Professor Bhakdi: Genetische manipulatie in routine-vaccinaties zal leiden tot grootste ramp ooit!

Datum:
 • vrijdag 17 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Net als voorheen eist het experiment van de op genen gebaseerde Covid-vaccins op mensen de gruwelijkste slachtoffers.


  17-6-2022


  Er zijn ontelbare gewonden, doden en sterfgevallen geregistreerd. Toch wordt nu de weg vrijgemaakt voor de toepassing van genetische manipulatie in routine-vaccinatieprogramma’s. Professor Sucharit Bhakdi is er zeker van: dit zal een ramp van onbeschrijflijke omvang inluiden. Hij doet een beroep op alle artsen wereldwijd om tot bezinning te komen en de fout van de Covid-vaccinaties in geen geval te herhalen, bericht Report24.news.

  Het menselijk immuunsysteem is een wonder van de natuur. Zijn aangeboren vermogen om onderscheid te maken tussen zichzelf en niet-zelf beschermt zijn drager op betrouwbare wijze tegen ziekten van allerlei aard. Terwijl gezonde lichaamscellen ongemoeid blijven, worden kankercellen of cellen die gevaarlijke ziekteverwekkers bevatten geëlimineerd. Het voormalige hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz stelt dat het vandaag de dag heel goed zou gaan met de mensheid. Als de WHO en de zogenaamde gezondheidsdeskundigen zich er niet voortdurend mee zouden bemoeien.

  Destructieve auto-immuunprocessen zijn het zekere gevolg

  Beste vrienden! Beste collega’s wereldwijd! Meer dan een jaar geleden hebben wij geprobeerd de wereld te waarschuwen voor de verschrikkelijke gevaren van de op genen gebaseerde Corona-injecties. Wij wezen erop dat ons immuunsysteem onvermijdelijk zal reageren tegen de cellen die het virale eiwit produceren. Destructieve auto-immuunprocessen zijn het zekere resultaat. Bovendien heeft het spike-eiwit zelf giftige eigenschappen. Over het geheel genomen leek de beslissing om het gevaarlijke eiwit, het spike-eiwit, tot het zwaartepunt van de bewerking te maken ongelooflijk dom, ongelooflijk onbezonnen. De slechte gevolgen waren met absolute zekerheid te voorspellen. Het programma was dus van meet af aan gedoemd te mislukken.

  Anderhalf jaar later heeft het menselijk experiment wereldwijd de meest afschuwelijke slachtoffers geëist. Het experimentele veld is bezaaid met talloze gewonden, doden en stervenden – zoveel zelfs dat er stemmen opgaan, zelfs onder de meest fervente voorstanders en gelovigen, die de veiligheid van de injecties eigenlijk in twijfel trekken. De virus-spike, stekel, kristalliseert zich uit als de mogelijke hoofdschuldige van de ontelbare bijwerkingen. Dat is heel logisch. Als u uw eigen cellen een levensbedreigend eiwit laat maken, een viraal eiwit, dan zit u in de problemen. Ernstige problemen. Dodelijke problemen.

  Een campagne voor genetische manipulatie in klassieke vaccins is op komst

  Maar sluit nu uw ogen, en luister goed. Hoor nu de alarmbellen in uw oren rinkelen! Realiseert u zich nu dat het besluit, het besluit om het spike-eiwit op het vaandel van deze misdadige campagne te zetten, helemaal niet overmoedig was. Het was helemaal niet overmoedig. Nee, het was absoluut briljant! Waarom? Omdat de wereld nu – en daar hoort u ook bij – afgeleid is. Al uw aandacht gaat uit naar het gevaarlijke spike-eiwit. Hieruit volgt logischerwijze dat het gevaar specifiek is voor Coronavaccins. Conclusie: Oké – laten we dan maar Corona op ijs zetten! Laten we misschien zelfs een einde maken aan de nep-pandemie, zelfs met Lauterbach op de achtergrond. De wereld zal opgelucht ademhalen.

