BOERENPROTEST – ONDERLIGGENDE AGENDA VAN DE OVERHEID WORDT STEEDS MEER ZICHTBAAR

Datum:
 • woensdag 13 juli 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  HET KLOPT NIET  BOERENPROTEST – ONDERLIGGENDE AGENDA VAN DE OVERHEID WORDT STEEDS MEER ZICHTBAAR

  door  | 12 jul 2022 | 

  Na twee jaar wappie-protesten hebben de boeren het stokje (tijdelijk) overgenomen. En hoe! Op ongekende schaal en zelfs met humor laten ze zien dat de overheid hun respect niet langer verdient. Hoewel er reden is om het niet eens te zijn met de bio-industrie, staat het Nederlandse volk in grote getalen achter de boeren. Recentelijk hebben de boeren zelf oplossingen aangedragen voor een diervriendelijkere industrie. Op 6 juli werd het “groenboerenplan, dat alle boeren perspectief moet bieden” aangeboden aan minister van der Wal.1,2

  “Er is een mogelijkheid dat alle boeren een toekomst hebben in Nederland. Sterker: er zijn dan mogelijk zelfs meer boeren nodig. Maar dat vraagt wel om een andere aanpak, waarbij eigenlijk het hele landbouwsysteem op de schop moet, stelt een groep van zo’n 2.500 biologische boeren.” – Nu.nl3

  Het is onwaarschijnlijk dat het ‘Groenboerenplan’ er komt, want de politici zijn bezig met dezelfde agenda’s als waar de wappies tegenaan liepen: onder andere die van het World Economic Forum, en de Verenigde Naties.

   

   

  DE OVERHEID TEGEN DE BEVOLKING – EEN HERHALING VAN STAPPEN

  De strategieën van de overheid om hun plannen door te voeren zijn inmiddels bekend. De overheid heeft een plan die ze er nooit en te nimmer doorheen zou kunnen krijgen als ze dat op een eerlijke, democratische manier zou doen. Dus creëert ze een crisis. In dit geval is het niet de Covid-19 crisis, maar een stikstofcrisis. En ze heeft de oplossing al klaarliggen om die crisis te bestrijden, namelijk: de boeren onteigenen.

   

   

  EEN VERZONNEN CRISIS

  Veel boeren denken dat de “stikstofcrisis” een verzonnen crisis is, en dat het alleen maar gaat om hun land, dat beschikbaar moet komen voor drie dingen: het bouwen van woningen, het bouwen van opvangcentra voor asielzoekers, en uiteindelijk voor Tristatecity.4,5,6,7 Is de geplande onteigening van de boeren onderdeel van de 2030 – agenda? Wat is de 2030-agenda? Op de pagina ‘Verenigde naties’ vindt u hier meer informatie over, evenals een prachtig interview met Rosa Koire die uitlegt wat deze agenda inhoudt, en een interview met Rypke Zeilmaker over ‘Tristate City’.

   

   

  GROTE BEDRIJVEN HEBBEN VRIJ SPEL – DE BOEREN MOETEN VERDWIJNEN

  Milieudefensie onderzocht de klimaatcrisis. Wat blijkt? De grootste vervuilers doen niets om stikstof-uitstoot tegen te gaan. En erger nog, ze zijn het ook niet van plan ook, want ze krijgen vrij spel van de overheid.

  “In het Klimaatakkoord van Parijs spraken wereldleiders af dat de wereld behoed moet worden voor gevaarlijke klimaatverandering. Dat betekent dat de uitstoot van CO2 vóór 2030 met de helft moet zijn verminderd. Dit geldt ook voor bedrijven, zo bevestigde de rechter in de Klimaatzaak die wij wonnen van Shell.
   
  Wij vroegen daarom aan 29 andere grote bedrijven om een klimaatplan in te leveren. We hebben deze plannen laten doorrekenen en een Klimaatcrisis-Index laten opstellen. Dat is een ranglijst die laat zien hoe goed of hoe slecht de bedrijven het doen. En wat blijkt: géén één van deze bedrijven heeft een goed klimaatplan”
  . – Milieudefensie8

  Boeren daarentegen hebben jarenlang moeten investeren om hun boerderijen aan te passen vanwege stikstof-beleid.

   

   

   

  ER WORDT NIET GELUISTERD

  De klacht van de boeren, de coronademonstranten, de huisartsen, de toeslagenouders en nog een hele rits andere bevolkingsgroepen is dat er niet wordt geluisterd naar de burgers. Johan Remkes is aangewezen als bemiddelaar die de gesprekken tussen boeren en de politiek moet leiden. Remkes was burgemeester van den Haag en stond tijdens de Covid-demonstratie’s buitenproportioneel en excessief geweld toe. Bovendien gaf hij leiding aan de commissies die de absurde stikstofnormen vastgelegd hebben.9

  Premier Rutte steekt zijn kop in het zand, doet alsof een reeds gestrande poging wel goed gaat komen.

