Fairytale or truth…?

Datum:
 • donderdag 9 juni 2022
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Er was eens een liberale kneus.....

     Fairytale or truth…?


  (Door: “Angélica”)

  Er was eens een liberale kneus
  Met ‘n steeds langer wordende neus
  “Help, Carolíén!
  Moet je dit nu ‘ns zien!”
  Hij werd toen zó nerveus…
  Dit kan toch niet! Ach nee, oh jeetje
  Maar toen verscheen er ’n feetje:
  “Ik weet hoe dit kwam!
  ’t Is je verkiezingsprogram!
  Steeds als je liegt, groeit hij ’n beetje”
  “Och elfje lief,
  Help me toch alsjeblief!
  Dit is echt niet fijn,
  Toe maak ‘m weer klein!”

  Het elfje keek hem nu heel ernstig aan: “Goed, maar dan moeten we alle leugens die je hebt verteld nalopen…” De kneus schrok daar heel erg van. “Alle leugens? Maar weet je wel wat je vraagt?” Het elfje knikte, “Absit reverentia vero… Ja, het is echt verschrikkelijk hoe jij liegt en wat je allemaal hebt uitgehaald. Maar we gaan er samen mee aan de slag!”

  “We beginnen in 2004. Toen wilde je fuseren met D66. Is dat geen dolkstoot in de rug van de mensen die op de VVD stemden? Gelukkig hield D66 die boot af maar toch!” De kneus keek beteuterd… “In Europa en Den Haag werken we ook samen en…”  Het elfje onderbrak de kneus: “Het is verraad van je verkiezingsprogramma en dat is een lange neus naar het volk.” De kneus gaf toe dat het niet netjes geweest was van hem.

  Het elfje vervolgde met: “In 2006 schafte je het ziekenfonds af. De marktwerking zou het beter en goedkoper maken voor het volk.” De kneus zat nu ongemakkelijk op zijn stoel heen-en-weer te schuiven…  “Maar Markwerking is toch iets goeds?”, antwoordde hij. “Luister nu toch eens naar jezelf,” gaf het elfje hem terug. “Het is marktwerking, met een t. Je bent zo zelfingenomen… Toch was het een grove leugen. Mensen betalen zich nu blauw en de ziekenfondsen, die allemaal directies en bestuursfunctionarissen hebben en elk jaar ook nog eens reclamecampagnes houden wat kapitalen kost, maken dikke winsten, eisen dat er goedkopere en dus vaak slechtere medicijnen worden voorgeschreven, laten zelfs ziekenhuizen failliet gaan en konden geenszins verhinderen dat de zorgkosten alleen maar enorm zijn toegenomen, waardoor veel mensen in betalingsproblemen kwamen.” De kneus gaf toe: “Marktwerking is vooral goed voor de directie, niet voor het volk.” “Winst maken is goed,” zei het elfje, “maar niet in de zorg, en dat geldt ook voor sommige andere bedrijfstakken, die moeten altijd ten dienste staan van de mensen.” De kneus wist dit eigenlijk ook wel, diep in zijn hart… 

  “In 2008 werd de VVD ineens een milieupartij, terwijl GroenLinks dat label al is gegund of anders de PvdD. Dat was opnieuw een lange neus naar je kiezers en tot op de dag van vandaag werkt dat door: er mag niet worden gebouwd, Nederlandse boeren worden tegengewerkt, terwijl ze uiterst rendabel en milieuvriendelijk werken en er wereldwijd voedseltekorten zijn, biomassa programma’s, warmtepompen, 100 km/uur, op den duur overbelasting van het elektriciteitsnet vanwege Tesla’s die op de keper beschouwd de grootste ondingen zijn als het gaat om milieu- en klimaatdoeleinden halen… allemaal  tering duur en vervuilend. De VVD is van oorsprong een kernenergie-partij, wat veruit de meest effectieve en verstandigste keuze is! Iedereen is door jou belazerd, hoewel er wel aan wordt gerefereerd zo enkele maanden voor de verkiezingen, maar dan heb je de steun van Baudet en Wilders nodig. Door jouw opstelling is je partij volledig afhankelijk van links geworden en word je door hen gegijzeld, waardoor verstandig en noodzakelijk beleid er niet meer inzit! Zie je daar maar eens aan te ontworstelen…”

