Pieter Omtzigt maakt gehakt van kabinetsplannen rondom stikstof: 'Gebaseerd op een wet die nog niet bestaat'

Datum:
 • donderdag 7 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Pieter Omtzigt maakt in duidelijke bewoordingen gehakt van het stikstofbeleid van het Nederlandse kabinet. 


  7-7-2022


  Hoewel Nederland in de brand staat, er veel onvrede is en het wantrouwen richting de overheid groter is dan ooit, gaan de heren en dames in Den Haag er ‘gewoon’ voor twee maanden tussenuit. Maar deze week wordt er wel nog volop gewerkt. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) antwoord op de Kamervragen over het stikstofbeleid die hij met spoed had gesteld: ‘Sommige antwoorden zijn echt ontluisterend’. 

  Omtzigt reageert op Twitter uitgebreid op de beantwoording van de ministers. Zo erkent het kabinet naar aanleiding van zijn vragen dat de huidige wet uitgaat van een doelstelling van 50 procent. Dit terwijl de plannen van het kabinet, die ook in het regeerakkoord staan, zijn gebaseerd op een reductie van 74 procent. Uit de beantwoording op de Kamervragen van Omtzigt blijkt dus dat men uitgaat van een reductiepercentage dat helemaal nog niet in een wet is vastgelegd. 'Ofwel: het huidige beleid (en de huidige stikstof kaart) zijn niet gebaseerd op de huidige wet, maar op een nog in te dienen wet’, schrijft Omtzigt. 

  Veel provincies zijn helemaal niet blij met de plannen in Den Haag, Maar, zo geven de ministers aan naar aanleiding van de vragen van Omtzigt, het rijk kan de provincies dwingen om zich aan de wet te houden. Omtzigt: ‘Maar die wet luidt dus: 50 procent in 2030 en niet 74 procent in 2030. De stikstofkaart is dus niet afdwingbaar zonder een nog in te dienen wet.’ 

  De regering is overigens wel van plan om de wet die de reductie van 74 procent mogelijk maakt in te gaan dienen. Dat zal echter niet meer dit jaar gebeuren maar in 2023. ‘Pas dan krijgen we een uitvoeringstoets, begroting en meer’, schrijft Omtzigt. ‘Eerder niet.’ Vervolgens wijst hij er nog even fijntjes op dat er in het voorjaar van 2023 verkiezingen voor de Eerste Kamer plaatsvinden. Die worden gekozen door de Provinciale Staten, waar men voor een groot gedeelte kritisch is op het stikstofbeleid. 

  Maar Omtzigt gaat nog verder. Hij stelde namelijk ook vragen over de aangestelde bemiddelaar Johan Remkes. Het was namelijk juist Remkes die het kabinet adviseerde om de doelstelling aan te scherpen naar 74 procent. Onder zijn leiding kwam dat bovendien in het regeerakkoord terecht. ‘Remkes is gehouden aan dat regeerakkoord en dus aan de wet die nog ingediend moet worden’, stelt Omtzigt. ‘En niet de huidige wet. Overigens is hij de bedenker van die wet. Remkes is een onafhankelijke gespreksleider volgens de regering. Echt waar.’ 

  Hoewel Remkes inmiddels is aangesteld als bemiddelaar, gaat hij daar pas over zes weken mee beginnen. Ook dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Omtzigt: ‘De regering wil die zes weken niet benutten om aanvullende informatie aan de Kamer te sturen en de regering zet in de tussentijd echt niets on hold. Dus alles gaat gewoon door.’ 

  Tot slot was Omtzigt ook benieuwd naar wat er nu gebeurt als het geplande wetsvoorstel, waar de plannen dus op gebaseerd zijn, geen meerderheid krijgt in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer. ‘Dat vindt de regering maar speculeren. Spoiler: in een democratie moeten de Staten-Generaal toch echt instemmen.’ 

   

  NieuwRechts 


  0 reacties :

  Een reactie posten