Burgerinitiatief voor een Build Back Better Debat Scroll naar beneden

Datum:
 • woensdag 6 juli 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Het burgerinitiatief Build Back Better debat heeft 42.000 handtekeningen verzameld.


  6-7-2022


  Het doel van dit burgerinitiatief is om een debat in de Tweede Kamer af te dwingen over de invloed van het World Economic Forum (WEF) op de Nederlandse politiek. De ondersteuningsverklaringen zijn door ons gecontroleerd en op dinsdag 21 juni door ons aangeboden aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.

  Het burgerinitiatief is in 2021 georganiseerd omdat plotseling, uit het niets, wereldleiders de slogan Build Back Better begonnen te gebruiken. Het werd de slogan van de verkiezingscampagne van Joe Biden. Ook onze koning en premier Rutte verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

  Maar waar kwam deze slogan zo plotseling vandaan? Wat bedoelen ze met Build Back Better? En waarom is deze slogan nooit een onderdeel geweest van het publieke debat in Nederland? Waarom spreken zowel de koning als de premier op allerlei internationale bijeenkomsten in het buitenland over de noodzaak to Build Back Better en hebben wij ze hierover in ons land nog nooit gehoord?

  In de loop van 2020 en 2021 werd duidelijk dat Build Back Better verbonden is met het Great Reset Initiative van het World Economic Forum. In het boekje Covid-19: the Great Reset van Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, wordt uitgelegd dat de Covid-crisis het uitgelezen moment was om via een Great Reset de Vierde Industriële Revolutie door te drukken. Die Vierde Industriële Revolutie zou de problemen van globalisering, industrialisering, bevolkingsgroei (klimaatproblemen, pandemieën, andere catastrofes) moeten oplossen met slimme technologie (digitalisering), met de evolutie van de mens tot een gedigitaliseerd wezen (verbonden met het internet), en met wereldbestuur.

  Uit communicatie tussen het WEF en leden van de Nederlandse regering die in 2021 werd vrijgegeven blijkt dat Nederlandse ministers en ambtenaren actief zijn in tal van projecten van het World Economic Forum waarvan het projectmanagement verloopt via een Great Reset Portal. Nederlandse ministers hebben wel toegang tot dat Portal maar Kamerleden of burgers niet. Uit die documenten blijkt ook dat wordt gewerkt volgens de private-public-governance filosofie van het World Economic Forum. Het WEF coördineert volgens die filosofie de leiders van allerlei ‘stakeholders’ (grote bedrijven, banken, regeringen, ngo’s, wetenschappers) om te komen tot een transformatie van de wereldeconomie en van alle samenlevingen ter wereld. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties spelen in deze Great Reset een belangrijke rol.

  Het is inmiddels niet langer te ontkennen: het WEF is niet zomaar een ‘praatclubje’, maar een belangrijke organisatie in een netwerk dat naar een globaal gecoördineerde politiek streeft. Het WEF praat niet alleen, het coördineert tijdelijke projecten, zoals de reactie op Covid. Het is ook betrokken bij het creëren van voorbeeldprojecten, de zogenaamde smart cities of de food hubs. Uit communicatie van minister Schouten van Landbouw met het WEF over deze food hubs bleek zelfs dat Nederland bindende contracten afsluit met het WEF. Waarover deze contracten gaan blijft onbekend, net zoals wat er precies in de door het WEF gecoördineerde Great Reset projecten en de Great Reset Portal gebeurt.

  Tot voor kort werd het bestaan van de rol van het WEF als een coördinerende instelling in de wereldpolitiek afgedaan als een onzinnige complottheorie. Dit is nu niet langer mogelijk. Kijk daarvoor hier en hier.

  Evenmin kan nog langer ontkend worden dat Nederlandse bewindspersonen en ambtenaren een belangrijke rol vervullen in projecten die deze revolutionaire omwenteling moeten bewerkstelligen. De vraag is waarom ze dit doen, en wat men ermee wil bereiken.

  Niets van dit alles is ooit in het Nederlandse parlement aan de orde gesteld. Nooit zijn er verkiezingen over gehouden. Nooit is er zelfs maar een serieus publiek debat over geweest. Geen minister heeft verantwoording afgelegd over zijn/haar rol in projecten van het WEF. De wereldwijde transformatie die men nastreeft ging aan de Nederlandse kiezer voorbij.

  Het wordt tijd dat er over de rol van het WEF in de vormgeving van de toekomst van Nederland openlijke discussie plaatsvindt daar waar het hoort: in het Nederlandse parlement. Verder zou onderzoek door journalisten en wetenschappers naar deze nagestreefde revolutionaire omwenteling moeten worden gestimuleerd in plaats van gefrustreerd.

  Een debat hierover in de Tweede Kamer is broodnodig want onze volksvertegenwoordigers zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan ons, de soevereine Nederlandse bevolking, en niet aan allerlei internationale organisaties, globalistische instellingen en multinationals.

  Daarom eisen we dat de Tweede Kamer een duidelijk antwoord afdwingt van de regering op bovenstaande vragen. Hoe?

  Door de Kamer expliciet te vragen afstand te nemen van het Great Reset Initiative van het World Economic Forum.

  En daarnaast te eisen dat onze regering voortaan initiatieven en plannen die van grote invloed zijn op onze samenleving (zoals Build Back Better) eerst (!) bespreekt met de Tweede Kamer voor ze internationaal te entameren. Want zo hoort dat in een fatsoenlijke democratie!

  Klik hier voor meer informatie over het vervolg van dit burgerinitiatief voor een Build Back Better Debat.

  0 reacties :

  Een reactie posten