  Het elfje was boos toen ze zei: “En in 2010 loog je je kiezers voor dat er geen subsidie meer zou worden verstrekt aan de windmolenparken en er daardoor meer geld voor de ouderen zou worden vrijgemaakt. Vervolgens deed je precies het tegenovergestelde!” De kneus zat met de handen in het haar. Zoveel bedrog en allemaal uit ZIJN mond! “Oh, het gaat nooit meer goedkomen met mijn neus!”, snikte de kneus. “En dan, 2012…” “Nee, niet 2012, alsjeblieft, niet 2012!”, riep de kneus wanhopig. “O jawel, ook 2012!”, zei het elfje: “Elke Nederlander € 1000,- erbij EN geen cent meer naar de Grieken!!!” De kneus viel zowat flauw. Het elfje nam snel een beetje vlugzout om de kneus bij kennis te brengen. “Wil je van die lange neus af of niet?” “Ja, natuurlijk wil ik dat, maar het is ook ZO erg allemaal…” “We gaan verder! 2014!” Opnieuw trok de kneus lijkbleek weg. “MH17, onderste steen, EU-naheffing…” “Mag ik me even excuseren…”, onderbrak hij haar. “Ad incitas redactus…”, dacht ze. De kneus rende naar het toilet en het elfje hoorde hoe hij zijn maag leegde. Toen hij terugkwam, sloeg hij wanhopig zijn armen in de lucht: “Zoveel leugens, zovéél, ik wilde ze verdringen… nee, dit is ondraaglijk voor iemand als ik.”

  Het elfje liet hem even tot zichzelf komen en daarna fluisterde ze in zijn oor: “2016! Oekraïnereferendum, inlegvelletje, omdat collega Verhofstadt grote belangen had in dat land…” De kneus schaamde zich diep en verborg zijn gezicht in zijn handen; alleen zijn neus stak er nog uit. “Kunnen we niet stoppen?”, vroeg de kneus wanhopig. “Nog even doorbijten,” zei het elfje, “ik zal verder wel alleen de items opsommen waardoor je een echte Pinokkio bent geworden, zonder jaartallen te vermelden: ’n kabinet proberen te vormen met de ultralinkse partij van Klaver – met wie je nog steeds elke maand uit eten gaat – Halsema en typetjes als Groot-Wassink en Pol van de Pot gerukte bewonderaar Rosenmöller, Marrakech en het faciliteren van massa-immigratie en islamisering, je vóór verkiezingen sterk anti-EU opstellen en na de verkiezingen Nederland uitleveren aan Parijs, Berlijn of de PIGS of het fiat dat je gaf voor een eigen begroting voor de Eurozone waar de rekening nog van zal worden gepresenteerd aan de Nederlandse belastingbetalers, de bonnetjes-affaire, het Unilever-fiasco plus en passent de  zoekgeraakte memo’s over de dividend-belasting, het ondersteunen en beschermen van liegende en corrupte partijgenoten, die als het aan de VVD ligt, vooral op mildheid en genade mogen rekenen in plaats van dat ze meteen moeten oprotten om zo het vertrouwen van de kiezers, dat toch al tot onder het nulpunt is gedaald, nog enigszins terug te kunnen winnen, het eeuwige gedraai van je, zoals met betrekking tot Zwarte Piet, om Antifa en de zogenaamde ‘slavernij-slachtoffers’ te pleasen, met wie je dan ook nog om de tafel gaat zitten om de klaagliederen aan te horen, terwijl hele wijken vol Nederlanders verloederen die nooit door je zullen worden uitgenodigd om hun terechte klachten met je te kunnen bespreken, beïnvloeding Wildersproces – want Barbertje moest hangen- terwijl politici als ze lid zijn van partijen die deel uitmaken of uitmaakten van coalities niet eens ter verantwoording worden geroepen, ook al zijn hun uitspraken vergelijkbaar of extremer: Pechtold over Russen, of PvdA oud-voorzitter Spekman: ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen,’ PvdA oud lijsttrekker Samsom: ‘Marokkaanse jongeren hebben een etnisch monopolie op overlast,’ en jijzelf: ‘Pleur op,’ primaire eerste gevoel is: ‘Lazer op, ga terug naar Turkije.’ Dijkhof vond dat Marokkanen in probleemwijken dubbel zo hard moesten worden gestraft, Asscher wilde de uitkeringen naar Marokko verlagen, Oudkerk sprak over ‘Kutmarokkanen’, Terhorst wilde criminelen etnisch registreren en Halsema vond de islam een hardvochtige religie voor vrouwen en nu, als klap op de vuurpijl, worden de excuses geaccepteerd van kopschopper-in-spé Akwasi, die zelfs Zwarte Pieten wilde vermoorden. Dat alles mocht en mag allemaal, maar Wilders is veroordeeld. Er is aantoonbaar bemoeienis geweest vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid en jij wist daarvan. Jij hebt Wilders gezegd dat je hem kapot zou maken en dit is de manier die je verkoos. Een politiek proces in optima forma dus, dat het doodvonnis betekende voor de rechtstaat der Nederlanden en de oprichting inluidde van de Inclusieve Bananenrepubliek Neerlandistan onder jouw premierschap.”

