In Nederland hebben we maar één crisis: een bestuurscrisis

Datum:
 • vrijdag 1 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 •  Onlangs heeft het kabinet de noodtoestand afgekondigd voor de stikstofuitstoot.


  Marit Elechan 1-7-2022


  Maar zo’n afkondiging is zeker niet de eerste in zijn soort. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet zoveel noodtoestanden afgekondigd, dat de Nederlandse bevolking ondertussen een kwartetspel ermee kan beginnen. Coronacrisis, migratiecrisis, klimaatcrisis, wooncrisis, een diplomatieke crisis met Rusland, economische crisis, nu nog de stikstofcrisis - op dit tempo blijft er geen normale situatie meer over. 

  Dit gedrag van het kabinet is uitzonderlijk. In de afgelopen decennia waren er wel crises, maar niet in de mate en ernst van nu. Hoe kan dit? Oftewel: is de wereld zo veranderd dat crisis zich nu na crisis ophoopt, of is het kabinet zo stuurloos en wanhopig dat het voor elke - zelf veroorzaakte - ongeregeldheid meteen een noodtoestand afkondigt? Het eerste lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de wereld al 4,5 miljard jaar bestaat, en niet plots binnen tientallen jaren kan veranderen. We zullen dus moeten kijken naar het beleid van het kabinet. 

  Al wie de crises stuk voor stuk bestudeert, zal verbijsterd staan van de bestuurlijke onkunde van onze regering. Toch weet de regering telkens goed de schuld van zich af te schuiven, door met de vinger naar een andere boosdoener te wijzen. Bijvoorbeeld: de coronacrisis is veroorzaakt door een virus met eenzelfde sterftecijfer als de seizoensgriep (terwijl er naar de jarenlange bezuinigingen op de zorg niet wordt gekeken).

  De stikstofcrisis is de schuld van de vervuilende Nederlandse boer (terwijl Nederlandse boeren in feite tot de duurzaamste ter wereld behoren). De klimaatcrisis komt zogenaamd door de buitensporige voetafdruk van de gewone burger. De diplomatieke crisis met Rusland, de economische crisis en de migratiecrisis komen allemaal door de oorlog in Oekraïne en despoot Poetin… maar het imperialistische beleid van de NAVO en de Europese Unie blijven hierbij keurig buiten schot. 

  Het vingertje wijzen van de regering werkt voortreffelijk. Een groot deel van de Nederlandse bevolking komt niet in opstand, en blijft geloven dat sinds twee jaar de wereld op magische wijze in elkaar dondert. Toch is er ook een deel van de bevolking - zoals nu de boeren vanwege de stikstofcrisis - dat een ander standpunt inneemt. Dit deel ziet in dat Nederland momenteel geen zeven, maar slechts één crisis heeft: een bestuurscrisis. Een crisis van stelselmatig, fundamenteel wanbeleid van een elitaire, machtswellustige regering die elke voeling met de gewone burger heeft verloren. 

  Dit kabinet is niet alleen incapabel, maar ook kwaadwillig. De afkondiging van een noodtoestand legitimeert immers buitensporige besluitvorming. Plots mag het kabinet alle bestaande wetgeving en een rationele manier van handelen overboord gooien. Immers: ‘nood breekt wet’. Deze uitzonderlijke situatie brengt grote gevaren met zich mee, zeker als men beseft hoe machtswellustig onze politici zijn. 

  Bijvoorbeeld: vanwege de ‘migratiecrisis’ dreigt het kabinet nu privépanden in beslag te nemen, om zo toch vluchtelingen te kunnen opvangen. Vanwege de ‘stikstofcrisis’ dreigt het kabinet privégrond van opstandige boeren te onteigenen. Vanwege de ‘diplomatieke crisis met Rusland’ heeft de EU sancties opgelegd die heel Europa in een gigantische inflatie hebben getrokken. Vanwege de ‘coronacrisis’ werd het midden-kleinbedrijf kapot gemaakt, werden miljoenen Nederlanders slachtoffer van een onwetenschappelijk apartheidsbeleid, en zagen andere miljoenen Nederlanders zich gedwongen een vaccinatie te nemen die officieel nog in de experimentele fase zit. 

  Hoe lang blijft het kabinet nog denkbeeldige boosdoeners gebruiken? Voor elke afgekondigde noodtoestand kan het kabinet nog zoveel ‘natuurlijke’ of ‘onvermijdelijke’ oorzaken aanwijzen - de ware oorzaak is haar eigen wanbeleid. Nooit echter erkent zij deze relatie. Daarnaast probeert zij in deze puinhopen een totalitaire macht te vergaren, ten koste van het privébezit en de zelfbeschikking van de gewone burger. 

  Het wordt tijd voor een afkondiging van de volgende noodtoestand: de bestuurscrisis.

  ---------------------------
  Marit Elechan draagt graag bij aan een omgeving waar het vrije woord voorop staat. Baruch Spinoza schreef hierover: 'Iedereen moet vrij zijn om zelf de basis van zijn overtuiging te kiezen. En dit geloof moet enkel worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.'

   NieuwRechts

  0 reacties :

  Een reactie posten