Jarenlang demissionair na de val van het kabinet?

Datum:
 • woensdag 24 augustus 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Echt, politiek is zo simpel. Je genereert macht door samen te spannen met andere minderheidsgroepen om daarna minderheidsstandpunten te promoveren tot meerderheidsleugens.

   

  24-08-2022


  En dat is precies de helft van het verhaal, want de taak van de oppositie is niet meer dan het kabinet ten val proberen te brengen (want verder hebben ze niets in te brengen dan slechts wat kruimelwerk binnen te halen). We noemen dit democratie, democratie met de burgers als slachtoffers .
  Vals kraaiende haantjes en kakelende hennetjes profileren zich in de Kamer als zeer belangrijk, onmisbaar welhaast. En erger nog, ze geloven zelf heilig in de gehele poppenkast waarin zij figureren, waarbij de poppen niet onderhands van onder het kijkraam (door de burgers) als bij Jan Klaassen worden gestuurd, maar van bovenaf via ijzersterke draadjes zeer beperkte eigen werkruimte krijgen toebedeeld.

  Af en toe ontstaan wat haarscheurtjes, die in opdracht van de marionettenspelers worden gedicht. Verworden die scheurtjes tot onlijmbare barsten, dan flikkert alles ogenschijnlijk in elkaar. Ogenschijnlijk, want het kabinet gaat demissionair maanden verder, met meer macht dan daarvoor. En een nieuw kabinet kent andere poppetjes, maar de marionettenregisseurs daarboven veranderen juist niet. Alles blijft bij hetzelfde.

  Nu dreigt een barst, veroorzaakt door Wopke Hoekstra, die met boerenklompen aan een van de fundamenten van het huidige kabinet aan flarden trapt. Hij doet dit uitsluitend omdat hij heel veel boerenstemmers dreigt te verliezen, terwijl de kristenen toch altijd dé boerenpartij bij uitstek was. Nou kan dat. Als je vindt dat je een bepaalde bevolkingsgroep denkt te vertegenwoordigen, dan mag je (moet je?) daarvoor opkomen. Maar Wopke heeft met zijn volle verstand (hoe vol is dat?) ingestemd met de dictaten van Kaag en haar bendegenoten van 66., buiten het kabinet om gesteund door Klavers GL.

  Het kabinet (lees 66) heeft in al haar wijsheid, gedicteerd door Klaus Schwab, stikstof- en CO2-doelen opgesteld. Daarbij voorbijgaand aan wetenschappelijke onderbouwing. De wetenschappers die er wel positief over waren zijn gecorrumpeerd, hebben elders andere belangen. Dijkgraaf en Kuipers werden gelanceerd als deskundigen, maar moesten wel eerst lid worden van 66 en zich aan de standpunten committeren, om vervolgens akkoord te gaan met uitkledingen vanwege de in achterkamertjes bekokstoofde compromissen.

  Nu dreigt de stekker-constructie waar m.n. het CDA, de VVD, maar ook 66 strontnerveus van worden, omdat ze alle 3 in de peilingen op fors verlies staan. Een zegen voor de boeren lijkt het.
  BBB schijnt hier behoorlijk baat bij te hebben. Maar wat doen we met Caroline, als ook die wordt ingepakt door Schwabisten? Wie moet het land leiden als Rutte zelf ook eindelijk tot de conclusie komt dat zijn houdbaarheidsdatum al 8 jaar voorbij is. Bij gewone eerlijke producten spreek je dan al gauw over rot, beschimmeld of vergaan.

  Mochten er vervroegde verkiezingen komen indien Wopke met de klompen in de drek zijn poten stijf houdt, dan komen er -als de peilingen werkelijkheid gaan worden- heel veel kleine partijen, wellicht 20 of meer in de Kamer en zijn er mogelijk 7 of meer partijen nodig om nog meer minderheidsstandpunten te verheffen tot een soep ellende dat kabinetsbeleid gaat heten. Een combinatie waar geen kiezer voor heeft gestemd. En met Kaag voor Rutte komen we van de regen in een stortbui.

