat ook de meeste Westerse regeringen onder hun controle zijn.

  Helaas geeft hen dat zo’n gevoel van almacht dat ze nóg meer willen: ze willen ook de mensheid zélf bezitten. Het hoogste goed wat een mens bezit, zijn vrijheid en zijn vrije wil, moeten verdwijnen en plaats maken voor slaafse onderdanigheid. Om dat te bereiken, maakten zij een draaiboek gebaseerd op angst. Angst voor ziektes, angst voor de dood, angst voor het milieu, angst voor wat er ook nog verzonnen wordt. Bange mensen kunnen namelijk niet meer nadenken en dan kun je er eigenlijk alles mee doen wat je wilt. In die situatie zitten we nu.

  Boerenleenbank en Rabobank

  Het systeem van de Boerenleenbank was ook gebaseerd op geldschepping. Boeren die geld over hadden, verzamelden dat en leenden het uit aan wie het nodig had. Zo kon het geld meerdere keren werken om welvaart te brengen. Dat systeem werkte voortreffelijk en zo ontstonden tientallen kleine banken die door de boeren zelf bestuurd werden. Het ging zo goed dat als je al die banken bij elkaar optelde je inmiddels één van de grootste financiële bedrijven van Nederland had. Op zo’n moment valt het oog van de club rijkste mensen op deze Boerenleenbanken en zoals ze alles willen bezitten, moest ook deze bank in hun bezit komen. Nu is de Rabobank een coöperatie (gezamenlijk bezit van de boeren) en die was niet te koop. Daarom is er gekozen voor een andere optie: stromannen in het bestuur zetten en zorgen dat de boeren niets meer over hun eigendom te vertellen hebben. Die tactiek is fantastisch gelukt. Door alle banken met elkaar te laten fuseren, heeft niemand van de boeren er meer iets over te vertellen en is het bestuur inmiddels geheel in handen van stromannen. Zij hebben één ding met elkaar gemeen, namelijk dat ze aanhanger zijn van de Nieuwe Wereldorde met als belangrijkste doel niet alleen hun leden (want de boeren zijn nog steeds de wettelijke eigenaars) in een slavenbestaan te willen sturen, maar de gehele maatschappij. De Rabobank is een belangrijk lid van het World Economic Forum waar al die plannen uitgedokterd worden en waar ze hun opdrachten vandaan krijgen.

  De taak van de Rabobank in dienst van de Nieuwe Wereld Orde

  In wezen zijn de Rabobank-stromannen ook maar zielige figuren. Ze denken in hun onnozelheid (net als bijvoorbeeld Rutte, Kaag en De Jonge) dat als ze maar loyaal meewerken met hun opdrachtgevers ze straks ook mogen delen in de macht en de rijkdom die dan nog maar voor enkelen is weggelegd. Dat “enkelen” zullen er inderdaad zo weinig zijn dat zij́ daar zeker niet bij zullen horen. Maar tot het moment dat ze zélf door het putje gaan, mogen ze zich wentelen in die gedachte. Ze hebben de tragische illusie dat hen een gouden toekomst wacht met absolute rijkdom en absolute macht.

  De eerste opdracht die ze moeten volbrengen is volledige medewerking aan het opheffen van het financiële systeem zoals we dat nu kennen: het afschaffen van contant geld en het introduceren van het Centrale Digitale geld. Wat dat inhoudt vindt u in dit artikel.

  Daarbij accepteren ze eigenlijk dat de hele basis onder hun bankbedrijf wordt weggehaald, want de geldschepping waarmee de Rabobank groot geworden is, komt te vervallen. Het Europese Digitale Geldsysteem wordt zeer waarschijnlijk vanuit de ECB in Frankfurt aangestuurd en heeft niets meer te maken met geldinleg van boeren. Het geld wat de elite nodig heeft, wordt gewoon digitaal geprint en weer onklaar gemaakt op het moment dat zij daar zin in hebben. Als het originele bankbedrijf niet meer nodig is, staat niets een theatrale ondergang meer in de weg. In één klap kunnen daarmee namelijk alle spaarders van hun geld ontdaan worden. In het kader van het faillissement kunnen vervolgens de hypotheekbezitters aangesproken worden hun schulden af te betalen en als dat niet lukt van hun bezit beroofd worden.

  In plaats van het bankbedrijf zien de stromannen echter een nieuw bedrijfsmodel helemaal zitten, namelijk de ultieme controle over het volk dat tot slaaf is gemaakt in de Nieuwe Wereldorde. Ze zijn al volop aan het proefdraaien met het verzamelen van alle persoonlijke gegevens en het maken van onzinnige beoordelingen zoals CO2 footprints. Daarnaast zullen ze alles in het werk stellen om waar dan ook mee te werken aan de controlemaatschappij, bijvoorbeeld door bij het verzekeren van een auto te eisen dat er een digitaal volgsysteem ingebouwd wordt zogenaamd tegen diefstal. Het gaat er daarbij natuurlijk om die weerbarstige automobilisten straks te kunnen controleren of ze niet te veel rijden of naar plaatsen die het systeem niet wil. Ze denken waarschijnlijk dat het controleren van automobilisten straks ook een miljoenenbusiness wordt voor hen.

