Onze intensieve landbouw is juist duurzaam

Datum:
 • donderdag 23 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Jazeker, de Nederlandse agrarische sector heeft een stikstofprobleem.


  22-6-2022


  Maar er is meer dan stikstof om de Nederlandse landbouw op te beoordelen. Wanneer het gaat om klimaat en de aantasting van de natuur en de biodiversiteit is de Nederlandse landbouw een shining city on the hill voor andere landen, zo schrijft Simon Rozendaal.

  Toen de Tweede Kamer onlangs nadacht hoe Nederland Oekraïne kon helpen bij de wederopbouw, kwam het idee voorbij om landbouwkundigen te sturen. Citaat uit de NRC: ‘Hm, zei de PvdA, is de Nederlandse landbouw wel een goed voorbeeld voor andere landen?’

  Landbouw

  De boer is juist een kampioen in duurzaamheid, schreef Simon Rozendaal in 2020

  Welnu, het juiste antwoord op deze vraag is ‘ja’.

  Voor alle duidelijkheid: jazeker, Nederland heeft een stikstofprobleem (al wordt het overdreven). In tegenstelling tot wat de boeren en sommige partijen beweren, worden de stikstofemissies goed gemeten. Verder staat buiten kijf dat de veeteelt een belangrijke rol speelt.

  Er is meer dan stikstof om de landbouw op te beoordelen

  Maar er is meer dan stikstof om de landbouw op te beoordelen. Op de site Our World in Data (universiteit van Oxford) constateert onderzoeker Hannah Ritchie dat in 1600 1 miljard hectare volstond om de wereldbevolking te voeden. Daarna begon die snel te stijgen en was dus meer grond nodig. Voor de natuur was dat niet best. Door de agrarische expansie is sinds de laatste ijstijd maar liefst eenderde van de toenmalige bossen verloren gegaan en in de laatste 50.000 jaar ook nog eens 85 procent van de hoeveelheid zoogdieren.

  Tekst gaat hieronder verder

  Gelukkig is het ergste achter de rug, schrijft Ritchie. De piek is gepasseerd en bedroeg 4 tot 5 miljard hectare (vier- tot vijfmaal zoveel als vier eeuwen geleden). Dat het nu daalt, komt mede door de toename in agrarische productiviteit. Wanneer je meer voedsel per hectare kunt verbouwen, hoef je minder bossen om te zetten in landbouwgrond en blijft er dus meer natuur en biodiversiteit over.

  Hannah Ritchie is een leuke, slimme jongedame – ik volg haar al een paar jaar en begrijp eerlijk gezegd niet waarom ze niet veel bekender is in de wereld. Ze benadrukte op Twitter dat we om de wereldwijde natuur en biodiversiteit te blijven beschermen vooral op deze weg moeten doorgaan: ‘Continuing to increase crop yields around the world is so critical.

  Landbouw Nederland is voorloper

  Welnu, welk land is hierin voorloper? Waar is die ‘shining city on the hill’ zoals ze dat in Amerika noemen?

  Jazeker, dat zijn wij. Daarom is het zo dom wat EU-Commissaris Frans Timmermans (PvdA) met zijn Farm to Fork-strategie beoogt: weg bij de intensieve landbouw en overstappen naar biologische landbouw. Alle deskundigen (behalve dan de Brusselse) weten dat die een minstens 20 procent lagere opbrengst per hectare heeft.

  De zogeheten ‘ecomodernisten’ (Wikipedia: ‘ecomodernisten zijn van mening dat verdere modernisering van de maatschappij, onder bepaalde omstandigheden, geen bedreiging voor de duurzaamheid is, maar deze juist kan bevorderen’) wijzen hier al enige tijd op. En, met excuus voor de borstklopperij: ik deed dat al in dit weekblad en in mijn boeken ver voor het ecomodernisme was geboren.

  Kunstmest en pesticiden kunnen, mits verstandig gehanteerd, de duurzaamheid bevorderen. Dit inzicht daalt nu ook in bij het officiële klimaatpanel IPCC. Gert-Jan Nabuurs – hoogleraar bosbouw in Wageningen en een van de hoofdauteurs van het nieuwste klimaatrapport van het IPCC – sprak in een interview met Boerderij over ‘duurzame intensivering van de landbouw’.

  Tekst gaat hieronder verder

  Ook interessant om in de gaten te houden, die Nabuurs. Hij heeft het lef om in de huidige situatie, waar rechters, actiegroepen, politieke partijen en journalisten schreeuwen om vermindering van de veestapel vanwege stikstof, te zeggen dat dit niet verstandig is voor het klimaat. ‘Rigoureus dieraantallen verminderen in Nederland is ook niet de oplossing. Daarmee verplaats je alleen maar het probleem op wereldniveau, het zogeheten spill-over-effect. Als je Nederlandse veehouderij verplaatst naar landen als India of China ben je op wereldniveau geen steek verder.’

