Omtzigt over noodzaak stikstofdebat tijdens reces: 'Een land bestuur je niet met tweets'

Datum:
 • maandag 1 augustus 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een brief aan zijn collega's geschreven over de noodzaak voor een stikstofdebat tijdens het zomerreces.


  Bart Reijmerink1-8-2022 


  Volgens de politicus is het belangrijk dat de Tweede Kamer gaat debatteren over de onrust in het land en niet alleen via Twitter zo nu en dan wat van zich laat horen. 

  Volgens Omtzigt hebben de nieuwe stikstofplannen van het kabinet voor veel onrust gezorgd binnen de agrarische sector. Terwijl de onrust de afgelopen weken alleen maar is toegenomen, mede door het nieuws dat er mogelijk meer dan 10.000 boerenbedrijven de deuren moeten sluiten, is het van belang dat de Tweede Kamer bijeenkomt.

  Volgens Omtzigt kan de onrust alleen maar afnemen, als men constructief met elkaar in debat gaat. In zijn brief haalt hij dan ook de oude PvdA-leider Joop den Uyl aan. Die ten tijde van de mijnsluiting zelf op bezoek ging bij de gedupeerde sector om in gesprek te gaan met de mijnwerkers.

  'Toen de staat besloot de mijnen te sluiten in Limburg, ging minister Den Uyl naar Limburg om dat aan te kondigen. Er was een plan om dat in 10 jaar te doen, er waren werkgelegenheidsinitiatieven met het doel perspectief te scheppen voor mijnwerkers.(ook al lukte dat niet altijd goed). En de Kamer richtte een aparte commissie op. Hoe anders gaat het nu met het open zijn over de gevolgen! Er is geen verhaal over het waarom van de operatie, geen openheid over de consequenties (nou ja, in het reces een beetje). Iedereen die iets weet van de ingrijpende gevolgen voor mijnwerkers of (een iets kleinere schaal) de ingrijpende gevolgen voor de nertsenfokkers, begrijpt de spanning en de totale afwezigheid van de politiek en het wantrouwen in een deel van Nederland', schrijft Omtzigt.

  Naast het feit dat het kabinet nauwelijks perspectief biedt, hekelt Omtzigt ook de houding van de coalitiepartijen in de Kamer. Volgens hem zijn ze te afwezig in de debatten.

  'Ondertussen zijn de regering en de regeringspartijen vrijwel afwezig in het debat hierover. Naar aanleiding van een aantal acties die duidelijk gevaarlijke situaties voor het verkeer opleverden, volgden een paar tweets van kabinetsleden en Kamerleden. Hetzelfde gebeurde toen collega Caroline van der Plas ernstig bedreigd werd.'

  'Maar een land bestuur je niet met tweets.'

  'Tot Kamervragen leidde het nauwelijks. En een debat is niet nodig volgens een meerderheid. Dat is werkelijk bizar en volstrekt niet uit te leggen. We weten niet eens welke effecten de ministers van Landbouw en Stikstof voorzien hebben bij hun beleid. En waarom zij kozen voor een optie met heel veel stoppende boeren en waarom zij dat geheim hielden. Hun memo’s moeten nog openbaar gemaakt worden. Terwijl er dus ook een variant is die veel minder dan de helft kost, de nieuwe doelen van de regering haalt en waarbij 5200 boerenbedrijven geraakt worden (en dus niet 28.000). Die getallen worden na de besluitvorming gemeld, omdat ze niet geverifieerd zouden zijn.'

  Volgens Omtzigt is het daarom belangrijk als de landelijk politiek een meer open houding gaat aannemen. Het debat aangaan, juist in tijden van toenemende spanningen binnen de samenleving, is enorm belangrijk, stelt Omtzigt.

  0 reacties :

  Een reactie posten