  Het kan altijd nog een stapje erger

  Onlangs viel één van de stromannen (strovrouw) nog eens extra op met uitspraken die doen vermoeden dat ze per ongeluk toch een paar échte boosters heeft gehad in plaats van namaak.

  Directeur B. Baarsma van de Rabobank kwam met een aanvulling op het toch al niet zo prettige basisinkomen. Dat basisinkomen komt er als de paupers van de staat afhankelijk gemaakt zijn en dan periodiek een handvol digitale munten krijgen toegestuurd die vóór een bepaalde datum besteed moeten worden aan vooraf bepaalde producten, bijv. een heerlijke wormenhamburger of een krekelpizza. Ben je niet op tijd, dan vervalt de munt en heb je honger.

  De variant hierop is als volgt: in plaats van digitale munten geef je iedereen een klein deeltje van een recht om te mogen vliegen en biefstukken te mogen eten. De gedachte is dat de paupers natuurlijk niet genoeg geld hebben om van anderen deze rechten te kunnen kopen om daadwerkelijk te vliegen. Ze kunnen deze rechten daarom nederig aan mevrouw B. Baarsma of een andere Rabobank-directeur of welke opportunist dan ook verkopen om wat centjes te krijgen. De paupers kennen op die manier éxtra hun plaats op de maatschappelijke ladder en zijn dolblij dat ze nu tóch de gelegenheid krijgen om een heerlijke wormenhamburger te kunnen kopen.

  En geloof het of niet: deze satanisten, die zó gevangen zijn in hun perverse gedachtegang, vinden vast nog talloze varianten om de mensheid te treiteren. Dat snappen wij pas als zij er mee voor de dag komen. Alleen een diepe minachting voor de mensheid kan hen hierin voeden.

  Is hier wat tegen te doen?

  Vóór alles moeten we ons realiseren dat het aantal mensen dat dit wil erg beperkt is. Dit ondanks dat velen het (nog) niet door hebben of het gewoon niet willen weten. Feit is wel dat de politiek en dit soort bedrijfsleven thans nog twee handen op één buik zijn en dientengevolge geen enkele scrupule kennen om de politie en zelfs het leger op de bevolking af te sturen. Het is daarom niet raadzaam om een directe confrontatie te zoeken. De beste strijd die gevoerd kan worden, is om nergens aan mee te doen van wat zij willen. In het geval van de Rabobank zijn er talloze mogelijkheden:

  • Ga contant betalen waar dat kan. Overtuig de middenstand hetzelfde te doen. Laat je niet ontmoedigen door betaalautomaten die leeg zijn. Dien klachten in als je niet kunt pinnen.
  • Laat zo weinig mogelijk geld op (spaar)rekeningen staan. Dat is een extra bescherming voor als de financiële crash komt
  • Los schulden af. Zoek familie of vrienden met spaargeld en leen dat geld van hen om de schulden af te lossen.
  • Weiger inlichtingen te verstrekken. Vraag altijd op welke wet dat is gebaseerd. De meeste vragenlijsten hebben geen wettelijke basis maar zijn gebaseerd op interne protocollen.
  • Weiger aanbiedingen om alvast jouw CO2 voetafdruk te berekenen. Eis dat ze er mee ophouden. Het is een flagrante schending van je privacy.
  • Accepteer geen autovolgsysteem op basis van smoesjes. Zoek een andere verzekeringsmaatschappij (je weet niet of ze al allemaal meedoen) of laat je barrel niet tegen diefstal verzekeren.
  • Spreek het Rabobank-personeel er op aan. De meesten hebben niet de flauwste notie waar ze allemaal aan meewerken en waar het naartoe gaat.
  • Zoek alternatieven voor de Rabobank. Helaas zijn banken als ING en ABNAMRO met hetzelfde sop overgoten, terwijl zo’n Triodosbank in het linkse moeras wegzinkt. Toch komen er links en rechts wel alternatieven tevoorschijn, vooral kleinschalig en niet direct op zo’n bankmodel geschoeid.
  • Los daarvan zou het oude model van de Boerenleenbank beslist nog wel werken.

  Op dit moment niet voor de hand liggend, maar beslist realistisch is het wanneer de Rabobank teruggevorderd wordt door de maatschappij waaruit hij is voortgekomen. De bank is in principe nog steeds eigendom van de leden en het is beslist ridicuul dat hij in handen is gevallen van een organisatie met stromannen en vervolgens gebruikt wordt om de oorspronkelijke eigenaren te gronde te richten. Hier ligt een belangrijke taak in de toekomst. Want één ding is zeker: dit soort hypocriete maatschappijveranderaars zijn vér in de minderheid.

  Door:
  Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)


  0 reacties :

  Een reactie posten