  ‘Duurzame’ landbouwplannen Timmermans niet goed voor klimaat

  Zelfs de Europese Rekenkamer bekritiseert in een uitgebreid rapport over het Europese klimaatbeleid de pogingen van Frans Timmermans om de biologische landbouw te stimuleren. Dat is niet goed voor het klimaat, want als de oogst per hectare lager wordt en dat is nu eenmaal zo bij biologisch voedsel, schrijft de Europese Rekenkamer, is meer landbouwgrond nodig voor dezelfde opbrengst.

  Simple comme bonjour. Helaas zijn ze in Brussel traag van begrip.


  ELSEVIER

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Als je in NL alle boeren wegjaagt en er miljoenen Afrikanen voor in de plaats zet, dan daalt de stikstof/co2/fijnstofuitstoot echt niet. Daar geloof ik niets van.
  Verder wordt de voedselvoorziening in andere landen, die het minder nauw nemen met de regeltjes voortgezet, dus daar heb je dan ook weer meer stikstof uitstoot als hier was.
  Er werken echt domme mensen in Den Haag en Brussel. Het zijn nitwits of corrupt tot op het bot.

  Anoniem zei

  Toen ik nog een jong ventje was hadden we gemengde bedrijven wat veel beter in evenwicht was met de natuur.

  Sinds dat de overheid met de ruilverkaveling is begonnen en met schaalvergroting is de natuur teruggelopen.
  De taluds en houtwallen zijn verdwenen, daarmee veel broedplaatsen voor vogels en beschutting voor hazen en konijnen.

  Met de schaalvergroting is het gemengde boeren bedrijf zo goed als verdwenen. Graslanden zijn verarmde eentonige velden zonder klaver en weidebloemen

  Het bespuiten met gevaarlijk Glyfocaat had allang verboden moeten zijn.
  Ook GMO moet verboden worden. Want zij hebben een enorme impact op biodiversiteit.

  De verdroging is ook een probleem wat de overheid zelf heeft gecreëerd. In mijn jeugd stonden wij vaak in de winter of het voorjaar op de dijken te kijken naar de kritieke hoge waterstanden van de rivieren ( heeft dus niets met klimaat te maken en is van alle tijden ).
  Om dat tegen te gaan hebben waterschappen de opdracht gekregen om al het water zo snel als mogelijk af te voeren naar zee. Door dat ondoordachte plan zitten we nu overal met droogte te kijken.

  Dus beide oorzaken, teveel koeien en de droogte, heeft de overheid zelf gecreëerd.
  Het is dan ook totaal niet gerechtvaardigd om het probleem nu in de schoenen te schuiven van de boeren.

  Oplossing : Boeren die geen opvolger hebben of vrijwillig willen stoppen om die op te kopen.
  Daarnaast de minimum prijs marge tussen de boer en de winkeliers vast te leggen. De boer moet veel meer voor eerlijke producten krijgen en de marge voor de tussenhandel en winkeliers moet veel lager zijn. Het kan niet zo zijn dat de boer maar 20% krijgt en de overige 80% voor tussenhandel en winkeliers. Ook moet voedsel, water, stroom, gas BTW vrij zijn. Het zijn eerste levensbehoeften.
  Ook moet het boerenbedrijf terug naar gemengde bedrijven en terug naar kringloop. Houtwallen en taluds moeten terugkomen, ook zou het gras voor het vee klaver en bloemen moeten bevatten. Een verbod op glyfosaat en gmo .

  Ik woon dicht bij de Brunssumerheide waar als ik ga wandelen in het najaar veel paddenstoelen zie.
  Maar wat ik er niet hoor zijn vogels ! Maar als ik dan naar andere bosgebieden ga op z’n 15 minuten rijden bijvoorbeeld het Vijlerbos daar is het een genot zoveel vogels je daar hoort.
  Ik denk dat er veel mismanagement is en dat daar de boeren voor het gemak de schuld van krijgen.

  Anoniem zei

  Ieder mens stoot per jaar ongeveer 500 kg Co2 uit, dus we importeren ieder jaar ongeveer 50.000.000 kg vanwege de migranten, daar komen de stikstofperikelen nog bij.
  Wat we als mens aan stikstofoxyde uitscheiden kunnen kunnen we zelf wel zien als we naar de WC gaan.
  No2 = Stikstofoxyde veroorzaakt door verkeer, centrales, biomassa, enz. De landbouw produceert NH3 en dat is helemaal nergens schadelijk voor.
  Er wordt door de politiek stikstofoxyde bedoeld en geen stikstof, want stikstof zelf maakt voor 78% deel uit van onze lucht die we ieder moment inademen. Zonder stikstof geen leven, niet voor de mens, niet voor de dieren en niet voor de planten.

  Een reactie posten