FDF, Agractie, NMV en LTO krijgen uitnodiging van Remkes voor gesprek met kabinet: 'Geen taboes'

Datum:
 • zaterdag 30 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  

  FDF, Agractie, NMV en LTO krijgen uitnodiging van Remkes voor gesprek met kabinet: 'Geen taboes'

  Sint Hubert
  Farmers Defence Force heeft van 'bemiddelaar' Johan Remkes een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met het kabinet. Of het kabinet en FDF om tafel gaan is afhankelijk van de voorwaarden.
  30-7-2022

  „Er moet over het tijdspad en de strenge doelen kunnen worden gepraat", zegt FDF-voorzitter Mark van den Oever. Agractie-voorman Bart Kemp twijfelt over het nut om met alles en iedereen apart in gesprek te gaan. Ook zijn organisatie heeft een uitnodiging ontvangen.

  Alleen als het mogelijk is om over die onderwerpen te praten, gaat FDF een gesprek aan. „Er loopt momenteel een poll via onze Facebook-groep over het gesprek", vertelt Van den Oever. „Onze achterban is duidelijk. Het is 99 tegenover 1 procent dat wij niet in gesprek moeten gaan als er niet over de reductiedoelstellingen kan worden gepraat. En de stem van onze achterban is voor ons van groot belang."

  'Geen taboes'

  Remkes schrijft in de uitnodiging, naar buiten gebracht door FDF en even later ook door het ministerie van LNV: 'De dynamiek rond de voorgenomen stikstofmaatregelen is de afgelopen periode geëscaleerd. Dat betekent dat er zaken zijn misgegaan. Daarom wil ik tijdens dit gesprek niet alleen spreken over de voorgenomen plannen, maar wil ik ook met u (de brief is gericht aan Van den Oever, red) verkennen hoe het vertrouwen in de toekomst in elkaar hersteld kan worden. Ik stel een open gesprek voor, waarin geen taboes zijn.'

  Remkes licht toe: „Ik heb grote waardering voor de Nederlandse landbouwsector. Ik zie dat er de laatste jaren al enorm veel op het boerenerf is afgekomen. Overheid en politiek zijn niet altijd de partijen geweest waar boeren van op aan konden, vooral omdat er te lang om de hete brij is heen gedraaid. Ik zie de gesprekken als een kentering: samen uit de impasse komen. Het kabinet heeft mij verzekerd dat er ruimte is en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn.”

  Het lijkt er dus op dat alles kan worden besproken, als het aan Remkes ligt. Van den Oever: „We worden binnenkort gebeld en dan leggen we onze eisen vanuit de achterban op tafel. En dan zien we wel wat van reactie we krijgen. We sluiten niks op voorhand uit."

  Onafhankelijk

  Remkes benadrukt in de brief onafhankelijk te zijn en niet tot het kabinet te behoren. Hij schrijft te begrijpen dat de kou waarschijnlijk niet na één gesprek uit de lucht is en dat vervolggesprekken nodig zijn, mocht dat zin hebben.

  De onderwerpen die Remkes in het eerste gesprek wil bespreken zijn: het verloop van het stikstofdossier, en de communicatie door betrokkenen tot nu toe, de voornemens van het kabinet zoals verwoord in de recente kabinetsbrieven en de behoeften en verwachtingen over het verdere verloop van dit dossier. Remkes hoopt eind augustus zijn eerste bevindingen te kunnen delen, schrijft hij.

  Agractie blijft kritisch: 'Poolse landdag'

  Agractie-voorman Bart Kemp heeft de uitnodiging in beraad en gaat binnenkort in overleg met zijn organisatie. „Het moet over de reductiedoelstellingen en de Kritische Depositiewaarde kunnen gaan", zegt Kemp. „Dat hebben we constant aangegeven en dat standpunt is - uiteraard - niet veranderd. We sluiten een gesprek nog niet uit, maar wat Remkes nu doet is een soort Poolse landdag organiseren waarbij hij met alles en iedereen een voor een in gesprek gaat en daarna zijn bevindingen presenteert. Ik vraag me af of dat iets oplost."

  NMV spreekt zich nog niet uit

  Henk Bleker, interim voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), laat in een eerste reactie weten eerst met het bestuur van de NMV om de tafel te gaan alvorens publiekelijk te reageren op de brief van Johan Remkens.

  LTO: Kabinet moet eerst toezegging doen

  LTO is ook uitgenodigd door Remkes. De boerenorganisatie komt met een statement op de eigen website: 'Tot het kabinet toezegt dat serieus gesproken kan worden over doel, tijdspad en invulling van maatregelen kan LTO helaas niet op de uitnodiging tot een gesprek onder leiding van Johan Remkes ingaan.'

  'LTO Nederland heeft eerder helder aangegeven dat gesprekken alleen zin hebben wanneer het in openheid kan gaan over (1) tijdspad, (2) doelen alsmede (3) middelen, zoals onder meer brede innovatie, het niet verankeren van de methodiek van kritische depositie waarde (KDW) in de wet en aandacht voor het perspectief voor de landbouw.'

  'Uit de uitnodiging van Remkes blijkt dat hij onafhankelijk en zonder taboe het gesprek wil voeren. Dat is verheugend. De gesprekken zijn, zo schrijft Remkes, telkens met een of meerdere leden van het kabinet. Dat roept terughoudendheid op. Het kabinet heeft zich bij herhaling onwillig getoond om het over genoemde zaken zoals door LTO verzocht te hebben. Dit is zowel in Kamerdebat als persconferenties door verschillende bewindspersonen herhaald.'

  'In reactie op de uitnodiging van Remkes vraagt LTO daarom of ook het kabinet zonder taboe het gesprek aan wil gaan. Als dat niet het geval is dan is, zoals eerder reeds aangegeven, een gesprek weinig zinvol.'

  0 reacties :

  Een reactie posten