  Wat dan zal uw vraag kunnen zijn? Nou te hopen valt dat er geen kabinet te vormen valt, temeer daar PVV, SP en FvD -ook al zo lekker democratisch- worden uitgesloten. Met 8 partijen zijn er al weer meer ministeries nodig, want iedere partij eist o.a. een of meerdere eigen machtsbases.
  Het mooiste binnen het huidige in-en-in rotte staatsbestel zou zijn dat er geen coalitie ontstaat, maar dat van buiten de politiek onafhankelijke (voor zover mogelijk) vakinhoudelijke deskundigen de ministeries gaan runnen en bij voortduring per item een meerderheid gaan zoeken.

  Dan zijn wezenlijke zaken niet bij voorbaat voorzien van een dictaat als er naar oplossingen wordt gezocht. Dan kunnen zaken als stikstof, begeleid door adviezen van echte deskundigen, worden beoordeeld. Dit komt een heel klein beetje in de buurt van de AS-principes, die uitgaan van een democratie waarbinnen burgers wel serieus worden genomen. Een systeem waar de Trias Politica in ere wordt hersteld, waar ook Nederland een Constitutioneel Hof gaat krijgen en art 120 (het wetsartikel dat rechters verbiedt nieuwe wetten te toetsen aan de grondwet) kan verdwijnen.

  Dan ook geen cordon sanitair meer waar het PVV, SP en FvD betreft, geen achterkamertjes, geen wurgende fractiediscipline en vallende kabinetten. Wel meerdere referenda. Dit tot ontsteltenis van de huidige super-ego’s, machtswellustelingen, narcisten en psychopaten die nu onder regie van niet gekozen EU-leiders en onfrisse NGO’s als WEF, WHO, NATO zo goed als alles voor ons bepalen.

  Wees eens eerlijk: zouden de volgende ‘zaken’ ook door de burgers zijn goedgekeurd?
  Lid van EU, overstap op de euro, instemmen met het Oekraïneverdrag (waardoor indirect de huidige oorlog daar is ontstaan) met TTIP, CETA, uitrol 5G, maar ook met het korten van de huisartsen voor 80 miljoen, het bedrag dat met een pennenstreek wordt overgemaakt naar een zeer corrupt en fascistisch regime in Kiev? Zouden de burgers de boeren ook zo drastisch in de stront laten zakken, alle uithuisplaatsingen (duizenden) van kinderen accepteren en de verzakkingen in Groningen voor lief nemen? Er is vast draagkracht om iets te doen aan de welvaartskloof. De armoedeval van heel veel mensen is op dit moment een fatsoenlijk land onwaardig.

  Maar wat als er een agenda achter zit? Achter de dreiging van een kabinetsval? Wat als er inderdaad 20 of meer partijen in de TK komen en VVD, CDA en 66 alle drie gehalveerd worden? Dan kan het huidige zooitje jarenlang demissionair verder. Maak dan je borst maar nat.

  Nee, we zijn een bruine bananenmonarchie, waarvan de blauw/wit/rode vlag wat mij betreft donker zwart mag worden.

  Rients HofstraPluchen Revolutie  4 reacties :

  Anoniem zei

  Op zich een goed streven als alternatief, zo’n zakenkabinet. Er vanuit gaande dat alleen de politiek rot is. Helaas zijn belangengroepen, wetenschap, industrie, NGO’s etc allemaal ingezogen in het uitvoeren van een supranationale agenda. Ik zie hier geen zakenkabinet iets aan veranderen. We moeten gewoon af van het hele bestel. De landelijke politiek loslaten en naar regionaal bestuur, op hoofdlijnen en zo gering mogelijk. Mensen moeten weer gaan wennen aan zelf hun zaakjes regelen i.p.v. een overheid die alles voor hen regelt.