   

  HET PLAATJE WORDT STEEDS DUIDELIJKER

  De protesten van de boeren maken veel (opnieuw) duidelijk, voor een steeds groter wordende groep Nederlanders:

  • Het stikstof-beleid is gebaseerd op rekenmodellen die niet kloppen

  • De politie beschermt de overheid in plaats van de burgers. De politie-top in Friesland – en elders in Nederland – is corrupt

  • De Tweede Kamer komt op voor onduidelijke en onderliggende belangen, in plaats van de belangen van het volk

  • Mark Rutte is niet bezig met de belangen van het volk maar (achter de schermen) met foodhubs… de agenda van het WEF

  • De burger is het zat en nieuwe initiatieven krijgen momentum. We kunnen bijvoorbeeld direct van de boer afnemen!

   
  Voor degenen die wél willen luisteren naar de boeren: in de buitenlucht, en in een prachtige oude boerderij hieronder twee opties. Daaronder zullen we nader ingaan op de bovenstaande punten, en eindigen met een lijst van directe verkooppunten voor kakelvers boeren lekkers! Laten we vooral niet vergeten dat het voedsel gaat.

   
  1. Boer geeft toespraak in de buitenlucht: https://lnkd.in/ehD99id5

  2. Twee boerinnen en Gideon van Meijeren in gesprek in een prachtige oude boerderij.
   

   

   

  HET KLOPT NIET

  Dankzij de boeren wordt er veel duidelijk.
   

  I. HET STIKSTOFBELEID IS GEBASEERD OP REKENMODELLEN DIE NIET KLOPPEN

  De doorsnee burger denkt misschien dat wij een stikstof-probleem hebben. Maar is dat zo? Het is telkens een herhaling van stappen. Er wordt een probleem gecreëerd, en de overheid komt met een “oplossing”, die de bevolking nooit accepteren als zij er niet van overtuigd zou zijn dat er een crisis is – die veelal of niet bestaat, of zwaar overtrokken is.
   
  De “stikstofcrisis” rammelt aan alle kanten:

  • Pieter Omtzigt maakt brandhout van de stikstofplannen van het kabinet. “Er is helemaal geen wet die provincies kan dwingen om zich aan de stikstofplannen van het kabinet te houden, maakt Pieter Omtzigt op uit ‘ontluisterende antwoorden’ op zijn kamervragen. Er is alleen een wet die uitgaat van een reductie van 50 procent in 2030, niet 74 procent in 2035.” Met andere woorden er is geen wettelijke grondslag voor de plannen van het kabinet.

  Meer uitleg: https://www.blckbx.tv/binnenland/pieter-omtzigt-maakt-brandhout-van-stikstofplannen-kabinet
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/11/stikstofplannen-rutte-iv-geen-respect-voor-de-rechtsstaat-a4136120

  • Wouter Aukema legt een bom onder de stikstof-plannen van het kabinet: uit WOB-verzoeken blijkt dat de input – de tellingen van het aantal koeien – van de stikstof-berekeningen niet kloppen. Is er gefraudeerd?

  Meer uitleg: https://www.blckbx.tv/binnenland/onderzoekers-leggen-bom-onder-stikstofplannen-kabinet

  • Prof. dr. Han Lindeboom, verbonden aan de Universiteit van Wageningen is gepromoveerd op stikstof en richtte als actief D66-lid de focusgroep Stikstof op om dit te onderzoeken. Hij stelde vast dat de stikstof rekenmodellen van het RIVM niet kloppen. Het RIVM is een onbetrouwbaar instituut.

  Verhelderend interview te beluisteren op https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom

  • Chemicus dr. Jaap Hanekamp maakte een video over twee discutabele pijlers onder het stikstofdebat: de kritische depositiewaarden en het rekenmodel Aerius. HET KLOPT NIET.

  Te bekijken op https://www.blckbx.tv/binnenland/kijktip-chemicus-dr-jaap-hanekamp-werpt-licht-op-stikstofdebat
   

   

  II. DE POLITIETOP IS CORRUPT

  Er is niet veel over van een gezonde democratie, en demonstraties zijn een logisch gevolg. Maar zowel bij de boeren als de mensen die tegen de corona-maatregelen demonstreerden hebben we gezien dat de politie zeer gewelddadig optreedt. Nils Melzer, VN-rapporteur voor foltering, heeft recentelijk in een vernietigend rapport de Nederlandse politie beschuldigd van marteling.10,11Dat is niet niks. Hij eiste een onderzoek, maar het rapport werd simpelweg van tafel geveegd.
   
