Ontwerpvergunning datacenter ‘het Venster’ ter inzage

Dit is een ander datacenter dan het zogenoemde datacenter ‘B1’, waar de Raad van State nog een besluit over moet nemen.


(15 juni 2022)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag het ontwerpbesluit voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft ter inzage gelegd. Het gaat om een datacenter van Microsoft bij Agriport in Middenmeer, ook wel het ‘Venster’ genoemd.

Dit is een ander datacenter dan het zogenoemde datacenter ‘B1’, waar de Raad van State nog een besluit over moet nemen.

Ontwerpvergunning datacenter ‘het Venster’ ter inzage
Foto: Kirill Sh

6 weken inzagetermijn

Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Na beoordeling van de zienswijzen zal een definitieve vergunning worden opgesteld, waarin de eventuele ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Deze zal eveneens 6 weken ter inzage liggen en hier kan beroep tegen worden ingesteld. Zienswijzen kunnen ingediend worden via de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Bouwwerkzaamheden

In september 2021 en februari 2022 heeft de OD NZKG gedoogbeslissingen afgegeven waardoor Microsoft, vooruitlopend op het afgeven van de omgevingsvergunning, voor eigen rekening kon starten met een aantal bouwwerkzaamheden. Microsoft is hier op 11 april mee gestart. Een inspecteur van de OD NZKG begeleidt de uitvoering van het bouwplan ter plaatse. Na de definitieve vergunningverlening kan Microsoft het datacenter in gebruik nemen.

Regelgeving

De provincie Noord-Holland en gemeenten verlenen omgevingsvergunningen aan bedrijven en organiseren het toezicht op die vergunningen. De provincie is verantwoordelijk voor de grotere datacenters. De OD NZKG voert de vergunningverlening en het bijbehorend toezicht namens de provincie  uit. De provincie Noord-Holland heeft in haar datacenterstrategie 3 clusters aangewezen waar nieuwe datacenters gevestigd kunnen worden, Hollands Kroon is daar 1 van. 

Voorgeschiedenis

De gemeente Hollands Kroon heeft in januari 2021 een omgevingsvergunning verleend aan Microsoft voor het oprichten en bouwen van het ‘Venster’ in Hollands Kroon. Later bleek dat de provincie het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de provincie vergunningaanvragen behandelt en beoordeelt.

Provincie Noord-Holland

0 reacties :

Een reactie posten