  Maar – let goed op! Want dit is wat er komen gaat. Tezelfdertijd zullen uw deskundigen in Berlijn zeggen: “De Corona-campagne heeft een ongelooflijk waardevol doel gediend! Want het heeft aangetoond dat de revolutionaire mRNA-technologie voor genetische manipulatie in principe werkt! Zoals de bedoeling is, wekken de vaccinaties de aanmaak van specifieke antilichamen tegen het spike op! Hart, wat wil je nog meer? De ethiek roept nu: in naam van de mensheid moet de wereld profiteren van deze wetenschappelijke mijlpaal! Scholz vliegt de wereld rond om dit te verkondigen: middelen op basis van genen moeten routinevaccinatie en vaccinatieprogramma’s verrijken – routinevaccinatieprogramma’s! De risico-batenverhouding van deze gevestigde vaccinatieprogramma’s staat nu al buiten kijf. En als er niets gevaarlijks is, zoals het corona-spike-eiwit, dan zal de boel niet weer in de war geschopt worden. Succes is voorgeprogrammeerd.

  Volledige goedkeuring zonder veiligheidstests

  En houdt dus uw oren en ogen wijd open – de weg wordt nu gebaand, nu u hier zit te luisteren – de weg wordt nu gebaand voor de onmiddellijke, volledige goedkeuring van genetisch gemanipuleerde injecties, zogenaamde vaccins, zodra die beschikbaar komen voor elke goedgekeurde, aanbevolen, conventionele vaccinatie in de wereld. Griep, mazelen, bof, hepatitis – noem maar op, u zult het krijgen! En wel onmiddellijk. Zonder dat er preklinische, d.w.z. voor mensen uit te voeren, veiligheidstests nodig zijn. De inentingen zijn volledig goedgekeurd en worden aanbevolen. Wij hebben geen veiligheidstest meer nodig. Niet op dieren, en niet op mensen. En dat is nog niet alles. De lipide nanodeeltjes met hun zeer gevaarlijke, zeer ontstekingsbevorderende eigenschappen, deze deeltjes die nog nooit voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd, worden heel snel en stiekem de criminele goedkeuringshandel binnengesmokkeld. Zij worden automatisch goedgekeurd. Om uw kinderen te doden. Een schandaal van bijna onvoorstelbare omvang en met onmetelijke gevolgen staat op het punt op ons te worden losgelaten.

  Dokters! Jullie hoeders van de moderne geneeskunde! Bewakers van wetenschap en rede! U, collega’s, hebt de plicht tegenover onze patiënten om de basiskennis van de geneeskunde nu uit de diepste krochten van uw geheugen op te roepen! Doet u dit maar! Herinnert u zich het raadsel dat de grote geesten van de immunologie een halve eeuw geleden bezighield: Hoe maakt ons immuunsysteem onderscheid tussen zelf en niet-zelf? Waarom laat ons immuunsysteem gezonde cellen met rust, maar valt juist die cellen aan zodra er vreemde ziekteverwekkers, virussen, in zitten? Hoe kunnen niet-zelf, virussen, in de cellen herkend worden? En het immuunsysteem ertoe brengen zich tegen onszelf en cellen van ons eigen lichaam te keren, om onze cellen te vernietigen? Denk aan de sensationele uitleg over hoe dit werkt! Voor deze ontdekkingen werden Nobelprijzen toegekend, en niet één – verscheidene!

  Bedenk dat de immuuncellen, de lymfocyten, een ongelooflijke vermenigvuldiging van hun herkenningsfunctie ondergaan naarmate het kind zich in de baarmoeder ontwikkelt! Ze zien er allemaal hetzelfde uit, als zandkorrels op een wit strand. Maar elke korrel, elke cel ziet en herkent iets anders. Men herkent een bouwsteen die bij mij, bij het ik, hoort. Zo is het ook in het lichaam van de baby. Een ander herkent een bouwsteen van iets dat niet in de baby voorkomt – virus, bacterie enzovoort. Welke cel verantwoordelijk wordt voor wat volgt uit een zuiver willekeurig principe. Een beetje zoals roulette: als een balletje op een zwart nummer terechtkomt, herkent de cel zichzelf. Als men op een rood cijfer terechtkomt, herkent men iets vreemds. Zonder dat de vreemdeling zelfs maar in het lichaam van het kind behoeft geweest te zijn.