  Nederlandse politici liegen en bedriegen op grote schaal, en vele Nederlanders zijn daar de dupe van. Er is veel ontevredenheid in de maatschappij, en met zoveel politiegeweld kunnen we erop wachten dat het een keer fout gaat. Het heeft een haar gescheeld of dat was afgelopen dinsdag 5 juli het geval, toen de politie gericht heeft geschoten op een jonge boer. Het rapport van Nils Melzer kan worden aangevuld met een poging tot doodslag, wat is vastgelegd op een filmpje dat viraal ging. Voor degenen die het nog niet hebben gezien: Klik hier
   

  “Dat de politie gericht schiet op boeren, zonder dat er sprake is van acuut gevaar, is al zeer zorgwekkend. Dat de politie dit probeert te verdoezelen en er glashard over liegt, toont aan dat er geen sprake is van een incident, maar van een corrupt systeem.” – Gideon van Meijeren12

   
  De politie begaat een onbegrijpelijke daad door te schieten, maar het is minstens zo erg zij liegt en de illusie wekt dat de politie schoot uit zelfverdediging, door te beweren dat Jouke met de tractor “op hen in reedt”.13 Om haar ongeloofwaardige verhaal kracht bij te zetten werd de boer even later gearresteerd op verdenking van doodslag. Dus niet de agent, maar de boer wordt door de politie geframed als de schuldige. Wow..
   

   

  III. DE TWEEDE KAMER VERZAAKT HAAR PLICHT ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGING

  Het verzoek van Caroline van der Plas (BBB) voor een spoeddebat naar aanleiding van dit incident wordt niet aangenomen.14 De leden van de Tweede Kamer willen het niet hebben over het beeldmateriaal dat aantoont dat de Nederlandse politie keer op keer haar boekje totaal te buiten gaat, en burgers in gevaar brengt. Dit is uitermate bizar, temeer omdat er kortgeleden wél een spoeddebat plaatsvond over een incident waarin CDA-lid aangaf dat “de boeren” naar zijn huis waren gegaan. Dit was een leugen. Later gaf hij toe dat er één vrouw was geweest.15

  Het negatief framen van de boeren, het ontwijken van verantwoordelijkheid over de rare gang van zaken. De moties, die keer op keer de belangen van de burger verwerpen, maken het grotere plaatje duidelijk.

  Als onze voedsel-, en energievoorziening niet de eerste prioriteit van de Nederlandse overheid is, zoals blijkt uit de verworpen motie van Omtzigt, wat is dat dan wel?
   
  De mensen beginnen te zien dat de regering is geïnfiltreerd door het World Economic Forum – en dat deze instantie in samenwerking met de 2030 agenda bezig is met het “omvormen van de democratie”. Het gevecht dat de boeren nu voeren gaat verder dan een gevecht tegen de Nederlandse overheid. Het is een NEE tegen de plannen om de wereld om te turnen in een wereldwijd gecontroleerde dictatuur. Meer info: WEFVN.
   

   

  IV. MARK RUTTE IS BEZIG MET FOODHUBS – ONDERDEEL VAN DE DE AGENDA VAN HET WORLD ECONOMIC FORUM

  De Nederlandse politiek heeft haar ziel aan de duivel verkocht. De democratie is ziek, maar ‘waarheid’ valt er niet onder te krijgen. Niet alleen in Nederland blijven de boerenprotesten onopgemerkt. Wereldwijd krijgen ze aandacht en zelfs navolging. In de onderstaande video staat een fragment van Mark Rutte over de van het WEF. Luister vanaf 2:02 min. naar Mark Rutte over de ‘Foodhubs’.

  Sky News Australia: “Nederland glijdt onder Rutte af naar dictatuur”- met Mark Rutte over de transitie van de agrarische sector naar WEF-Foodhubs. Met dank aan CSTV voor de ondertiteling.

   

   
  Wat zou er verkeerd zijn aan ‘Foodhubs’?

