Egypte’s worsteling met de komende klimaattop

Datum:
 • zaterdag 30 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,


 • Afrika ligt in het hart van de klimaatuitdaging,.......


  30-7-2022  Egypte’s worsteling met de komende klimaattop

   Van een onzer correspondenten.

  Egypte staat volgens analisten voor ‘een zeer zware strijd’ om landen ertoe te brengen overeenstemming te bereiken over de onderhandelingsagenda voor de komende wereldwijde klimaatconferentie, COP27 in de badplaats Sharm el-Sheikh aan de Rode Zee.

  Toen ministers en activisten voor klimaatverandering de laatste VN-conferentie over klimaatverandering die in Glasgow werd gehouden, verlieten, waren de vooruitzichten om de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad Celsius van het pre-industriële niveau te houden nog vrijwel intact. De wereld is sindsdien veranderd.

  Maar Rusland lanceerde in februari zijn oorlog met Oekraïne, de olie- en aardgasprijzen zijn enorm gestegen en een voedselzekerheidscrisis in een groot deel van de ontwikkelingslanden is verslechterd.

  Met die tegenwind moet Egypte een manier vinden om de doelen van de Overeenkomst van Parijs van 2015 levend te houden op COP27.

  De Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi vertelde deze maand op een bijeenkomst in Berlijn dat hij de uitdagingen van de energie- en voedselcrises en het gebrek aan geld dat nodig is om de klimaatverandering te bestrijden, erkent:

  ‘Eén ding dat nu heel belangrijk is in de aanloop naar COP27, is dat landen met nieuwe toezeggingen voor 2030, nieuwe klimaatdoelen voor 2030, nieuwe nationaal vastgestelde bijdragen of NDC’s komen, omdat deze nog steeds erg ontoereikend zijn.’

  Landen kwamen op COP26 in Glasgow overeen om dit jaar terug te komen met hernieuwde toezeggingen om de klimaatverandering aan te pakken. Egypte en Australië zijn slechts twee van een handvol landen die dit hebben gedaan. De nieuwe NDC-norm zelf, de nationaal bepaalde bijdrage van Egypte zelf, wordt nog steeds herberekend. Maar deze wordt door sommigen al gezien als een gemiste kans om verder te gaan als COP27-voorzitterschap.

  De rijke wereld had beloofd tegen 2020 $ 100 miljard per jaar te verstrekken om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen, maar de deadline daarvoor is al verschoven naar volgend jaar. In werkelijkheid wordt $ 100 miljard gezien als slechts het startpunt voor wat nodig is.


  Climate Action Tracker, een analyse van overheidstoezeggingen door een onafhankelijke onderzoeksgroep, stelt dat de meeste landen hun actieplannen niet hebben bijgewerkt, vooral degenen die zichzelf als klimaatleiders zien, zoals de Europese Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

  Zie voor een overzicht van landen die hun gedane toezeggingen niet nakomen of andere vertragingen laten zien hier.

  Afrika ligt in het hart van de klimaatuitdaging, memoreerde El-Sisi nog op de klimaatbijeenkomst in Berlijn. Het wordt meer getroffen dan andere regio’s, maar heeft beperkte capaciteit en financiële middelen om de problemen aan te pakken.

  ‘De recente voedsel- en energiecrises hebben de uitdagingen verergerd waarmee Afrikaanse landen het hoofd moeten worden geboden’, zei hij.

  ‘Naast de reële dreiging van klimaatverandering voor de landen van het continent die te lijden hebben onder woestijnvorming, waterschaarste, hoge zeespiegels, overstromingen, stortregens en andere extreme weersomstandigheden, die in een sneller tempo veranderen en een sterkere impact hebben.’

  Alex Scott, een analiste stelt:

  ‘Op dit moment ziet het eruit als een zeer zware strijd voor Egypte als COP27-voorzitter. Ze zouden echt baat kunnen hebben bij het aanstellen van enkele partnerlanden om hen te helpen de politieke agenda vooruit te helpen.’

  ***

  Voor het hele artikel, zie hier.


  0 reacties :

  Een reactie posten