  “Weet je,” ging het elfje verder, “als je nu maar eens echt zou opkomen voor het land waarvan je premier bent, dan zou je je verkiezingsprogram en je kiezers die al hun vertrouwen in jou hebben gesteld, niet verloochenen. Andere landen zitten in de EU voor hun eigen gewin… Allemaal! Ze willen geld en nog eens geld. Ze eisen het op en jij tekent dan vervolgens bij het kruisje… Wie komt er voor de Nederlanders op, die jouw partij ook nog eens de grootste hebben gemaakt? En weet je nog hoe dat gaat met jou? Door vlak voor verkiezingen, met veel bombarie, een Turkse minister tegen te houden. Daarmee wilde je iedereen doen geloven dat voor jou het Nederlandse belang altijd voorop staat en buitenlandse bemoeienis geen enkele kans maakt, zolang jij het schip van staat maar bestuurt! En weer trapten ze in de val! Geen hogere afdracht aan Europa, geen Eurobonds, geen Europese belastingen, eisen stellen aan leningen… Minder vluchtelingen toelaten en strengere eisen stellen… Dat zijn telkens de woorden die je uitspreekt vlak vóór elke verkiezing. Meteen ná de verkiezingen maak je een draai van 180 graden en kan het economisch door Corona zwaar getroffen Nederland ook nog eens de rekeningen van de PIGS betalen tot 2058. De verpleegkundigen krijgen er niets bij in Nederland, maar wél in Frankrijk… De Nederlandse belastingbetaler betaalt… Toen Wilders de inzet van verpleegkundigen wilde belonen met een iets hoger salaris rende jouw klapvee zo snel als hun benen hen konden dragen weg uit de Tweede Kamer, zodat Wilders’ voorstel niet in stemming kon worden gebracht. Weet je nog hoe jij diezelfde Wilders altijd noemt?”

  De kneus bewoog alleen zijn lippen, maar er kwam geen geluid uit. Het elfje ging nu vóór hem op haar buik liggen en terwijl ze  haar hoofdje nonchalant met haar handen ondersteunde, zei ze: “Ik ben geduldig en heb álle tijd!” De kneus begreep dat hij er niet onderuit kon komen en perste het antwoord er met veel moeite uit: “W-w-weg wegl-wegloper!” “A duobus malis minimum eligendum est… Bravo! Jij noemt Wilders een wegloper! Onthoud dat even hè, voor de volgende keer als je weer eens in een spiegel kijkt!” Ze vervolgde: “Macron maakt nu goede sier bij zíjn verplegend personeel. Maar de Italianen maken het helemaal bont. Ze stoppen eerder met werken of draaien straks minder uren mét behoud van hetzelfde salaris en dat wordt allemaal betaald door…, ja, zeg het maar…!”

  De kneus antwoordde beteuterd: “De Nederlandse belastingbetaler.” “Exact! Door de Nederlandse belastingbetaler!”, herhaalde het elfje boos. “Corona is misbruikt om allerlei wetten en regels door te drukken, zeker door Brussel, maar jij tekende telkens bij het kruisje: Nederland staat overal vooraan en is de grootste nettobetaler! Corona is een forse griep geweest en trof vooral de suiker consumerende obesitassers uit de wijken waar veel moskeeën staan. Ook veel 80-plussers zijn erdoor overleden, maar dat gebeurt elk jaar tijdens griepgolven. Toch werd er met geen woord gerept over de corona-brandhaarden in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost, waardoor de IC’s overvol raakten. Hele verkeerde symboolpolitiek dus… En nu we het tóch over corona hebben… Waar doet het volgende zinnetje je aan denken: ‘All animals are equal, but some animals are more equal than others.’ A proclamation by the pigs who control the government in the novel Animal Farm, by   George Orwell. The sentence is a comment on the hypocrisy of governments that proclaim the absolute equality of their citizens but give power and privileges to a small elite.”

