Boeren teleurgesteld over uitblijven politieke steun in ’agrarische hoofdstad’ Hollands Kroon. Nieuwe tractoreninvasie niet uitgesloten

Datum:
 • dinsdag 19 juli 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • Hollands Kroon - ANNA PAULOWNA

  De afdeling Hollands Kroon van boerenbelangenorganisatie LTO Noord heeft woensdag een gesprek over stikstof met wethouder Robert Leever van Hollands Kroon.


  Mike Deutekom 19-7-2022


  Daarbij schuiven ook jonge agrariërs aan, laat voorzitter Wim Mostert van de LTO Noord-afdeling weten.


  De achterban van Mostert is teleurgesteld over een groot deel van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Dit nadat tijdens de vergadering op 14 juli een - door het CDA ingebrachte - motie waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om bij de provincie te pleiten voor maatwerk voor de agrarische bedrijven in de gemeente, niet werd aangenomen. Alleen het CDA (vier zetels) en Lada (één zetel) stemden voor, de overige fracties (twintig zetels) stemden tegen. Iets wat volgens de boeren niet past bij een gemeente die zich profileert als ’de agrarische hoofdstad van Nederland’.


  „Afgelopen 30 juni stonden we in grote aantallen in Anna Paulowna om onze zorgen te uiten over de Haagse shit die over ons gestort wordt, met als klapper de ’richtinggevende’ kleurplaat van frau (minister; red.) Van der Wal. Daarbij hebben we een motie ingebracht die door partijen omarmd kon worden en waarmee er een statement vanuit Hollands Kroon, de zogenaamde agrarisch hoofdstad, kon komen om de agrarische sector te steunen en afstand te nemen van dit wanbeleid”, laten de boeren weten in een bericht.


  „Het CDA heeft onze motie omarmd en deze donderdagavond 14 juli ingebracht, waarna er over gestemd is. Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) had met zijn acht zetels het verschil kunnen maken, maar deed dat als nieuwe partij die de agrarische sector toch goed vertegenwoordigd had in zijn verkiezingsprogramma niet. Komende woensdag vind er nog een gesprek plaats tussen wethouder Leever (OHK) die de agrarische zaken en visserij in zijn portefeuille heeft en LTO en zal dit nog eens op de agenda komen. Mocht ook dit tot een teleurstellende reactie leiden dan lijkt het ons zeer gepast om onszelf nogmaals in grote getale te laten zien in Hollands Kroon, zodat de beste raadsleden ons persoonlijk uit mogen leggen wat wij hebben aan een coalitie die praat over agrarische hoofdstad en vervolgens duikt als de agrarische sector steun verlangt!”, aldus de agrariërs in het bericht.


  Volgens Wim Mostert wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. „Ik heb van het weekend al even met de wethouder gesproken. We gaan met hem praten over een stappenplan hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Het niet ondersteunen van de motie is volgens de wethouder gedaan om ’politieke redenen’. Het doel wordt onderschreven. Alleen, omdat er een aantal sectoren zoals de visserij niet wordt genoemd, koos een meerderheid van de gemeenteraad ervoor om de motie niet te ondersteunen. Dat is jammer, maar als we de steun maar wel krijgen. We zullen zien hoe het woensdag verloopt.”


  Wethouder Leever zegt zowel met de agrarische sector als met de provincie - die het stikstofbeleid straks handen en voeten moet geven - in overleg te zijn. „We bereiden ons voor op de ’gebiedstafel’, waar de provincie de gebiedsgerichte aanpak wil vormgeven. Dat doen we als gemeente samen met de sector. Dat staat ook in het coalitieakkoord, waarin we zeggen te streven naar een toekomstbestendige agrarische sector. Dat willen de agrariërs ook, in de sector zit veel innovatiekracht over hoe bedrijventoekomst bestendig te maken.”

  Betrokken

  Volgens Leever betekende het niet steunen van de motie niet dat de andere partijen naast het CDA en Lada minder betrokken zouden zijn bij de boeren. „Al die andere partijen zijn ook enorm betrokken bij dit dossier. We zien de problemen en onzekerheid die het stikstofprobleem veroorzaakt bij de boeren. De meerderheid van de raad stemde tegen omdat er ook andere sectoren met problemen zijn die niet werden genoemd, zoals de visserij. Maar misschien was dat niet handig.”

  „Als college hanteren we in elk geval het motto ’geen woorden maar daden’. We hoeven niet mee te huilen, maar willen steun bieden in daden. Binnenkort komen we met een overzicht richting de gemeenteraad over welke stappen we al hebben gezet om samen met de sector te komen tot een toekomstig bestendige landbouw in Hollands Kroon. Want we willen ook in de toekomst die agrarische hoofdstad zijn en blijven.”


  Noordhollands Dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  De meest verantwoordelijke partijen voor het afbraakbeleid zijn ook in deze Gemeente Groen Links en de PvdA. Het soort is in staat om ons te storten in een zeer koude hongerwinter.

  Een reactie posten