  Het grote wonder is dat naarmate de baby rijper wordt in de baarmoeder, zelfreactieve cellen, van het zelf – ik herken mijzelf – uit de machinerie van het immuunsysteem worden geworpen. Immuuncellen die zichzelf willen en zouden aanvallen worden tot zwijgen gebracht of voor het leven uitgeschakeld. In ongelukkige gevallen, als er iets mis gaat, ontstaat er een auto-immuunziekte. Wanneer er cellen uit de deken komen die tegen de lever reageren, ontstaat auto-immuun hepatitis. Wanneer er cellen uit de deken komen die tegen de alvleesklier reageren, ontstaat auto-immuunziekte.

  De WHO luidt de grootste door de mens veroorzaakte catastrofe in die men zich kan indenken

  Maar daardoor even wonderbaarlijk en levensreddend: immuuncellen die reageren tegen vrijwel alles wat niet van zichzelf is, niet alleen het Corona spike-eiwit, zijn vanaf de geboorte aanwezig en klaar om in actie te komen als zij uitgedaagd worden. Wanneer Corona opduikt, staat het anti-Corona team op. Wanneer de griep de kop opsteekt, staat het anti-griepploegje op. Enzovoort, enzovoort. En met elke training wordt een team sterker en sterker. De volgende keer dat zij elkaar ontmoeten, kan het respectieve virus zó snel in bedwang worden gehouden en neemt de natuur zijn gezegende loop. Het zou vandaag de dag heel goed gaan met de mensheid, als die vermaledijde WHO en de slechte gezondheidsdeskundigen zich er niet onophoudelijk mee bemoeid hadden. Zij staan nu op het punt de grootste denkbare, door de mens veroorzaakte catastrofe aller tijden in te luiden. Let op mijn woorden! De routinematige invoering van vaccins op basis van genen zal leiden tot een onbeschrijflijke catastrofe!

  Dokters over de hele wereld: bezint u!

  Bedenk eens wat er zal gebeuren als een vreemd gen in het lichaam kan circuleren en in alle cellen kan binnendringen! De aanmaak van vreemde eiwitten – griep, mazelen, hepatitis – zal onvermijdelijk de immuunaanval op de cellen uitlokken. De teams zijn er immers allemaal klaar voor! De intensiteit van de aanval zal met elke opeenvolgende vaccinatie toenemen, want de teams worden steeds sterker! De schade zal groter en groter worden. De Covid-boosterinjecties tonen dit dag na dag aan de wereld aan. Wakker worden!

  Moet er nog meer gezegd worden? Dokters over de hele wereld! Het kan u vergeven worden dat gij u eenmaal hebt laten misleiden en dat gij uw kennis en ethiek hebt onderdrukt. Maar nu staat u aan de rand van een afgrond, als u zich weer laat instrumentaliseren – door de politiek, door de farmaceutische industrie, door al die mensen die erachter zitten, dan bent u schuldig aan medeplichtigheid aan het onuitsprekelijke lijden en de dood van onschuldige kinderen, jonge mensen, mensen over de hele wereld. Ziet u ervan af, collega’s, om lijf en leden in gevaar te brengen door deze op genen gebaseerde middelen in te spuiten! Denk eraan – u bent homo sapiens! Begaafd met de gave, met het vermogen om te denken! Keer terug tot de ethiek van uw eens zo nobele beroep, voor het te laat is! Het gaat u goed!


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  0 reacties :

  Een reactie posten