  De kneus moest om meerdere redenen onmiddellijk denken aan Grapperhaus en kon moeilijk zijn grijns verbergen. Ook de gestaltes van Bruls en Van Baalen passeerden de revue in het brein van de kneus. Het elfje, dat ook gedachten kon lezen, reageerde onmiddellijk en sneerde: “Oh, moet je grijnzen om Napoleon, Snowball and Squealer, maar wie ben jij eigenlijk in dit verhaal? Jij schrijft elke dag een nieuw hoofdstuk in je eigen boek, een autobiografie vol leugens, gebaseerd op Carlo Collodi’s kinderboek! Je verdedigde een minister, wiens functie onhoudbaar werd, omdat hij ongeloofwaardig was geworden door andere mensen asociaal te noemen als ze geen 1,5 meter afstand hielden en ze daarvoor enorme boetes oplegde met ook nog eens een strafblad als gevolg, maar loog toen ontdekt werd dat hijzélf de door hem ingevoerde regels met voeten had getreden. Je kronkelt voortdurend als een slang om je maar in allerlei bochten te kunnen wringen om zo recht te praten wat krom is; je liegt en bedriegt en maakt de overheid zelf, waar je het gezicht van bent als leidinggevende, tot een farce en de functie van minister-president tot een klucht. Hoe geloofwaardig ben je zelf nog? En… STOP eens met de hele dag op je mobieltje kijken, met name als Kamerleden gepaste kritiek hebben op je beleid, although you control the government!” “Jij maakt de dienst uit en bepaalt of een sterk Kamerlid als Omtzigt ‘functie elders’, die jouw kabinet ten val bracht, nog wel mag doorgaan met jou te controleren als je exact hetzelfde kabinet opnieuw laat beëdigen. Jij bent ook verantwoordelijk voor de totale afbraak van Nederland door samen te werken met politieke partijen die Nederland willen afschaffen en daarbij de oppositie wegzetten als racisten en fascisten zodra ze tegensputteren.”

  De kneus stond volledig in z’n hemd en had geen weerwoord: alles wat het elfje had gezegd was waar. Hij was een miezerige leugenaar die slechts de agenda van Von der Leyen, Timmermans, Schwab en nog enkele anderen uitvoerde.

  Het elfje zong eerst een liedje: “Liar, liar The PM’s on fire! He’s waiting there.. Around the corner… Just a little air… And he’ll jump on ya!” en fronste vervolgens haar wenkbrauwen…, “Accipe quam primum, brevis est occasio lucri;” het moment om de kneus de genadeklap te geven, was eindelijk aangebroken en ze stelde hem daarom de volgende vraag: ”Wat waren jouw woorden als reactie op het aftreden van Halbe Zijlstra wegens het verkondigen van domme en grove leugens over zijn geveinsde aanwezigheid in de datsja van Putin in 2006?” De kneus bibberde nu over zijn hele leugenachtige lijf. “Sorry, dat ben ik vergeten. Ik weet het echt niet meer!”, antwoordde de kneus. Terwijl het elfje met haar wijsvinger veelbetekenend tegen haar neus tikte, vroeg ze hem: “Wil je nog dat ik je help?” “Ja, maar stop, stop toch alsjeblieft, ik kan er niet meer tegen!”, reageerde hij. De kneus stak zijn vingers in zijn oren om het elfje niet langer aan te hoeven horen en schreeuwde: “Over Halbe Zijlstra zei ik dat leugens verkondigen geen doodzonde is, juist omdat ikzélf de grootste leugenaar ben van alle politici en politici zijn sowieso al allemaal leugenaars!” Het elfje stond op en glimlachte! Eindelijk had ze haar doel bereikt! Door dit fenomenale inzicht en het uitspreken van een heuse waarheid, kromp de neus van de kneus en nam hij weer zijn oude vorm aan uit de tijd dat de kneus nog in Leiden studeerde. “Oh, maar wat is dit?”, sprak de kneus. “Mijn neus, mijn neus is weer normaal! Carolíén, kom kijken!” Vóórdat het elfje vertrok, zei ze nog één ding tegen hem… En dit zinnetje laat ik aan de lezers over maar pas op wat je hier schrijft…, het moet wel de waarheid zijn, anders gaat jouw neus ook groeien…

  Door:
  “Angélica”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)  0 reacties :

  Een reactie posten