  Foodhubs zijn een onderdeel van de plannen van het World Economic Forum. We hebben al veel geschreven over de ziekelijke ideeën van haar oprichter Klaus Schwab die naar eigen zeggen alle overheden heeft geïnfiltreerd. Controle over voedsel is in feite controle over de mensheid. En dat is waar deze megalomaan op uit is. Meer info: pagina World Economic Forum

  Het WEF heeft overigens niet alleen overheden geïnfiltreerd, maar ook het bedrijfsleven, universiteiten, en de media. Rutte deelde in 2021 tijdens een on-line meeting mee dat het ‘Global Coordinating Secretariat (GCS), wat dient als centrum voor de “wereldwijde voedsel innovatie” werd gevestigd in de universiteit van Wageningen.16 De voorzitter van de universiteit van Wageningen, Louise Fresco is ook verbonden aan het WEF, evenals een hele rits andere politici en “strategische personen”.17,18,19
   
  En het WEF zou meer kennis hebben over het produceren van voedsel dan onze boeren zelf? De eerste tekenen van dit wereldwijde plan zijn desastreus.
   
  De drie stadia van een “honeytrap” circuleert op twitter.20
   

   

   

  V. DE BURGER KAN DIRECT VAN DE BOER AFNEMEN!

  De strijd van de boeren gaat verder dan stikstof. Het gaat om onze vrijheid, soevereiniteit en het behoud van grondrechten. Wie zich afzet tegen de overheid, zet zich af tegen het WEF, de UN, de WHO en andere NGO’s die overheden aansturen en een coup plegen ten behoeve van een wereldwijd, onrechtmatig terreurbewind.

   
  Wat kunt u doen?

  U kunt de boeren steunen door een boerenzakdoek te dragen of een omgekeerde vlag op te hangen, door uzelf te informeren en informatie te verspreiden – deel dit artikel alstublieft – en vooral ook door producten direct van de boeren af te nemen.

  U kunt de petitie tekenen: https://citizengo.org/nl/ot/208380-petitie-laat-onze-boeren-niet-ten-onder-gaan

  Het moment is daar om te gaan staan voor wat we zelf willen en dat in de wereld te zetten. Na de Covidcrisis en de stikstofcrisis zullen we te maken krijgen met een energiecrisis, een voedselcrisis, een economische crisis, en meer. Het ziet ernaar uit dat we en heftige winter tegemoet gaan en hoe korter de lijntjes naar ons voedsel des te beter.

  U kunt hier een lijst downloaden met linken naar websites waar boeren, molenaars, imkers, telers, bakkerijen en stalletjes aan de weg te vinden zijn.
   
  Ten slotte dit prachtige filmpje – laten we nooit vergeten dat bewustzijn de eerste stap is. Het is nodig dat we de illusie dat de overheid ons goedgezind is op dit moment loslaten. Decentrale, onderlinge samenwerking is uiterst belangrijk.
   

   

   
  Bronnen:

  1. https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2500-boeren-komen-met-plan-om-landbouwcrisis-op-te-lossen-minder-stikstof-en-zonder-kunstmest~bf8bec53/
  2. https://drive.google.com/file/d/1pF3Z3V6gJ484rQzDxKiGm_B4ifXb5s0r/view
  3. https://www.nu.nl/politiek/6210784/kabinet-positief-over-plan-biologische-boeren-hier-willen-we-naartoe.html
  4. https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/835056/provincie-denkt-aan-immense-uitbreiding-stroe-25-000-woningen
  5. https://twitter.com/JuisteAntwoord/status/1544703739679936516
  6. https://www.tristatecity.nl/
  7. https://www.interessantetijden.nl/2021/04/20/tristate-city-aast-op-fryske-grun-sdg-10-11/
  8. https://milieudefensie.nl/actueel/klimaatcrisis-index-grote-vervuilers-scoren-allemaal-een-onvoldoende
  9. https://www.telegraaf.nl/nieuws/772243172/boze-boeren-gaan-door-acties-zoals-nederland-nooit-eerder-heeft-gezien
  10. https://nltimes.nl/2022/01/04/un-rapporteur-alleges-police-brutality-dutch-coronavirus-protests
  11. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27178
  12. https://twitter.com/GideonvMeijeren/status/1544465241676939264
  13. https://twitter.com/POL_Fryslan/status/1544434501648105480
  14. https://www.youtube.com/watch?v=v4c0XXnYtLg
  15. https://www.ninefornews.nl/kijk-cda-kamerlid-geeft-schoorvoetend-toe-dat-er-helemaal-geen-boze-boeren-op-bezoek-zijn-geweest/
  16. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/28/mondiaal-centrum-voor-voedselinnovatie-naar-nederland
  17. https://www.wur.nl/en/newsarticle/New-global-coordinating-CCAFS-office-launched-in-Wageningen.htm
  18. 
  https://www.weforum.org/agenda/authors/louise-fresco
  19. https://www.weforum.org/partners/
  20. https://twitter.com/NerumWim/status/1546933358453735425

   

   

  Over de auteurs:
  Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en maakt deel uit van het kernteam van Vaccinvrij

  Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

   

  0 reacties :

  Een reactie posten