Een lid van de Oekraïense nationale garde in de regio Charkov
© EPAEen lid van de Oekraïense nationale garde in de regio Charkov

De mensenrechtenorganisatie zegt daar 'tussen april en juli intensief 

onderzoek' naar te hebben gedaan.

Burgerdoden

Talloze burgers zijn hierdoor gedood en gewond geraakt. Amnesty                      constateert dat het leger hiermee het internationaal humanitair recht        schendt. "Het feit dat het land zich moest verdedigen, ontslaat het      Oekraïense leger niet van de verplichting het internationaal                humanitair recht te respecteren", meldt Amnesty in een rapport.

De organisatie benadrukt dat dergelijke schendingen overigens op                geen enkele manier de willekeurige aanvallen rechtvaardigen die              Rusland doet en waarbij talloze burgers zijn gedood en verwond.

Vanuit scholen en ziekenhuizen

Oekraïense militairen hebben bases ingericht en wapensystemen          neergezet waarmee bijvoorbeeld vanuit scholen en ziekenhuizen op de        vijand is gevuurd. Bij daaropvolgende Russische aanvallen op de          bevolkte Oekraïense gebieden zijn burgers gedood en is veel civiele infrastructuur vernietigd.

Er is volgens Amnesty-chef Agnès Callamard sprake van 'een patroon'              in de onderzochte regio's Charkov, Donbas en Mikolajev.

Onderzoekers troffen bijvoorbeeld woonwijken met soldaten aan die      kilometers verwijderd lagen van frontlinies en waar in de omgeving        genoeg plekken waren waar burgers konden worden ontzien.

Bebouwde kom

Er waren ook geen aanwijzingen dat militairen aan burgers vroegen                om te evacueren, laat staan dat ze hielpen bij evacuaties.

De mensenrechtenorganisatie constateerde ook aan het front het          verschijnsel dat Oekraïense militairen hun aanval juist vanuit de          bebouwde kom begonnen. Dat is in zeker negentien steden en dorpen      gebeurd.