Wie trekken er aan de touwtjes achter de schermen van het VN-klimaatpanel (IPCC) ?

Datum:
 • dinsdag 10 mei 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Wie trekken er aan de touwtjes achter de schermen van het VN-klimaatpanel (IPCC) ?


  10-5-2022


  Wie trekken er aan de touwtjes achter de schermen van het VN-klimaatpanel (IPCC) ?


  Auteur: Beat Gygi (Red. Weltwoche Zürich).*

  Met zijn rapporten kanaliseert het VN-Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering (IPCC) de wereldwijde discussie over klimaatkwesties. Kritiek op de keuze van wetenschappers en onderwerpen wordt steeds luider.

  De grote VN-klimaatrapporten komen in pakketten van drie delen.

  De zesde aflevering is zojuist afgerond: begin april is het derde deel van het zesde statusrapport van het IPCC gepubliceerd.

  Op ruim 2.900 pagina’s beschrijven de auteurs maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen en de samenleving en economie aan te passen aan klimaatverandering. Het tweede deel, dat in februari verscheen, is nog uitgebreider: op bijna 3.700 pagina’s beschrijven de wetenschappers de gevaren en mogelijke schade veroorzaakt door klimaatverandering: stormen, droogte, overstromingen, vernietiging van ecosystemen, hitte, kou enzovoort.

  Het dikste boekdeel met bijna 4000 pagina’s was deel één, gepubliceerd in augustus 2021. Het legt de fysieke basis uit, inclusief alle klimaatmodellen die wetenschappers gebruiken om de opwarming van de aarde te voorspellen.

  Dit rapport bevat de sterk stijgende temperatuurcurves die klimaatactivisten betrouwbare voorspellingen en critici ondeugdelijk noemen.

  Dit debat is het onderwerp van het volgende artikel van Patrick J. Michaels.

  Slechts weinigen zullen echter alle dikke rapporten lezen. De Klimaatraad geeft daarom altijd een “samenvatting voor politici”, die niet alleen een samenvatting is, maar ook een op propaganda gerichte dramatisering, overdrijving en verdraaiing van de originele rapporten.
  Bovendien noemen VN-functionarissen op mediaconferenties het publiek tragisch hoe erg alles is – VN-secretaris-generaal António Guterres sprak over een atlas van menselijk lijden.

  Hoe komen de rapporten van het IPPC tot stand, dat hij zelf omschrijft als de “gouden standaard” voor politici van over de hele wereld?

  Een insider, die om professionele redenen anoniem wenste te blijven, legt uit hoe deze commissie als volgt werkt: Het belangrijkste stuurorgaan is de IPCC Executive Board (IPCC Bureau), die uit 34 personen bestaat en wordt gekozen door politieke vertegenwoordigers van de 195 lidstaten.

  Het topmanagementniveau wordt dus politiek bepaald, niet wetenschappelijk. Dat de milieuministeries van veel landen groen zijn en dat de meerderheid van de IPCC-staten geld krijgt uit het Groene Klimaatfonds van de VN, straalt af op de samenstelling en de belangen van het lichaam.

  Dit IPCC-bestuur kiest vervolgens de hoofdauteurs van het rapport. Daarmee bepaalt hij alvast de richting van de inhoud van de rapporten. Zelfs als er onder de auteursaanvragen stromingen zijn met een breed scala aan meningen, kan het bestuur bepaalde opvattingen promoten en andere onderdrukken.

  Volgens beschrijvingen van betrokkenen is er diversiteit in termen van geslacht en regionale afkomst, maar niet in termen van de waaier van meningen in de klimaatdiscussie: critici van de alarmlijn zouden worden uitgesloten. En mochten ze onverhoopt toch auteurs worden, dan zouden ze behoorlijk geïsoleerd zijn.

  Verdediging tegen externe kritiek

  Anderzijds bevinden zich onder de IPCC-auteurs en zich tal van vertegenwoordiger van klimaatactivisten als Greenpeace. Rapporteurs uit de industrie zijn zeldzaam. Er zijn ook enkele klimaatactivisten als auteurs van het klimaatdatarapport, zoals van de de Berlijnse denktank Climate Analytics, die wordt ondersteund door Greenpeace en de European Climate Foundation.

  En hoe staat het met de peer review van externe deskundigen? Betrokkenen melden dat iedereen expert reviewer kan worden die op een gebied dat relevant is voor de klimatologie formeel heeft gepubliceerd. Aan de opmerkingen van de expert reviewers wordt echter meestal geen aandacht geschonken. Op die manier komt geen effectieve dialoog tot stand.

  Roger Pielke Jr. van het Cires Environmental Institute in Boulder, Colorado, beklaagde zich er over dat commentaren van expert reviewers zonder nadere uitleg werden genegeerd.

  ***

  Beat Gygi.

  * Opmerking van de EIKE-redactie

  Dit artikel verscheen voor het eerst in WELTWOCHE GRÜN Zürich : | Die Weltwoche, 14 april 2022, p.6. EIKE wil de redactie van WELTWOCHE en de auteur Beat Gygi bedanken voor het toestaan ​​van de volledige reproductie van het artikel, net als bij eerdere artikelen: http://www.weltwoche.ch/

  ***

  Bron hier.

  Naschrift van de redactie

  Hierboven staat dat Roger Pielke zich beklaagde over het feit dat commentaar van kritische expert reviewers zonder nadere uitleg werd genegeerd. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring als expert reviewer. Zie onderstaande video aan het eind.

  0 reacties :

  Een reactie posten