  Anoniem zei

  Ik heb het al vaak aangegeven en heb zelfs mijn kiezers mandaat ingetrokken omdat Nederland verre van democratisch is.

  Wij kunnen niet verder zonder eerst schoon schip te maken.

  Om de demonstratie te herstellen zijn naar mijn idee de volgende stappen noodzakelijk:
  1. Verbieden van meerderheid kabinet. Maximaal 60 zetels en de rest van de stemmen moet in de Tweede Kamer geworven worden.
  2. Grondwet herstellen en verankeren dat de Grondwet naar de letter van de wet dient te worden uitgevoerd en dat er geen enkele ruimte is voor andere interpretatie van deze Grondwet.
  3. Koningshuis per direct afschaffen en het koningshuis plaatsen in de hoogste belasting schaal. Het koningshuis geld afpakken voor alle criminele activiteiten die ze gepleegd hebben in het verleden zoals drugshandel en Troost meisjes.
  4. Het wettelijk verbieden van partij discipline.
  5. Lobbyen moet een crimineel feit worden en in het wetboek van strafrecht komen.
  6. Wildgroei van geheime diensten uitroeien en alle niet relevanten dossiers van mensen die geen strafbare feiten hebben begaan moeten vernietigd worden.
  7. Er moet een volkstribunaal komen waar burgers hun rechten volgens de Grondwet moeten beschermen.
  8. De Neurenberg code moet zwaar verankerd worden in de Grondwet.
  9. NGO's moeten vervolgd kunnen worden.
  10. Banken mogen alleen nutsbedrijven zijn TEN DIENSTEN VAN DE SAMENLEVING. Banken mogen geen winsten maken.
  11. Onze samenleving moet ingericht worden op duurzaamheid en niet op steeds meer productie van waardeloze prullaria.
  12. Geld moet altijd gedekt zijn met goud en zilver zodat geld bijdrukken uit lucht niet is toegestaan.
  13. Van de 900.000 ambtenaren moeten er 600.000 weg.
  14. En misschien wel het belangrijkste. Een bindend referenda voor iedere ingrijpende beslissing .
  15. Het opzeggen van volgende verdragen : WEF, WHO, NAVO, UN, IMF, BIS, WORLD BANK, EU en voor het geval ik er nog vergeten ben alle Verdragen met ondemocratische private organisaties.
  16. Alle vluchtelingen terug naar hun eigen land en Nederland herstellen puur voor de Nederlanders en HUN cultuur.
  17. Alle politici , arten, wetenschappers, bankiers etc etc die zich schuldig hebben gemaakt aan de verwoesting van Nederland en de verwoesting van de volksgezondheid vervolgen en AL hun onrechtmatig verkregen geld afnemen, paspoort innemen zodat ze NOOIT MEER KUNNEN REIZEN , hen uitsluiten van enig sociaal leven en hen het stemrecht te ontzeggen.

  Ik denk dat we hiermee een grotere veiligheid in kunnen bouwen dat dit NOOIT mee zo uit de hand kan lopen.

  Anoniem zei

  Anoniem 2, U heeft er nogal werk van gemaakt en ik moet zeggen dat er heel veel punten bij een echte democratie zouden passen, mijn complimenten.
  Punt 13 vind ik ook een prima idee want de meeste (beleid)ambtenaren lopen toch maar te lanterfanten, thuis of als ze zin hebben, op het gemeentehuis. Als het voor de dames, heren en de onzijdige types, te(en dat is al snel) ingewikkeld wordt huren ze de nodige adviesbureautjes in, wat meestal oud collega's zijn en zo snijdt het mes aan 2 kanten.

  Anoniem zei

  Kijktip:

  Iedere dag even George van Houts opzetten.

  Het werkelijke leven in een minuutje.

  Dit land is stuk.

  Een reactie posten