Provincie Friesland wijst verbod op bollenteelt af

Datum:
 • zaterdag 30 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  De provincie Friesland gaat niet handhavend optreden tegen de teelt van bloembollen nabij een N2000 gebied. 
  Provincie Friesland wijst verbod op bollenteelt af

  In de bloembollenteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn niet aangetroffen in het drainwater van het bewuste perceel en ook niet in het naastgelegen N2000-gebied. Voor de provincie Friesland reden om een, door de vereniging Meten=Weten ingediend, bezwaar om de bollenteelt nabij een Natura 2000 gebied te verbieden, af te wijzen.

  De provincie Friesland gaat niet handhavend optreden tegen de teelt van bloembollen nabij een N2000 gebied. Deze uitspraak deed het provinciebestuur naar aanleiding van een door de vereniging Meten=Weten ingediend bezwaar. De provincie zegt het ingediende bezwaar af te wijzen omdat de resultaten van onderzoek aantonen dat de in de teelt gebruikte middelen niet zijn aangetroffen in het drainwater van het perceel en ook niet in het naastgelegen N2000-gebied. Hieruit trekt het provinciebestuur de conclusie dat de teelt geen negatief effect heeft op de natuurwaarden. Daarnaast wijst GS in haar uitspraak nadrukkelijk op de rol en autoriteit van het Ctgb, die de door haar toegelaten middelen veilig acht voor mens, dier en milieu.

  Toelating door het Ctgb

  In een toelichting op het de uitspraak stelt Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland: „De provincie gaat uit van de onafhankelijke en wetenschappelijke beoordeling voor toelating van middelen door het Ctgb. Zo hoort het ook. Andere instanties en de politiek moeten niet op de stoel van het Ctgb gaan zitten. Volgens Baecke heeft de uitspraak waarschijnlijk ook gevolgen voor de soortgelijke bezwaren die Meten=Weten heeft ingediend bij andere provincies. „De provincie Friesland legt de vinger op de zere plek voor Meten=Weten. Door te oordelen dat Meten=Weten geen concrete en objectieve informatie heeft ingediend om het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de natuur aan te tonen. Het kan niet anders dat in andere provincies dezelfde beslissingen op bezwaar worden genomen”, aldus Baecke.

  Geduld

  KAVB-voorzitter Jaap Bond prijst het geduld en uithoudingsvermogen van de betrokken telers. Bond: „De juridische procedures vragen veel tijd en energie van de betrokken telers. Ik kan niet anders dan groot respect voor ze te hebben, ook voor hun geduld en uithoudingsvermogen. Ik ga ervan uit dat de recente uitspraken voldoende grond is voor de andere provincies om in de daar lopende procedures zo snel mogelijk te beslissen zoals dat nu in Friesland is gebeurd.”

  Burgerinitiatief

  De vereniging Meten=Weten zegt op te komen voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen. Het is een burgerinitiatief dat zegt zélf onderzoek te doen naar de verspreiding van pesticiden die gebruikt worden in de sierteelt, met lelies als meest bespoten uitschieter. Volgens de vereniging tonen hun onderzoeken aan dat deze gewasbeschermingsmiddelen zich veel verder verspreiden dan de akker waarop ze gespoten worden. Ze stellen dat ze deze terugvinden zelfs tot diep in de natuur. Dit laatste weerlegt de provincie Friesland. Volgens haar zijn in de bloembollenteelt gebruikte middelen niet aangetroffen in het drainwater van het bewuste perceel en ook niet in het naastgelegen N2000-gebied.

  0 reacties :

  Een reactie posten