Van een onzer correspondenten.

Men kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat reguliere media in Nederland elkaar proberen te overtroeven in het aanwakkeren van de klimaathysterie.

Maar, toegegeven, ze worden daarin gevoed – sommigen zouden zeggen: opgestookt – door wat eens eerbiedwaardige wetenschappelijke instituten waren.

Han Dolman.

Onder de titel, Zet de klimaatcrisis op één, publiceerde de NRC onlangs de litanie van klimaatangsten van Han Dolman en Sjoers Groskamp, beiden verbonden aan het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), de eerstgenoemde als kersverse directeur.

Men zou wensen dat de wetenschapsredactie van de NRC zich wat breder zou oriënteren en niet alle shibboleths van klimaatalarmisten kritiekloos podium zou geven. Maar dat is kennelijk (vooralsnog?) te veel gevraagd.

Citaten:

Om de wereld leefbaar te houden, moeten we nu stoppen met uitstoten. En dit kan, volgens Han Dolman en Sjoerd Groeskamp: maak de crisis officieel de ergste en handel daarnaar.

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al ernstig, bij een opwarming van ‘slechts’ 1ºC. Klimaatwetenschappers kunnen het niet luider en duidelijker zeggen dan in het laatste IPCC-rapport. En toch komt de boodschap niet binnen. Want als er een gastekort dreigt, schieten politici en beleidsmakers meteen weer in de fossielebrandstofreflex. De kolencentrales gaan weer open. Dit kan niet. De klimaatcrisis moet op één staan. …

De realiteit is dat de klimaatcrisis de allesoverkoepelende crisis is. Zet de klimaatcrisis op de eerste plaats en pas de rest daaraan aan. ….

Sjoerd Groeskamp.

Men kan zich in gemoede afvragen: waar blijft toch die klimaatcrisis? Immers de door de overgrote meerderheid van de klimaatmodellen geprojecteerde opwarming van de atmosfeer blijkt helemaal niet overeen te komen met de werkelijkheid. Integendeel, er blijkt de laatste tijd sprake te zijn van een stabilisering van de gemiddelde wereldtemperatuur.

En als de hypothese niet overeenkomt komt met de metingen?


De Nobelprijswinnaar Natuurkunde, de Amerikaan Richard Fynman, zei daarover het volgende:

We compare the result of [a theory’s] computation to nature, … compare it directly with observations, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong.

Commentaar binnen klimaatrealistische kringen:

Het blijft verbazen dat de stagiaire van de wetenschapspagina van de NRC – de zelfverklaarde slijpsteen van de geest – het baanbrekende werk van b.v. William Happer (topfysicus met meer dan 200 publicaties, wetenschappelijk adviseur van 3 Amerikaanse presidenten) blijft negeren, om wel een podium te geven aan wat lieden die nauwelijks toonaangevend op het terrein van atmosferische chemie en fysica zijn, maar die precies menen te weten hoe levensgevaarlijk CO2 is.

Zou NRC ooit naar het wetenschappelijk oeuvre van hun auteurs kijken? Of is de alarmistische boodschap het doel, ongeacht wie deze onzin poneert? ….

En ja, die verschrikkelijke opwarming wil nog steeds maar niet komen.

***