MOB: per direct moratorium op nieuwe stallen, biomassacentrales en vliegvelden

Datum:
 • donderdag 2 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Mobilisation for the Environment (MOB) wil per direct een moratorium op nieuwe veestallen, biomassacentrales en vliegvelden.


  31-5-2022


  Daarmee wil de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek een structurele stikstofreductie realiseren. En dat is volgens MOB nodig, want ze concludeert dat er de afgelopen drie jaar nauwelijks of geen stikstofreductie is gerealiseerd.

  In 2019 veegde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel. MOB ziet dat er na drie jaar te weinig is gebeurd: 'Er is massaal vergaderd en geschreven met als resultaat dat er nog steeds geen significante reductie van de stikstofuitstoot is bereikt met grote risico’s voor bijvoorbeeld de (woning)bouw en investeringen van de industrie', zo staat in het persbericht.

  Het in standhouden van de latente ruimte (ongebruikte stikstofruimte) en het toestaan van extern salderen (het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt, red.) noemt de milieuclub in een persbericht als voorbeelden van 'falend beleid' van de overheid. Ook de twijfel over de effectiviteit van luchtwassers in de pluimvee- en varkenshouderij en emissiearme vloeren in de melkveehouderij noemt MOB, terwijl 'veehouderijen veel geld hebben geïnvesteerd om hun uitstoot te beperken.' Ook gaat MOB in op de PAS-melders. De overheid doet niks om het probleem hiervoor op te lossen: 'Op dit moment gloort er nog geen begin van een oplossing aan de horizon.'

  Vliegvelden

  De organisatie gaat in de brief ook in op vliegvelden, waar boeren zich ook druk om maken; meten met twee maten. Schiphol, nummer twee in de top 100 van stikstofbronnen, heeft geen natuurvergunning. 'Daarmee zegt de overheid feitelijk dat de regels in dit land niet voor iedereen gelden, en dat het niet zo erg is dat de tweede grootste stikstofuitstoter van het land zijn zaken niet op orde heeft. Overigens beschikt geen van de vijf grotere Nederlandse vliegvelden over een natuurvergunning. Zij opereren daarmee gedeeltelijk illegaal, gedoogd door het kabinet.'

  MOB vindt daarom ook dat vliegveld Lelystad niet uitgebreid mag worden en dat de luchthavens in Rotterdam en Maastricht opgeheven dienen te worden.

  Overheid moet regie pakken

  Het doel van MOB is naar eigen zeggen niet om telkens weer gelijk te krijgen van de rechter. De stikstofstrijders willen dat de overheid serieus werk maakt van het oplossen van de stikstofcrisis. Daarvoor noemt het enkele maatregelen: stop met de stikstofhandel (extern salderen) en intern salderen mag alleen nog met werkelijk gerealiseerde emissies, niet meer met latente ruimte.

  Verder wil ze dat alle latente ruimte met een wettelijke regeling wordt ingetrokken en ook vergunningen moeten automatisch ingetrokken worden. moet de 25 km afkap in Aerius geschrapt te worden, de bouwvrijstelling afgeschaft worden en met onmiddellijke ingang moet er een een moratorium op nieuwe veestallen, biomassacentrales en vliegveld(en) ingesteld worden, aldus MOB.

  Bij al deze maatregelen noemt de milieuclub een integrale aanpak belangrijk: 'Er zou op alle terreinen grote winst kunnen worden geboekt als de stikstofcrisis, het klimaatprobleem en de verdroging niet als aparte problemen zouden worden behandeld, maar als één samenhangend geheel van uitdagingen. Bijvoorbeeld het feit dat we een minister hebben voor klimaat én een voor stikstof, maakt duidelijk dat dit kwartje nog niet is gevallen.'

  'Vastlopen in moeras'

  Volgens de milieuorganisatie is het duidelijk dat het huidige kabinet met premier Rutte aan het roer niet de visie en de moed heeft om dit voor Nederland belangrijke dossier op te lossen. MOB verwacht dat dit met het bestaande kabinet dan ook niet zal gaan lukken en dat Nederland nog eens drie jaar in het moeras zal blijven vastlopen. 'Hoe langer kabinetsmaatregelen uitblijven, des te langer duurt de onzekerheid voor alle betrokkenen voort, de natuur en de veehouders voorop. MOB en de veehouderijsector mogen van mening verschillen over de oplossingen, over één ding zijn we het roerend eens: er moet iets gebeuren!'


  Pigbusiness.nl logo

  1 reacties :

  Anoniem zei

  In Duitsland zijn de voorschriften voor stikstof 100 x zo soepel en in Denemarken 200 x zo soepel als in Nederland. De rest van de wereld heeft nog nooit van een stikstof probleem gehoord. Waarom zou je ook als stikstof al tientallen eeuwen voor 78% deel uitmaakt van onze atmosfeer?
  Net als met Co2 bevordert Stikstof verbindingen de plantengroei.(zoals o.a. kunstmest en gewone mest)
  De milieu gekkies gaan net zo lang door tot u en ik tot de bedelstaf zijn verheven en Bill Gates, Soros en Nazi Klaus Swab hun Back built beter plannen er hebben doorgedrukt.
  Weet u nog wel, de vissers in Nederland mochten niet meer elektrisch vissen van de EU en Rutte, een manier van vissen die 50% op de brandstofkosten bespaart. Nu zijn de brandstofkosten dermate hoog dat veel vissers al niet eens meer uitvaren. De gevolgen, geen gezonde vis die nog betaalbaar is, dus dat wordt eerdaags insecten eten. Nu zijn de boeren aan de beurt. Hongersnood ligt op de loer.

  Een reactie posten