Case study: Britse ‘ESG‘ miljardair achter Amerikaanse klimaatregelgeving, rechtszaken en campagnes.

Door: Government Accountability & Oversight.

Vertaling: Martien de Wit.

De website Government Accountability & Oversight (GAO) publiceerde onlangs een onderzoek dat de breedte en diepte onthult van een campagne door zogenaamde ESG-beleggers* – en één belegger in het bijzonder – die honderden miljoenen dollars kost en beleggers de vrees aanjaagt dat hun activa waardeloos zouden kunnen worden, of bijna waardeloos, als gevolg van ongunstige resultaten van regelgevingsgeschillen en onvermijdelijke klimaatrechtszaken.

De campagne lijkt te zijn bedoeld om beleggers aan te zetten tot investeringen in entiteiten met een ‘ESG‘-rating, waarop deze activistische beleggers hebben gewed en die deel uitmaken van een financiële ‘zeepbel’. Een zeepbel die zelfs vóór de recente ineenstortingen van de aandelenmarkten al snel aan het leeglopen was.

Een belangrijk onderdeel van deze campagne, zoals beschreven in de studie “DISCLOSING THE REAL “CLIMATE RISK”: CASE STUDY: UK “ESG” Billionaire Behind U.S. Climate Regulatory, Litigation Campaigns,” is regelgeving door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Na een campagne waarin een investeerder meer dan twintig miljoen dollar heeft geïnvesteerd, heeft de SEC aan president Biden de gewenste regel voorgesteld. De commentaren op die regel moeten vandaag worden ingediend.

Het onderzoek is opgenomen of er wordt anderszins naar verwezen in de opmerkingen van GAO die bij de SEC zijn ingediend. Lees het volledige rapport hier.

Hoofdlijnen

 • Nieuw onderzoek laat zien hoe tientallen miljoenen dollars door een Britse investeerder worden gebruikt voor de financiering van campagnes voor ‘klimaatopenbaarmaking’ die nu Amerikaanse bedrijven bedreigen door voorgestelde regels van Biden’s SEC en voor de ondersteuning van Amerikaanse klimaatgeschillen, ondanks ontkenningen van subsidieontvangers dat fondsen worden gebruikt voor activiteiten die op de VS zijn gericht.

 • De agenda heeft miljarden laten vloeien naar ‘ESG‘-beheerders – die investeren in bedrijven met (of die dat beweren) milieu-, sociale en corporate governance‘ -prioriteiten. Dit heeft bijgedragen tot het ontstaan van een ESG-‘zeepbel’ die nu snel aan het leeglopen is.

 • Het voeren van ESG-campagnes heeft de schijn van een grootschalige, geraffineerde zelfverrijkingsoperatie.

 • Een zelfbenoemde ‘opportunistische activistische’ hedgefund ESG-belegger belichaamt, leidt de praktijk en financiert campagnes die zijn ontworpen om investeringen weg te jagen van niet-ESG-bedrijven; ‘beschrijft activisme als een instrument om zijn investeringen te beschermen’.

Belangrijke punten

 • De Britse miljardair en ESG-hedgefondsmanager Sir Christopher Hohn heeft tientallen miljoenen dollars naar de klimaatbelangenindustrie gedirigeerd om investeringen naar ESG te leiden.

 • Hohn financiert via een netwerk van groepen een wereldwijde infrastructuur ter ondersteuning van klimaatgeschillen.

 • De winsten van Hohn’s hedgefondsoperatie worden vanuit het VK gebruikt om ESG, klimaatrisicoverklaringen en klimaatgeschillen te financieren, bijvoorbeeld in de VS.

 • Ondanks beweringen van begunstigden dat Hohns liefdadigheidsinstelling “een strikt beleid voert tegen het financieren van activiteiten die verband houden met rechtszaken in de VS”, worden fondsen die zijn toegekend aan een Nederlandse groep die zwaar wordt gefinancierd door Hohn, vervolgens doorgesluisd naar Amerikaanse begunstigden die een centrale rol spelen in de Amerikaanse industrie van klimaatgeschillen.

 • De stichting van Hohn houdt strategisch toezicht op de ontvangers en naar begunstigden van de tweede of derde orde.

 • Ondanks een succesvolle imagocampagne als ‘ethisch belegger’ omschreef Sir Christopher zijn aandeelhoudersactivisme onlangs als “eerder opportunistisch dan fundamenteel”; hij beschrijft activisme “als een instrument om zijn investeringen te beschermen”.

 • Een hooggeplaatste Chinese communistische functionaris fungeert als ‘onafhankelijk klimaatadviseur’ voor de campagne van Hohn.

 • Dit ‘filantropisch’ activisme wordt redelijkerwijs gezien als een historisch succesvolle marketing- en imagocampagne die Hohns ESG-beleggingsfonds ten goede komt en de waarde van zijn holdings doet stijgen

 • Hoewel het pleidooi voor het beleid als liefdadigheid wordt opgevat, kunnen ‘klimaatinformatie’ en klimaatgeschillen, net als alle ESG-campagnes, het best worden gezien als noodzakelijke ondersteuningsmechanismen voor de door een bepaalde beleggersklasse gekozen beleggingsportefeuille.

***

*ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een bedrijf of een belegging.

***

Bron hier.